Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Ứng dụng Google
Menu chính

Thực hiện quy trình Kiểm tra bảo mật mới. Tăng cường bảo mật cho Tài khoản Google của bạn với quy trình kiểm tra trong 2 phút.

Kiểm tra tài khoản hiện có

Kiểm tra xem bạn đã tạo một tài khoản hay chưa hoặc tìm hiểu lý do tại sao bạn nhìn thấy thông báo "Email đã tồn tại".

Kiểm tra xem bạn có tài khoản không

Để kiểm tra xem bạn có Tài khoản Google không, hãy làm theo các bước để nhập địa chỉ email của bạn.

 • Nếu không có Tài khoản Google liên kết với địa chỉ email của bạn, thì bạn sẽ nhận được một thông báo nói rằng "Không tìm thấy tài khoản nào có địa chỉ email đó". Bạn có thể tạo một tài khoản mới.
 • Nếu có Tài khoản Google, thì bạn có thể thay đổi mật khẩu. Chọn "Tùy chọn khác" và sau đó thực hiện theo hướng dẫn.

Xuất hiện thông báo "Email đã tồn tại"

Nếu bạn nhìn thấy thông báo "Email đã tồn tại" khi bạn cố tạo hoặc thay đổi tên tài khoản của bạn:

 • Bạn có thể đã tạo một Tài khoản Google có tên người dùng đó
 • Một người nào đó có thể đã lấy tên người dùng đó.

Sau khi bạn vào lại tài khoản của bạn, bạn có thể làm như sau:

Đặt lại mật khẩu của bạn
 1. Thực hiện theo các bước để đặt lại mật khẩu của bạn.
 2. Nhập tên người dùng (địa chỉ email đầy đủ của bạn) và làm theo các bước để hoàn tất quy trình này.
Thay đổi địa chỉ email bạn sử dụng để đăng nhập
 1. Mở trang chủ Tài khoản Google.
 2. Đăng nhập như bình thường.
 3. Nhấp vào Thông tin cá nhân và bảo mật sau đó Email sau đó email Tài khoản Google sau đó Chỉnh sửa.
 4. Nhập địa chỉ email và mật khẩu mới của bạn.
 5. Nhấp vào Lưu.

Bạn sẽ nhận được một email xác minh tại địa chỉ email mới của mình. Nhấp vào liên kết xác minh trong email này. Vì mục đích bảo mật, bạn cũng nhận được email xác nhận theo địa chỉ email cũ của mình.

Thay đổi địa chỉ email thay thế của bạn

Nếu đang sử dụng Gmail, thì hiện tại bạn không thể thay đổi tên đăng nhập. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi địa chỉ email khác được kết nối với tài khoản của bạn:

1. Đăng nhập vào trang chủ Tài khoản Google.

2. Nhấp vào Thông tin cá nhân và bảo mật sau đó Email sau đó Email thay thế.

3. Nhấp vào Lưu.

Xóa Tài khoản Google của bạn

1. Đi đến Tài khoản của tôi. Bạn có thể cần đăng nhập.

2. Nhấp vào Tùy chọn tài khoản sau đó Xóa tài khoản hoặc dịch vụ của bạn.

3. Thực hiện theo các bước để xóa tài khoản của bạn.  

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.