Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Trong thời gian bảo trì thông thường, nhiều người dùng bị đăng xuất khỏi tài khoản Google của họ. Nếu bạn bị ảnh hưởng, vui lòng đăng nhập lại bằng tên người dùng và mật khẩu mà bạn thường sử dụng tại https://accounts.google.com. Nếu bạn không thể nhớ mật khẩu hoặc không thể đăng nhập vì một lý do khác, hãy khôi phục mật khẩu tài khoản của bạn tại đây. Vì lý do bảo mật, nhân viên hỗ trợ không thể trợ giúp các vấn đề về mật khẩu.

Tắt tính năng đăng nhập tự động

Nếu bạn đang được đăng nhập tự động vào tài khoản Google của bạn, có thể bạn đã bật tính năng lưu trữ mật khẩu trong trình duyệt hoặc bật tùy chọn "Duy trì trạng thái đăng nhập" của tài khoản Google. Tìm hiểu thêm về mật khẩu được lưu trữ trong Google Chrome, Mozilla FirefoxWindows Internet Explorer.

Kiểm tra xem tùy chọn "Duy trì trạng thái đăng nhập" của tài khoản Google đã thực sự được bật hay chưa. Truy cập trang chủ tài khoản Google và xác minh xem hộp kiểm bên dưới nút Đăng nhập có được chọn không. Nếu đã chọn, hãy xóa cookie của trình duyệt của bạn.

Mỗi lần bạn đăng nhập vào tài khoản Google, hãy đảm bảo không chọn tùy chọn "Duy trì trạng thái đăng nhập".

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, bạn có thể xóa cookie và bộ nhớ cache của trình duyệt. Xin lưu ý rằng mặc dù việc xóa cookie có thể giải quyết được sự cố nhưng đồng thời cũng sẽ xóa những cài đặt mà bạn đã lưu cho các trang web bạn đã truy cập trước đó.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.