„Android“ įrenginio vietovės nustatymų tvarkymas

Įjungę „Android“ įrenginio vietovės funkciją galite gauti informacijos pagal įrenginio vietovę, pvz., kasdienės kelionės į darbą ir atgal eismo numatymus, restoranus netoliese ir vietinės paieškos rezultatus.

Kai programa naudoja įrenginio vietovę naudodama GPS, ekrano viršuje rodoma „Vietovė“ Vietovė.

Patarimas: išjungus įrenginio vietovę, programos ir paslaugos negalės gauti įrenginio vietovės, bet vis tiek gali būti rodomi vietiniai rezultatai ir skelbimai pagal jūsų IP adresą.

Pastaba: kai kurie iš šių veiksmų taikomi tik naudojant 9 ir naujesnių versijų „Android“. Sužinokite, kaip patikrinti, kokios versijos „Android“ naudojate.

Įrenginyje pasiekiamų vietovės nustatymų paaiškinimas

„Google“ teikiama daug paslaugų pagal vietovę, įskaitant nurodytąsias toliau.

Pastaba: programose taikomi atskiri nustatymai. Sužinokite, kaip tvarkyti programos vietovės nustatymus.

Įrenginio vietovės nustatymo įjungimas ar išjungimas

 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą.
 2. Palieskite Sauga ir vietovė.
 3. Palieskite Vietovė.
 4. Įjunkite arba išjunkite parinktį Naudoti vietovę.

Patarimas: įrenginio vietovę taip pat galite įjungti ar išjungti naudodami sparčiuosius nustatymus. Sužinokite, kaip tai padaryti.

Kai vietovės nustatymas įjungtas:
Kai vietovės nustatymas išjungtas:

Tikslesnės įrenginio vietovės nustatymas („Google“ vietovės paslaugos dar vad. „Google“ vietovės tikslumu)

Įrenginio vietovės tikslumo įjungimas arba išjungimas

 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą.
 2. Palieskite Sauga ir vietovė tada Vietovė.
 3. Palieskite Išplėstiniai tada „Google“ vietovės nustatymo tikslumas.
  Pastaba: jei nematote parinkties „Išplėstiniai“ arba rodoma „Režimas“, atlikite veiksmus, skirtus senesnių versijų „Android“.
 4. Įjunkite arba išjunkite nustatymą Pagerinti vietovės tikslumą.
Kai „Google“ vietovės tikslumas įjungtas

Įjungus „Google“ vietovės tikslumą įrenginyje naudojami nurodyti šaltiniai tiksliausiai vietovei nustatyti.

 • GPS
 • Wi-Fi
 • Mobiliojo ryšio tinklai
 • Jutikliai
Kai „Google“ vietovės tikslumas išjungtas

Kai išjungiate „Google“ vietovės tikslumą, įrenginyje naudojama tik GPS vietovei rasti. GPS paslauga gali veikti lėčiau ir ne taip tiksliai, kaip naudojant kitus šaltinius.

 

Leidimas įrenginiui nuskaityti netoliese esančius tinklus ar įrenginius

Kad padėtumėte programoms gauti geresnę vietovės informaciją, galite leisti įrenginiui nuskaityti netoliese esančius „Wi-Fi“ prieigos taškus arba „Bluetooth“ įrenginius.

 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą.
 2. Palieskite Sauga ir vietovė tada Vietovė.
 3. Palieskite Išplėstiniai tada Nuskaitymas.
  Pastaba: jei nematote parinkties „Išplėstiniai“, palieskite Nuskaitymas.
 4. Įjunkite arba išjunkite „Wi-Fi“ nuskaitymas arba „Bluetooth“ nuskaitymas.

Vietovės informacijos siuntimas esant kritinei situacijai

Kad padėtumėte pirmiesiems sureagavusiems žmonėms greitai jus rasti, surinkite pagalbos numerį. Pvz., surinkite:

 • 911 (JAV);
 • 112 (Europoje);
 • 999 (kai kuriose kitose vietose).

Jei „Android“ vietovės paslaugos kritiniu atveju (VPKA) veikia jūsų šalyje ir naudojant jūsų mobiliojo ryšio tinklą ir nesate jų išjungę, telefonas automatiškai siunčia vietovės informaciją naudodamas VPKA.

Vietovės paslaugų kritiniu atveju įjungimas arba išjungimas

VPKA įjungtos pagal numatytuosius nustatymus. Jas galite bet kada išjungti ir vėl įjungti.

 1. Atidarykite telefono Nustatymų programą Nustatymų programa.
 2. Palieskite Sauga ir vietovė.
 3. Palieskite Vietovė tada Išplėstiniai tada „Google“ vietovės paslaugos kritiniu atveju.
 4. Įjunkite arba išjunkite „Google“ vietovės paslaugas kritiniu atveju.

Kaip veikia vietovės paslaugos kritiniu atveju

Telefone VPKA naudojamos tik skambinant ar siunčiant teksto pranešimą pagalbos numeriu.

Skambinant pagalbos numeriu VPKA gali įjungti įrenginio vietovės nustatymą ir naudoti „Google“ vietovės paslaugas bei kitus nustatymus tiksliausiai vietovės informacijai gauti.  Baigus skambutį ar išsiuntus teksto pranešimą, grąžinami anksčiau taikyti nustatymai.

Įrenginys siunčia vietovės informaciją įgaliotiems paslaugas kritiniu atveju teikiantiems partneriams, kad būtų galima nustatyti jūsų vietovę naudojant paslaugas kritiniu atveju. Vietovės informacija tiesiai iš įrenginio (ne per „Google“) siunčiama paslaugas kritiniu atveju teikiantiems partneriams.

Baigus skambutį pagalbos numeriu ar išsiuntus teksto pranešimą, kol buvo aktyvios VPKA, įrenginys siunčia naudojimo ir analizės duomenis „Google“, kad būtų galima analizuoti VPKA paslaugų kokybę. Pagal šią informaciją negalima jūsų identifikuoti ir „Google“ jos nenaudoja, kad jus identifikuotų.

Pastaba: vietovės informacijos siuntimas naudojant VPKA skiriasi nuo jos bendrinimo naudojant „Google“ žemėlapius. Sužinokite apie vietovės bendrinimą naudojant „Google“ žemėlapius.

Jei naudojate senesnės versijos „Android“

Vietovės režimo pasirinkimas (naudojant 4.4–8.1 versijų „Android“)

Vietovės režimą galite pasirinkti pagal tikslumą, spartą ir akumuliatoriaus naudojimą.

 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą.
 2. Palieskite Sauga ir vietovė tada Vietovė.
  Pastaba: jei nematote parinkties „Sauga ir vietovė“, palieskite Vietovė.
 3. Palieskite Režimas. Tada pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių.
  • Didelis tikslumas: naudojami GPS, „Wi-Fi“, mobiliojo ryšio tinklai ir jutikliai tiksliausiai vietovei nustatyti. Naudojamos „Google“ vietovės paslaugos, kurios padeda greičiau ir tiksliau nustatyti įrenginio vietovę.
  • Akumuliatoriaus tausojimas: naudojami mažai akumuliatoriaus energijos naudojantys šaltiniai, pvz., „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklai. Naudojamos „Google“ vietovės paslaugos, kurios padeda greičiau ir tiksliau nustatyti įrenginio vietovę.
  • Tik įrenginys: naudojama tik GPS. „Google“ vietovės paslaugos nenaudojamos vietovės informacijai teikti. Įrenginio vietovė nustatoma lėčiau ir naudojama daugiau akumuliatoriaus energijos.
Vietovės pasiekiamumo pasirinkimas (naudojant 4.1–4.3 versijų „Android“)

Galite valdyti, kokią vietovių informaciją galima naudoti įrenginyje.

 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą.
 2. Skiltyje „Asmeniniai“ palieskite Vietovės pasiekiamumas.
 3. Ekrano viršuje įjunkite arba išjunkite nustatymą Mano vietovės pasiekiamumas.
  • Kai vietovės pasiekiamumo nustatymas įjungtas, pasirinkite vieną iš nurodytų parinkčių arba jas abi.
   • GPS palydovai: įrenginiui leidžiama nustatyti vietovę pagal palydovo signalus, pvz., GPS įrenginį automobilyje.
   • „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklo vietovė: įrenginiui leidžiama naudoti „Google“ vietovės paslaugas, kad būtų galima greičiau nustatyti jūsų vietovę, naudojant arba nenaudojant GPS.
  • Kai vietovės pasiekiamumo nustatymas išjungtas
   Įrenginys negalės nustatyti tikslios vietovės ar bendrinti šios informacijos su programomis.

Pastaba: jei turite planšetinį kompiuterį, kurį naudoja keli žmonės, kiekvienas asmuo gali nustatyti skirtingus vietovės pasiekiamumo nustatymus.