Thay đổi cài đặt bảo mật của bạn

Nếu bạn đang gặp vấn đề truy cập vào tài khoản của bạn, hãy thử thay đổi cài đặt bảo mật của bạn.

Kiểm tra trình duyệt của bạn

Nếu cài đặt bảo mật trình duyệt của bạn được đặt thành "Cao", thêm www.google.com vào danh sách các trang web được cho phép của trình duyệt.

Tìm hiểu cách kiểm tra hoặc thay đổi cài đặt bảo mật trình duyệt của bạn:

Kiểm tra chương trình bảo mật

Nếu bạn sử dụng tường lửa, proxy hoặc chương trình chống vi rút để tăng cường bảo mật máy tính, hãy tạm thời tắt chương trình và thử đăng nhập vào tài khoản Google.

Nếu điều này khắc phục được vấn đề, chương trình bảo mật có thể đã ngăn bạn sử dụng Tài khoản Google. Liên lạc với trung tâm hỗ trợ của chương trình và hỏi cách sử dụng chương trình mà không chặn truy cập Google.

Nếu bạn đang sử dụng một máy tính làm việc

Hỏi quản trị viên của bạn về cài đặt bảo mật của công ty bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?