เปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ

หากคุณพบปัญหาในการเข้าถึงบัญชี ให้ลองเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ตรวจสอบเบราว์เซอร์

หากคุณตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเบราว์เซอร์ไว้ที่ "สูง" ให้เพิ่ม www.google.com ลงในรายการเว็บไซต์ที่อนุญาตของเบราว์เซอร์

เรียนรู้วิธีตรวจสอบหรือเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเบราว์เซอร์

ตรวจสอบโปรแกรมความปลอดภัย

หากคุณใช้ไฟร์วอลล์ พร็อกซี หรือโปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์ ให้ปิดโปรแกรมดังกล่าวชั่วคราวแล้วลองลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

หากวิธีดังกล่าวแก้ปัญหาได้ แสดงว่าโปรแกรมความปลอดภัยอาจทำให้คุณใช้บัญชี Google ไม่ได้ โปรดติดต่อศูนย์สนับสนุนของโปรแกรมและสอบถามวิธีใช้โปรแกรมโดยไม่บล็อกการเข้าถึง Google

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ของที่ทำงาน

สอบถามผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับการตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร