Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Lỗi "Địa chỉ email không hợp lệ"

Nếu bạn nhận được lỗi cho biết "Địa chỉ email không hợp lệ" nghĩa là Google không nhận dạng được tên người dùng (nếu bạn sử dụng Gmail) hoặc địa chỉ email của bạn (nếu bạn không sử dụng Gmail).

Lý do thường gặp khi nhận được lỗi này

  • Thừa dấu cách ở giữa tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn.
    • Điều này thường xảy ra nhất nếu bạn đang cố đăng nhập bằng tên của bạn thay vì tên người dùng/địa chỉ email của bạn. Ví dụ: “John Smith” thay vì johnsmith332.
  • Có nhiều dấu @ .
  • Có các ký tự không hợp lệ như dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm, dấu chấm phẩy, v.v.
  • Bạn đã vô tình nhập @gmail hoặc @yahoo thay vì @gmail.com hoặc @yahoo.com.

Làm mới trình duyệt

Nếu bạn chắc chắn tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn được nhập chính xác, hãy thử làm mới trang đăng nhập trên trình duyệt của bạn và nhập lại tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn.

Nếu đã quên tên người dùng tài khoản Google, bạn có thể cố gắng khôi phục tên người dùng đó bằng trình khắc phục sự cố của chúng tôi.
hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.