Váš účet je deaktivován

Pokud jste byli přesměrováni na tuto stránku, váš účet Google byl deaktivován.

Zjištění důvodu

 1. V prohlížeči (např. v Chromu) se přihlaste k účtu Google.
 2. Pokud byl váš účet deaktivován, zobrazí se vysvětlení.

Co se stane, když je váš účet deaktivován

 • Nemůžete se přihlásit do služeb Google. Při pokusu o přihlášení se zobrazí chybová zpráva nebo budete přesměrováni na tuto stránku.
 • V některých případech od Googlu obdržíte e-mail nebo SMS s informací, že váš účet byl deaktivován.

Postup odeslání žádosti o obnovení účtu

Pokud daný účet vlastníte, můžete požádat o obnovení přístupu.

 1. V prohlížeči (např. v Chromu) se přihlaste k účtu Google.
 2. Vyberte Pokusit se o obnovení.
 3. Postupujte podle pokynů.

Pokud máte s uvedeným postupem potíže, vyplňte tento formulář.

Stažení dat z deaktivovaného účtu

I když se do účtu nemůžete dostat, možná si můžete stáhnout a uložit data z některých služeb Google.

Pokud chcete zkusit svá data stáhnout, přihlaste se k účtu jako obvykle. Pak možná budete mít možnost svá data stáhnout.

Proč jsou účty deaktivovány

Účty Google obvykle deaktivujeme, pokud vlastník účtu nedodržuje zásady společnosti Google. Zásady společnosti Google zahrnují:

Zde jsou některé běžné důvody, proč jsou účty deaktivovány. Účty jsou z těchto důvodů deaktivovány jen v některých službách.

Malware, phishing a další škodlivé aktivity

Nepoužívejte služby Google k následujícím aktivitám:

 • Malware: Odesílání škodlivého nebo nežádoucího kódu či softwaru.
 • Phishing: Získávání soukromých údajů prostřednictvím krádeže nebo podvodného vyžádání sdílení.
 • Poškozování či narušování sítí, serverů a dalších systémů společnosti Google.
Hacknutí nebo odcizení účtu

Nepřihlašujte se k účtům jiných osob ani je nepoužívejte, pokud k tomu nemáte přímé svolení.

Provoz několika účtů za účelem zneužití
 • Nevytvářejte a nepoužívejte více účtů způsobem, který porušuje zásady společnosti Google.
 • Nepoužívejte programy (tzv. roboty) k vytváření falešných účtů.

Mnoho lidí má více než jeden účet Google, například osobní a pracovní účet. Tento způsob využití je v pořádku.

Spamování

Nepoužívejte služby Google k odesílání nežádoucího obsahu (tzv. spamu).

Za spam mohou být považovány e-maily, komentáře, fotky, recenze nebo jakýkoli jiný obsah, který je vytvořen nebo sdílen ve službách Google.

Zde je několik obecných pravidel:

 • Neodesílejte nevyžádaný reklamní nebo komerční materiál.
 • Neodesílejte obsah lidem, které neznáte, nebo příliš mnoha lidem současně.
Zneužívání dětí

Nepoužívejte služby Google způsobem, který zneužívá či poškozuje děti.

Následující typy obsahu budou odstraněny:

 • obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí (včetně kreslených obrázků),
 • obsah, který děti zobrazuje sexuálním způsobem.

Uvedené pravidlo se týká veškerého obsahu, který je vytvořen, sdílen, odeslán nebo nahrán ve službách Google.

Když narazíme na zneužívání dětí, podnikneme příslušná opatření. Případ můžeme nahlásit organizaci National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) a orgánům činným v trestním řízení.

Vytvoření falešné identity za účelem podvodu

Nepoužívejte služby Google k vytvoření falešné identity a klamání lidí (tzv. sociální inženýrství). Vytvoření adresy Gmailu, která nepravdivě naznačuje, že její vlastník pracuje pro určitou společnost nebo státní organizaci, je porušením smluvních podmínek.

Vytvoření fanouškovského e‑mailu se jménem celebrity je ale v pořádku.

Teroristický obsah

Nepoužívejte služby Google ke sdílení obsahu určeného k náboru do teroristických organizací, podněcování násilí, oslavování teroristických útoků nebo jiné propagaci terorismu.

Velké objemy volání

Nepoužívejte služby Google k uskutečňování velkého množství hovorů za účelem finančního obohacení (tzv. traffic pumping).

Automatická volání nebo zprávy

Nepoužívejte služby Google k odesílání automatických telefonních hovorů nebo zpráv (tzv. robodialing).

Automatickým hovorem se rozumí telefonní volání, které využívá počítačové vytáčení a přehrává předem nahrané zprávy.

Porušení zásad služeb

Některé služby Google mají svá vlastní pravidla chování nebo smluvní podmínky. Pokud nějaký uživatel tyto zásady poruší, může to vyústit v následující postih:

 • zamezení přístupu k příslušné službě,
 • zamezení přístupu ke všem službám Google.

Příklady zásad služeb

V některých případech můžeme účet zrušit a odstranit. K takovému kroku se uchylujeme na základě vlastního úsudku. V naléhavých nebo extrémních případech o tom uživatele nemusíme informovat.