Zapnutie alebo vypnutie určovania polohy zariadenia

V zariadení s Androidom môžete zapnúť alebo vypnúť režim určovania polohy. Môžete tiež zmeniť iba režim presnosti určovania polohy zariadenia. Režimy presnosti používajú na odhad polohy vášho zariadenia rôzne zdroje.

Keď je v zariadení zapnuté určovanie polohy, môžete získať informácie na základe toho, ktoré miesta ste so zariadením navštívili. Môžete napríklad získať automatické predpovede trás pre dochádzanie alebo lepšie výsledky vyhľadávania. Ako spravovať históriu polohy

Poznámka: Android nie je vo všetkých zariadeniach úplne rovnaký. Tieto pokyny sú určené pre zariadenia s Androidom 8.0 a vyšším. Prečítajte si, ako zistiť verziu systému Android.

Zmena režimu určovania polohy

Ak v zariadení vypnete určovanie polohy, jeho polohu nebudú môcť používať žiadne aplikácie. (Týka sa to aplikácií od Googlu aj iných aplikácií.) Mnohé užitočné funkcie budú vypnuté.

Ak zavoláte na číslo tiesňového volania, tiesňové určovanie polohy Androidu môže zapnúť určovanie polohy v režime Vysoká presnosť. Po dokončení hovoru sa nastavenia prepnú späť do predchádzajúceho režimu.

Tip: Určovanie polohy môžete pridať na panel nastavení. Ďalšie informácie o Rýchlych nastaveniach

Zapnutie alebo vypnutie určovania polohy zariadenia
 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Zabezpečenie a poloha a potom Poloha. (Ak sa nezobrazí Zabezpečenie a poloha, klepnite na položku Poloha.)
 3. Zapnite alebo vypnite funkciu Poloha.
Výber režimu presnosti určovania polohy zariadenia

Režim určovania polohy môžete zvoliť na základe presnosti, rýchlosti a využitia batérie.

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Zabezpečenie a poloha a potom Poloha. (Ak sa nezobrazí Zabezpečenie a poloha, klepnite na položku Poloha.)
 3. Klepnite na položku Režim. Potom vyberte niektorý z týchto režimov:
  • Vysoká presnosť
   Tento režim používa na získanie čo najpresnejšej polohy rozhranie GPS, siete Wi-Fi, mobilné siete a senzory. Využíva Služby určovania polohy od Googlu na dosiahnutie rýchlejšieho a presnejšieho odhadu polohy vášho zariadenia.
  • Úspora batérie
   Tento režim používa zdroje, ktoré využívajú menej batérie, napríklad siete Wi-Fi alebo mobilné siete. Využíva Služby určovania polohy od Googlu na dosiahnutie rýchlejšieho a presnejšieho odhadu polohy vášho zariadenia.
  • Len senzory zariadenia
   Tento režim používa iba GPS. Na poskytnutie údajov o polohe nevyužíva Služby určovania polohy od Googlu. Môže odhadovať polohu vášho zariadenia pomalšie a môže využívať viac batérie.
Zdieľanie polohy na pomoc v núdzovej situácii

Keď zavoláte na tiesňové číslo, váš telefón dokáže odoslať svoju polohu, aby tak pomohol prvým zasahujúcim osobám vás rýchlo nájsť. Na zdieľanie polohy týmto spôsobom používa tiesňové určovanie polohy Androidu.

Ak chcete odoslať svoju polohu pomocou tiesňového určovania polohy, vytočte číslo tiesňového volania. (Príklad: 911 v USA, 112 v Európe, 999 v niektorých ďalších krajinách.)​ Dôležité: Tiesňové určovanie polohy sa zapne iba vtedy, keď zavoláte na číslo tiesňového volania.

Svoju polohu môžete odoslať pomocou tiesňového určovania polohy za predpokladu:

 • že ho vaša mobilná sieť podporuje,
 • že váš telefón používa Android verzie 2.3 alebo vyššej spolu so Službami Google Play.

Tiesňové určovanie polohy používa na zistenie polohy vášho telefónu rozhranie GPS, siete Wi-Fi, mobilné siete a senzory. Tiesňové určovanie polohy zapne určovanie polohy v režime Vysoká presnosť. V prípade potreby môže zapnúť mobilné dáta. Po dokončení tiesňového hovoru sa nastavenia prepnú späť do predchádzajúceho režimu.

Rozpoznanie stavu polohy

Keď určitá aplikácia využíva presnú polohu zariadenia, v stavovom riadku sa zobrazuje ikona polohy Poloha. Táto ikona označuje, že je zapnutý režim presnosti určovania polohy, ktorý využíva viac batérie. Neznamená to nevyhnutne aktivitu GPS.

Súvisiace články