Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Kiểm tra tài khoản hiện có

Kiểm tra xem bạn đã tạo một tài khoản hoặc tìm hiểu lý do tại sao bạn nhìn thấy thông báo "Email đã tồn tại".

Kiểm tra xem bạn có tài khoản không

Để kiểm tra xem bạn có Tài khoản Google không, hãy nhập địa chỉ email của bạn trên trang hỗ trợ mật khẩu.

 • Nếu không có Tài khoản Google liên kết với địa chỉ email của bạn, bạn sẽ nhận được một thông báo nói rằng "Không tìm thấy tài khoản có địa chỉ email đó." Bạn có thể tạo một tài khoản mới.
 • Nếu bạn có một Tài khoản Google, bạn có thể thay đổi mật khẩu của mình. Chọn "Tôi không biết mật khẩu của tôi" và sau đó làm theo hướng dẫn.

Xuất hiện thông báo "Email đã tồn tại"

Nếu bạn nhìn thấy thông báo "Email đã tồn tại" khi bạn cố tạo hoặc thay đổi tên tài khoản của bạn:

 • Bạn có thể đã tạo một Tài khoản Google có tên người dùng đó
 • Một người nào đó có thể đã lấy tên người dùng.

Sau khi bạn vào lại tài khoản của bạn, bạn có thể làm như sau:

Đặt lại mật khẩu của bạn
 1. Truy cập trang hỗ trợ mật khẩu.
 2. Nhập tên người dùng (địa chỉ email đầy đủ) của bạn vào.
 3. Trong hộp văn bản, gõ các ký tự được hiển thị trong hình méo.
 4. Nhấp vào Gửi.. Bạn sẽ nhận được một email tại địa chỉ liên kết tới tên người dùng Tài khoản Google của bạn. Để thay đổi mật khẩu của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong email.
Thay đổi địa chỉ email bạn sử dụng để đăng nhập
 1. Mở trang chủ Tài khoản Google.
 2. 2. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn, sau đó nhấp 'Đăng nhập'.
 3. Bên cạnh "Địa chỉ email", nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Nhập địa chỉ email và mật khẩu mới của bạn.
 5. Nhấp vào Lưu.

Bạn sẽ nhận được một email xác minh tại địa chỉ email mới của mình. Nhấp vào liên kết xác minh trong email này. Vì mục đích bảo mật, bạn cũng nhận được email xác nhận theo địa chỉ email cũ của mình.

Thay đổi địa chỉ email thay thế của bạn

Nếu bạn đang sử dụng Gmail, hiện không thể thay đổi tên đăng nhập. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi địa chỉ email khác liên quan đến tài khoản của bạn:

1. Đăng nhập vào trang chủ Tài khoản Google.

2. Trong trường này, nhập địa chỉ email mà bạn muốn sử dụng.

3. Nhấp vào Lưu.

Xóa Tài khoản Google của bạn

1. Đăng nhập vào trang chủ Tài khoản Google.

2. Bên cạnh danh sách "Sản phẩm của tôi", nhấp vào Chỉnh sửa. Trên trang này, bạn có thể xoá tài khoản của mình.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.