Váš účet je deaktivován

Pokud jste byli přesměrováni na tuto stránku, váš účet Google byl deaktivován.

Zjištění důvodu

 1. V prohlížeči (např. v Chromu) se přihlaste k účtu Google.
 2. Pokud byl váš účet deaktivován, zobrazí se vysvětlení.

Co se stane, když je váš účet deaktivován

 • Nebudete se moci přihlásit do služeb Google ani použít Přihlášení přes Google. Při pokusu o přihlášení se zobrazí chybová zpráva nebo budete přesměrováni na tuto stránku.
 • V některých případech od Googlu obdržíte e-mail nebo SMS s informací, že váš účet byl deaktivován.

Postup odeslání žádosti o obnovení účtu

Pokud daný účet vlastníte, můžete požádat o obnovení přístupu.

 1. V prohlížeči (např. v Chromu) se přihlaste k účtu Google.
 2. Vyberte Požádat o kontrolu.
 3. Postupujte podle pokynů.

Pokud máte s uvedeným postupem potíže, vyplňte tento formulář.

Stažení dat z deaktivovaného účtu

I když se do účtu nemůžete dostat, možná si budete moci stáhnout a uložit data z některých služeb Google.

Pokud chcete zkusit svá data stáhnout, přihlaste se k účtu jako obvykle. Pak možná budete mít možnost svá data stáhnout.

Účty mohou být zablokovány bez možnosti stáhnout si data. Týká se to mimo jiné následujících případů porušení zásad: 

 • platné právní žádosti,
 • odcizení účtu,
 • hrubé porušení pravidel pro obsah, včetně sexuálního zneužívání dětí, zneužívání nebo teroristického obsahu.

Proč jsou účty deaktivovány

Účty Google obvykle deaktivujeme, pokud vlastník účtu nedodržuje zásady společnosti Google. Zásady společnosti Google zahrnují:

Zde jsou některé běžné důvody, proč jsou účty deaktivovány. Účty jsou z těchto důvodů deaktivovány jen v některých službách.

Hacknutí nebo odcizení účtu

Nepřihlašujte se k účtům jiných osob ani je nepoužívejte, pokud k tomu nemáte přímé svolení.

Automatická volání nebo zprávy

Nepoužívejte služby Google k automatickému vytáčení telefonních hovorů nebo odesílání zpráv (tzv. robodialing).

Automatickým hovorem se rozumí telefonní volání, které využívá počítačové vytáčení a přehrává předem nahrané zprávy.

Porušení zásad služeb

Některé služby Google mají svá vlastní pravidla chování nebo smluvní podmínky, např.:

Pokud nějaký uživatel tyto zásady poruší, může to vyústit v následující postih:

 • zamezení přístupu k příslušné službě,
 • zamezení přístupu ke všem službám Google.
Zneužívání dětí

Nepoužívejte služby Google způsobem, který zneužívá či poškozuje děti.

Následující typy obsahu budou odstraněny:

 • obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí (včetně kreslených obrázků),
 • tzv. lákání dětí (například navázání přátelství s dítětem na internetu s cílem otevřít si cestu k sexuálním kontaktům na internetu i mimo něj nebo k výměně sexuálně laděných obrazových materiálů),
 • vydírání související se sexem (například vyhrožování dítěti nebo jeho vydírání na základě skutečného nebo údajného přístupu k intimním obrázkům dítěte),
 • sexualizace dětí (např. obrázky, které znázorňují, podporují nebo propagují sexuální zneužívání dětí, případně děti vyobrazují v situacích, které mohou vést k sexuálnímu zneužívání),
 • obchodování s dětmi (například reklama nebo nabízení dítěte ke komerčnímu sexuálnímu vykořisťování).

Uvedené pravidlo se týká veškerého obsahu, který je vytvořen, sdílen, odeslán nebo nahrán ve službách Google.

Když narazíme na zneužívání dětí, podnikneme příslušná opatření. Případ můžeme nahlásit organizaci National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) a orgánům činným v trestním řízení.

Vytvoření falešné identity za účelem podvodu

Nepoužívejte služby Google k vytvoření falešné identity a klamání lidí (tzv. sociální inženýrství). Vytvoření adresy Gmailu, která nepravdivě naznačuje, že její vlastník pracuje pro určitou společnost nebo státní organizaci, je porušením smluvních podmínek.

Vytvoření fanouškovského e‑mailu se jménem celebrity je ale v pořádku.

Porušení právních předpisů o exportu nebo sankcích

Nepoužívejte služby Google ani svůj účet způsobem, který by mohl vést k porušení platných právních předpisů o exportu nebo sankcích.  

Pokud jste vy nebo vaše organizace sankcionovanou stranou nebo sankcionovanou osobu či organizaci zastupujete, váš účet i všechny přidružené účty mohou být deaktivovány.  

Obtěžování, šikanování a výhrůžky

Nikoho neobtěžujte, nešikanujte, ani nikomu nevyhrožujte. Nepovolujeme používání služeb Google k provádění takových aktivit nebo k jejich propagaci.
Nezapomínejte, že online obtěžování je na mnoha místech nezákonné a může mít vážné následky v reálném světě.
Pokud nás někdo upozorní na vyhrožování ublížením nebo na jiné nebezpečné situace, můžeme podniknout odpovídající kroky, včetně nahlášení útočníka příslušným orgánům.
Velké objemy volání

Nepoužívejte služby Google k uskutečňování velkého množství hovorů za účelem finančního obohacení (tzv. traffic pumping).

Předstírání jiné identity

Nevydávejte se za jinou osobu ani organizaci.
Je povolena parodie, satira a používání pseudonymů a uměleckých jmen. Vyhněte se obsahu, který by mohl uvést vaše publikum v omyl ohledně vaší skutečné identity.
Malware, phishing a další škodlivé aktivity

Nepoužívejte služby Google k následujícím účelům:

 • Malware: Odesílání škodlivého nebo nežádoucího kódu či softwaru (např. virů).
 • Phishing: Získávání soukromých údajů prostřednictvím odcizení nebo podvodného vyžádání sdílení.
 • Poškozování či narušování sítí, serverů a dalších systémů společnosti Google (např. kyberútoky).

Sexuálně explicitní obsah

Nešiřte sexuálně explicitní obsah, jako je:
 • nahota,
 • explicitní vyobrazení sexu,
 • pornografický obsah,
 • přesměrování uživatelů na pornografické weby.
Povolujeme obsah určený pro vzdělávací, dokumentární, vědecké nebo umělecké účely.
Spamování

Nepoužívejte služby Google k odesílání nežádoucího obsahu (tzv. spamu).

Za spam mohou být považovány e-maily, komentáře, fotky, recenze nebo jakýkoli jiný obsah, který je vytvořen nebo sdílen ve službách Google.

Zde je několik obecných pravidel:

 • Neodesílejte nevyžádaný reklamní nebo komerční materiál.
 • Neodesílejte obsah lidem, které neznáte, nebo příliš mnoha lidem současně.
Teroristický obsah

Nepoužívejte služby Google ke sdílení obsahu s následujícími účely:

 • nábor do teroristické organizace,
 • podněcování k násilí,
 • oslava teroristických útoků,
 • propagace teroristických útoků.
Provoz několika účtů za účelem zneužití
 • Nevytvářejte a nepoužívejte více účtů způsobem, který porušuje zásady společnosti Google.
 • Nepoužívejte programy (tzv. roboty) k vytváření falešných účtů.

Mnoho lidí má více než jeden účet Google, například osobní a pracovní účet. Tento způsob využití je v pořádku.

Platné právní žádosti

Na požádání někdy podnikneme kroky podle platných právních předpisů nebo v reakci na soudní příkaz. Právní žádosti můžete odeslat zde.
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
70975
false