Upravljanje postavkama lokacije Android uređaja

Kad je uključena lokacija za telefon, možete dobivati informacije na temelju njegove lokacije, na primjer predviđanja za putovanje na posao, informacije o restoranima u blizini i bolje lokalne rezultate pretraživanja.

Kad neka aplikacija upotrebljava lokaciju telefona putem GPS-a, pri vrhu zaslona prikazuje se Lokacija Lokacija.
Napomena: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 11 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Objašnjenje postavki lokacije dostupnih na telefonu

Važno: kad isključite lokaciju za telefon, aplikacije i usluge neće moći dobiti lokaciju telefona, no i dalje biste mogli dobivati lokalne rezultate i oglase na temelju svoje IP adrese.

Google ima brojne usluge temeljene na lokaciji, uključujući:

Savjet: aplikacije imaju vlastite postavke. Saznajte kako upravljati postavkama lokacije aplikacije.

Uključivanje i isključivanje lokacije za telefon

 1. Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
 2. Dodirnite ikonu Lokacija Lokacija i zadržite pritisak.Ako ne pronađete ikonu Lokacija Lokacija:
  1. Dodirnite ikonu Uređivanje Uređivanje ili Postavke Postavke.
  2. Povucite ikonu Lokacija Lokacija u Brze postavke.

Savjet: ako ove upute ne funkcioniraju, potražite pomoć od proizvođača uređaja.

 

Kad je lokacija uključena
Kad je lokacija isključena

Dohvaćanje preciznije lokacije na telefonu (Googleove usluge lokacije poznate i kao Googleovo točno lociranje)

Uključivanje ili isključivanje točnog lociranja telefona

 1. Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
 2. Dodirnite ikonu Lokacija i zadržite pritisak Lokacija.
  • Ako ne pronađete ikonu Lokacija Lokacija, dodirnite Uredi Uređivanje ili Postavke Postavke. Zatim povucite Lokaciju Lokacija u Brze postavke.
 3. Dodirnite Napredno A zatim Googleovo točno lociranje
 4. Uključite ili isključite Poboljšanje točnosti lokacije.
Kad je Googleovo točno lociranje uključeno

Kad je Googleovo točno lociranje uključeno, vaš telefon upotrebljava ove izvore za dobivanje najpreciznije lokacije:

 • GPS
 • Wi-Fi
 • mobilne mreže
 • senzori
Kad je Googleovo točno lociranje isključeno

Kad isključite Googleovo točno lociranje, vaš telefon traži lokaciju samo putem GPS-a. GPS može biti sporiji i manje precizan od ostalih izvora.

Dopuštanje telefonu da traži mreže ili uređaje u blizini

Da bi aplikacije dobile bolje podatke o lokaciji, možete dopustiti telefonu da traži pristupne točke Wi-Fija ili Bluetooth uređaje u blizini.

 1. Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
 2. Dodirnite ikonu Lokacija Lokacija i zadržite pritisak.
 3. Dodirnite Traženje Wi-Fija i Traženje Bluetootha.
 4. Uključite i isključite Traženje Wi-Fija i Traženje Bluetootha.

Slanje lokacije u hitnom slučaju

Da bi vas hitne službe brzo pronašle, nazovite jedan od brojeva hitnih službi. Na primjer, u SAD-u birajte 911, a u Europi 112.

Ako Androidova Usluga lokacije za hitne slučajeve (ELS) funkcionira u vašoj zemlji i na vašoj mobilnoj mreži te je niste isključili, vaš će telefon automatski poslati svoju lokaciju koristeći se tom uslugom.Ako je ELS isključen, lokaciju uređaja tijekom hitnog poziva ili SMS-a može slati mobilni operater.

Uključivanje ili isključivanje Usluge lokacije za hitne slučajeve

Usluge lokacije za hitne slučajeve možete uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku.

 1. Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
 2. Dodirnite ikonu Lokacija i zadržite pritisak Lokacija.
  • Ako ne pronađete ikonu Lokacija Lokacija, dodirnite Uredi Uređivanje ili Postavke Postavke. Zatim povucite Lokaciju Lokacija u Brze postavke.
 3. Dodirnite Napredno A zatim Usluga lokacije za hitne slučajeve
 4. Uključite ili isključite opciju Usluga lokacije za hitne slučajeve.

Kako funkcionira Usluga lokacije za hitne slučajeve

Vaš telefon upotrebljava Uslugu lokacije za hitne slučajeve samo kada nazovete broj hitne službe ili na njega pošaljete SMS.

Tijekom hitnog poziva Usluga lokacije za hitne slučajeve može koristiti Googleove usluge lokacije i druge podatke kako bi dobila najprecizniju moguću lokaciju uređaja.

Vaš telefon šalje lokaciju ovlaštenim partnerima za hitne slučajeve kako bi vas hitne službe lakše locirale. Lokacija se šalje izravno s vašeg telefona putem partnera za hitne slučajeve, a ne putem Googlea.

Nakon poziva ili SMS poruke u hitnom slučaju tijekom kojih je Usluga lokacije za hitne slučajeve bila aktivna, vaš telefon šalje Googleu podatke o upotrebi i analitičke podatke u svrhu analize funkcionalnosti usluge. Ti podaci ne otkrivaju vaš identitet niti ih Google upotrebljava za otkrivanje vašeg identiteta.

Savjet: slanje lokacije pomoću usluge ELS razlikuje se od dijeljenja na Google kartama. Saznajte više o Dijeljenju lokacije putem Google karata.

Ako upotrebljavate stariju verziju Androida

Odabir postavki lokacije (Android 9.0)

Da biste promijenili postavke lokacije: 

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Sigurnost i lokacija A zatim Lokacija.
  • Ako imate poslovni profil, dodirnite Napredno.

Zatim odaberite opciju:

 • Uključivanje ili isključivanje lokacije: dodirnite stavku Lokacija.
 • Traženje mreža u blizini: dodirnite Napredno A zatimTraženje. Uključite ili isključite Traženje Wi-Fija ili Traženje Bluetootha.
 • Uključivanje ili isključivanje Usluge lokacije za hitne slučajeve: Dodirnite Napredno A zatim Googleova Usluga lokacije za hitne slučajeve . Uključite ili isključite opciju Usluga lokacije za hitne slučajeve
Odabir načina lokacije (Android 4.4 – 8.1)

Način lokacije možete odabrati na temelju preciznosti, brzine i potrošnje baterije.

 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite Sigurnost i lokacija A zatim Lokacija. Ako ne vidite stavku "Sigurnost i lokacija", dodirnite stavku Lokacija.
 3. Dodirnite Način. Zatim odaberite:
  • Visoka preciznost: koristite GPS, Wi-Fi, mobilne mreže i senzore za određivanje najpreciznije lokacije. Koristite Googleove usluge lokacije radi brže i točnije procjene lokacije telefona.
  • Štednja baterije: koristite izvore koji troše manje baterije, primjerice Wi-Fi i mobilne mreže. Koristite Googleove usluge lokacije radi brže i točnije procjene lokacije telefona.
  • Samo uređaj: koristite samo GPS. Nemojte koristiti Googleove usluge lokacije za pružanje podataka o lokaciji. Lokacija telefona procjenjuje se sporije i baterija se troši više.
Odabir pristupa lokaciji (Android 4.1 – 4.3)

Možete upravljati time koje podatke o lokaciji telefon može upotrebljavati.

 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 2. U odjeljku "Osobno" dodirnite Pristup lokaciji.
 3. Pri vrhu zaslona uključite ili isključite Pristup mojoj lokaciji.
  • Kad je pristup lokaciji uključen, odaberite jedno od sljedećeg ili oboje:
   • GPS sateliti: telefonu omogućuje da procijeni svoju lokaciju na temelju satelitskih signala, baš kao GPS uređaj u automobilu.
   • Lociranje putem Wi-Fi i mobilne mreže: telefonu omogućuje upotrebu Googleovih usluga lokacije za bržu procjenu lokacije uz pomoć GPS-a ili bez njega.
  • Kada je pristup lokaciji isključen:
   Telefon ne može pronaći svoju preciznu lokaciju niti je dijeliti s aplikacijama.

Savjet: ako imate tablet koji koristi više osoba, svaka osoba može imati različite postavke pristupa lokaciji.