Váš účet je deaktivován

Pokud jste byli přesměrováni na tuto stránku, celý váš účet Google byl deaktivován.

Zjištění důvodu

 1. V prohlížeči (např. v Chromu) se přihlaste k účtu Google.
 2. Pokud byl váš účet deaktivován, zobrazí se vysvětlení.

Co se stane, když je váš účet deaktivován

 • Nebudete se moci přihlásit do služeb Google ani použít Přihlášení přes Google. Při pokusu o přihlášení se zobrazí chybová zpráva nebo budete přesměrováni na tuto stránku.
 • V některých případech od Googlu obdržíte e-mail nebo SMS s informací, že váš účet byl deaktivován.

Postup odeslání žádosti o obnovení účtu

Pokud daný účet vlastníte, můžete požádat o obnovení přístupu.

 1. V prohlížeči (např. v Chromu) se přihlaste k účtu Google.
 2. Vyberte možnost Zahájit proces odvolání.
 3. Postupujte podle pokynů.

Pokud odvolání nebude schváleno, celý účet Google zůstane nedostupný. Pokud neprovedete žádnou akci, váš účet bude trvale deaktivován a bude určen ke smazání.

Pokud žijete v Evropské unii nebo jste občan EU, můžete mít k dispozici další řešení. Další informace

Maximální počet odvolání kontrolovaných u některých porušení zásad

U některých případů porušení zásad společnost Google zkontroluje až dvě odvolání. Pokud první odvolání nebude schváleno, můžete odeslat druhé s dalšími informacemi. Pracovník společnosti Google je znovu posoudí. Všechna další odvolání budou uzavřena.

Pokud se to týká vašeho odvolání, zobrazí se před jeho odesláním zpráva o maximálním počtu odvolání, která společnost Google u daného typu porušení zásad zkontroluje.

Stažení dat z deaktivovaného účtu

I když se do účtu nemůžete dostat, možná si budete moci stáhnout a uložit data z některých služeb Google.

Pokud chcete zkusit svá data stáhnout, přihlaste se k účtu jako obvykle. Pak možná budete mít možnost svá data stáhnout.

Účty mohou být zablokovány bez možnosti stáhnout si data. Týká se to mimo jiné následujících případů porušení zásad:

 • platné právní žádosti,
 • odcizení účtu,
 • hrubé porušení pravidel pro obsah, včetně sexuálního zneužívání dětí, využívání nebo teroristického obsahu.

Proč jsou účty deaktivovány

Účty Google obvykle deaktivujeme, pokud vlastník účtu nedodržuje zásady společnosti Google. Zásady společnosti Google zahrnují:

Zde jsou některé běžné důvody, proč jsou účty deaktivovány. Účty jsou z těchto důvodů deaktivovány jen v některých službách.

Hacknutí nebo odcizení účtu

Nepřihlašujte se k účtům jiných osob ani je nepoužívejte, pokud k tomu nemáte přímé svolení.

Automatická volání nebo zprávy

Nepoužívejte služby Google k automatickému vytáčení telefonních hovorů nebo odesílání zpráv (tzv. robodialing).

Automatickým hovorem se rozumí telefonní volání, které využívá počítačové vytáčení a přehrává předem nahrané zprávy.

Porušení zásad služeb

Některé služby Google mají svá vlastní pravidla chování nebo smluvní podmínky, např.:

Pokud nějaký uživatel tyto zásady poruší, může to vyústit v následující postih:

 • zamezení přístupu k příslušné službě,
 • zamezení přístupu ke všem službám Google.
Zneužívání dětí

Nepoužívejte služby Google způsobem, který zneužívá či poškozuje děti.

Následující typy obsahu budou odstraněny:

 • obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí (včetně kreslených obrázků),
 • tzv. lákání dětí (například navázání přátelství s dítětem na internetu s cílem otevřít si cestu k sexuálním kontaktům na internetu i mimo něj nebo k výměně sexuálně laděných obrazových materiálů),
 • vydírání související se sexem (například použití skutečného nebo údajného přístupu k intimním snímkům dítěte za účelem vyhrožování nebo vydírání),
 • sexualizace dětí (např. obrázky, které znázorňují, podporují nebo propagují sexuální zneužívání dětí, případně děti vyobrazují v situacích, které mohou vést k sexuálnímu zneužívání),
 • obchodování s dětmi (například reklama nebo nabízení dítěte ke komerčnímu sexuálnímu vykořisťování).

Uvedené pravidlo se týká veškerého obsahu, který je vytvořen, sdílen, odeslán nebo nahrán ve službách Google.

Když narazíme na zneužívání dětí, podnikneme příslušná opatření. Případ můžeme nahlásit organizaci National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) a orgánům činným v trestním řízení. Můžeme také deaktivovat související účty.

Poznámka pro některé z našich komunikačních služeb:

V rámci Evropské unie některé naše komunikační služby zjišťují zneužívání dětí na internetu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1232, které umožňuje odchylku od důvěrnosti komunikace podle směrnice č. 2002/58/ES pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí online. Pokud jste přesvědčeni, že váš účet byl deaktivován omylem, můžete podle nařízení č. 2021/1232 kromě žádosti o kontrolu podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů ve své zemi. Máte také právo na případnou nápravu na základě soudního řízení.

Vytvoření falešné identity za účelem podvodu

Nepoužívejte služby Google k vytvoření falešné identity a klamání lidí (tzv. sociální inženýrství). Vytvoření adresy Gmailu, která nepravdivě naznačuje, že její vlastník pracuje pro určitou společnost nebo státní organizaci, je porušením smluvních podmínek.

Vytvoření fanouškovského e‑mailu se jménem celebrity je ale v pořádku.

Porušení právních předpisů o exportu nebo sankcích

Nepoužívejte služby Google ani svůj účet způsobem, který by mohl vést k porušení platných právních předpisů o exportu nebo sankcích.

Pokud jste vy nebo vaše organizace sankcionovanou stranou nebo sankcionovanou osobu či organizaci zastupujete, váš účet i všechny přidružené účty mohou být deaktivovány.

Obtěžování, šikanování a výhrůžky
Nikoho neobtěžujte, nešikanujte, ani nikomu nevyhrožujte. Nepovolujeme používání služeb Google k provádění takových aktivit nebo k jejich propagaci.
Nezapomínejte, že online obtěžování je na mnoha místech nezákonné a může mít vážné následky v reálném světě.
Pokud nás někdo upozorní na vyhrožování ublížením nebo na jiné nebezpečné situace, můžeme podniknout odpovídající kroky, včetně nahlášení útočníka příslušným orgánům.
Velké objemy volání

Nepoužívejte služby Google k uskutečňování velkého množství hovorů za účelem finančního obohacení (tzv. traffic pumping).

Předstírání jiné identity
Nevydávejte se za jinou osobu ani organizaci.

Neuvádějte nepravdivé informace o své zemi původu ani nevytvářejte a nešiřte obsah týkající se politiky, společenských problémů nebo záležitostí veřejného zájmu pro uživatele v jiné zemi než vaší vlastní.

Je povolena parodie, satira a používání pseudonymů a uměleckých jmen. Vyhněte se obsahu, který by mohl uvést vaše publikum v omyl ohledně vaší skutečné identity.
Malware, phishing a další škodlivé aktivity

Nepoužívejte služby Google k následujícím účelům:

 • Malware: Odesílání škodlivého nebo nežádoucího kódu či softwaru (např. virů).
 • Phishing: Získávání soukromých údajů prostřednictvím odcizení nebo podvodného vyžádání sdílení.
 • Poškozování či narušování sítí, serverů a dalších systémů společnosti Google (např. kyberútoky).
Explicitní snímky zveřejněné bez souhlasu a vydírání související se sexem

Nevyhrožujte zveřejněním nebo šířením explicitního, intimního nebo zahanbujícího obsahu sexuální povahy jiné osoby bez jejího souhlasu.

Nevynucujte (s využitím síly, vlivu nebo nátlaku), nepodporujte ani nesjednávejte finanční zisk nebo sexuální obsah od jednotlivce pod pohrůžkou šíření jeho explicitního, intimního nebo zahanbujícího obsahu sexuální povahy.

Online obtěžování je na mnoha místech nezákonné a může mít vážné následky v reálném světě.

Sexuálně explicitní obsah
Nešiřte sexuálně explicitní obsah, jako je:
 • nahota,
 • explicitní vyobrazení sexu,
 • pornografický obsah,
 • přesměrování uživatelů na pornografické weby.
Povolujeme obsah určený pro vzdělávací, dokumentární, vědecké nebo umělecké účely.
Spamování

Nepoužívejte služby Google k odesílání nežádoucího obsahu (tzv. spamu).

Za spam mohou být považovány e-maily, komentáře, fotky, recenze nebo jakýkoli jiný obsah, který je vytvořen nebo sdílen ve službách Google.

Zde je několik obecných pravidel:

 • Neodesílejte nevyžádaný reklamní nebo komerční materiál.
 • Neodesílejte obsah lidem, které neznáte, nebo příliš mnoha lidem současně.
Teroristický obsah

Nepoužívejte služby Google ke sdílení obsahu s následujícími účely:

 • nábor do teroristické organizace,
 • podněcování k násilí,
 • oslava teroristických útoků,
 • propagace teroristických útoků.
Nekvalifikovaná vzdělávací instituce
 • Při vytváření účtu Google Workspace for Education nepředstírejte identitu vzdělávací instituce.
 • Při žádosti o účet Google Workspace for Education nefalšujte svou kvalifikaci. Další informace o kvalifikaci
Provoz několika účtů za účelem zneužití
 • Nevytvářejte a nepoužívejte více účtů způsobem, který porušuje zásady společnosti Google.
 • Nepoužívejte programy (tzv. roboty) k vytváření falešných účtů.

Google automaticky odhaluje a deaktivuje účty vytvořené za účelem zneužití.

Mnoho lidí má více než jeden účet Google, například osobní a pracovní účet. Tento způsob využití je v pořádku.

Platné právní žádosti
Na požádání někdy podnikneme kroky podle platných právních předpisů nebo v reakci na soudní příkaz. Právní žádosti můžete odeslat zde.

Vyhledání změn zásad pro deaktivované účty

Další informace o změnách zásad pro deaktivované účty

true
Vítejte v účtu Google!

Zjistili jsme, že máte nový účet Google. Zjistěte, jak ho vylepšit, pomocí kontrolního seznamu pro účty Google.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
6149931773864225221
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
70975