ข้อผิดพลาด "ที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง"

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดที่มีข้อความว่า "ที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง" แสดงว่า Google ไม่รู้จักชื่อผู้ใช้ของคุณ (หากคุณใช้ Gmail) หรือที่อยู่อีเมลของคุณ (หากคุณไม่ได้ใช้ Gmail)

สาเหตุทั่วไปของการได้รับข้อผิดพลาดนี้

  • มีการเว้นวรรคเกินมาในชื่อผู้ใช้หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
    • ปัญหานี้พบได้บ่อยที่สุดหากคุณพยายามลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อของคุณ แทนที่จะเป็นชื่อผู้ใช้หรือที่อยู่อีเมล ตัวอย่างเช่น “Sombat Palachai” แทนที่จะเป็น sombatpalachai332
  • มีสัญลักษณ์ @ มากกว่าหนึ่งแห่ง
  • มีอักขระที่ไม่ถูกต้อง เช่น เครื่องหมายวงเล็บ ทวิภาค อัฒภาค เป็นต้น
  • คุณได้บังเอิญป้อน @gmail หรือ @yahoo แทนที่จะเป็น @gmail.com หรือ @yahoo.com

การรีเฟรชเบราว์เซอร์ของคุณ

หากคุณมั่นใจว่าได้ป้อนชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมลอย่างถูกต้องแล้ว ให้ลองรีเฟรชหน้าลงชื่อเข้าใช้บนเบราว์เซอร์และป้อนชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมลใหม่อีกครั้ง

หากคุณลืมชื่อผู้ใช้ของบัญชี Google คุณสามารถพยายามกู้คืนโดยใช้เครื่องมือแก้ปัญหาของเรา