Zmena nastavení zabezpečenia či ochrany súkromia

Ak máte problémy s prístupom do svojho účtu, skúste zmeniť nastavenia ochrany súkromia.

Kontrola prehliadača

Ak sú nastavenia zabezpečenia či ochrany súkromia vo vašom prehliadači nastavené na hodnotu „Vysoké“, pridajte adresu www.google.com do zoznamu povolených webov v prehliadači.

Prečítajte si, ako skontrolovať alebo zmeniť nastavenia zabezpečenia či ochrany súkromia prehliadača:

Kontrola bezpečnostných programov

Ak na zvýšenie zabezpečenia svojho počítača používate bránu firewall, proxy server alebo antivírusový program, dočasne ich vypnite a skúste sa prihlásiť do účtu Google.

Ak sa tým problém vyrieši, príslušný bezpečnostný program vám mohol brániť v prístupe do účtu Google. Kontaktujte centrum podpory daného programu a opýtajte sa, ako tento program používať bez blokovania prístupu k službám Google.

Ak používate pracovný počítač

Informácie o nastaveniach zabezpečenia vašej spoločnosti vám poskytne správca.