Android-seadme asukohaseadete haldamine

Kui teie telefonis on asukoht sisse lülitatud, võite seadme asukoha alusel hankida teavet, näiteks igapäevase reisimise ennustusi, lähedal asuvaid restorane ja kohalikke otsingutulemusi.

Kui rakendus kasutab telefoni asukohta GPS-i kaudu, on ekraani ülaosas kuvatud ikoon Asukoht Asukoht.
Tähtis. Mõni neist toimingutest töötab ainult operatsioonisüsteemis Android 10 ja uuemates versioonides. Vaadake, kuidas Androidi versiooni kontrollida.

Telefonis saadaolevate asukohaseadete selgitus

Tähtis. Kui lülitate oma telefonis asukoha välja, ei saa rakendused ja teenused teie telefoni asukohta tuvastada, ent teile võidakse IP-aadressi alusel siiski esitada kohalikke otsingutulemusi ning reklaame.

Google pakub mitmesuguseid asukohapõhiseid teenuseid, sealhulgas järgmiseid.

Nõuanne. Rakendustel on eraldi seaded. Lisateave rakenduse asukohaseadete haldamise kohta.

Telefonis asukoha sisse- või väljalülitamine

 1. Avage telefoni rakendus Seaded.
 2. Puudutage valikut Asukoht.
 3. Lülitage ülaosas valik Kasuta asukohta sisse või välja. 

Nõuanne. Telefoni asukoha võite sisse ja välja lülitada ka kiirseadetes. Lisateave kiirseadete kohta.

Kui asukoht on sisse lülitatud
Kui asukoht on välja lülitatud

Telefoni täpsema asukoha tuvastamine (Google'i asukohateenused ehk Google'i asukohatäpsus)

Telefoni asukohatäpsuse sisse- või väljalülitamine

 1. Avage seadme rakendus Seaded.
 2. Puudutage valikut Asukoht.
 3. Puudutage valikuid Täpsemad Ja siis Google'i asukohatäpsus. 
 4. Lülitage valik Asukoha täpsuse parandamine sisse või välja. 
Kui Google'i asukohatäpsus on sisse lülitatud

Kui Google'i asukohatäpsuse funktsioon on sisse lülitatud, kasutab telefon võimalikult täpse asukoha tuvastamiseks järgmiseid allikaid.

 • GPS
 • WiFi
 • Mobiilsidevõrgud
 • Andurid
Kui Google'i asukohatäpsus on välja lülitatud

Kui lülitate Google'i asukohatäpsuse funktsiooni välja, kasutab telefon asukoha tuvastamiseks ainult GPS-i. GPS võib olla muudest allikatest aeglasem ja ebatäpsem.

Telefonil lähedalasuvate võrkude või seadmete otsimise lubamine

Selleks et rakendused saaksid hankida täpsemat asukohateavet, lubage telefonil otsida lähedalasuvaid WiFi-pääsupunkte või Bluetoothi seadmeid.

 1. Avage seadme rakendus Seaded.
 2. Puudutage valikut Asukoht.
 3. Puudutage valikut WiFi ja Bluetoothi skannimine.
 4. Lülitage WiFi-skannimine või Bluetoothi skannimine sisse või välja.

Hädaolukorras asukohateabe saatmine

Selleks et päästjad teid kiiresti üles leiaksid, valige hädaabinumber. Valige näiteks:

 • USA-s 911
 • Euroopas 112

Kui Androidi hädaabi asukohateenus (Emergency Location Service, ELS) töötab teie riigis ja mobiilsidevõrgus ning te ei ole seda välja lülitanud, saadab telefon oma asukoha ELS-i kaudu automaatselt.

Hädaabi asukohateenuse sisse- või väljalülitamine

Hädaabi asukohateenused saab alati sisse või välja lülitada.

 1. Avage telefoni rakendus Seaded.
 2. Puudutage valikut Asukoht. Kui te valikut „Asukoht” ei näe, järgige Androidi vanemate versioonide juhiseid.
 3. Puudutage valikuid Täpsemad Ja siis Hädaabi asukohateenus.
 4. Lülitage Hädaabi asukohateenus sisse või välja.

Kuidas hädaabi asukohateenus töötab?

Teie telefon kasutab ELS-i ainult siis, kui helistate või saadate sõnumi hädaabinumbrile.

Hädaabikõne ajal võib ELS kasutada Google'i asukohateenuseid ning muud teavet, et teada saada seadme võimalikult täpne asukoht.

Teie seade saadab asukoha volitatud hädaabipartneritele, et aidata hädaabiteenistustel teid leida. Teie asukoht saadetakse hädaabipartneritele otse teie seadmest, mitte Google'i kaudu.

Pärast hädaabikõne või sõnumi saatmist, mille jooksul ELS oli aktiivne, saadab teie telefon Google'ile kasutus- ja analüütilised andmed, et analüüsida, kui hästi ELS töötab. Selle teabe abil ei saa teid tuvastada ja Google ei kasuta seda teie tuvastamiseks.

Nõuanne. ELS-i kaudu asukoha saatmine erineb Google Mapsi kaudu asukoha jagamisest. Vaadake teavet Google Mapsi kaudu asukoha jagamise kohta.

Kui kasutate Androidi vanemat versiooni

Asukohaseadete valimine (Android 9.0)

Asukohaseadete muutmiseks toimige järgmiselt. 

 1. Avage seadme rakendus Seaded.
 2. Puudutage valikuid Turvalisus ja asukoht Ja siis Asukoht.
  • Kui teil on tööprofiil, puudutage valikut Täpsemad.

Seejärel tehke valik.

 • Asukoha sisse- või väljalülitamine: puudutage valikut Asukoht.
 • Läheduses olevate võrkude otsimine: puudutage valikuid Täpsemad Ja siisSkannimine. Lülitage WiFi-skannimine või Bluetoothi skannimine sisse või välja.
 • Hädaabi asukohateenuse sisse- või väljalülitamine:  puudutage valikuid Täpsemad Ja siisGoogle'i hädaabi asukohateenus. Lülitage Hädaabi asukohateenus sisse või välja. 
Asukoharežiimi valimine (Android 4.4—8.1)

Asukoharežiimi saab valida täpsuse, kiiruse ja akukasutuse järgi.

 1. Avage telefoni rakendus Seaded.
 2. Puudutage valikuid Turvalisus ja asukoht Ja siis Asukoht. Kui te valikut „Turvalisus ja asukoht” ei näe, puudutage valikut Asukoht.
 3. Puudutage valikut Režiim. Seejärel tehke üks järgmistest valikutest.
  • Väga täpne: selles režiimis kasutatakse GPS-i, WiFi- ja mobiilsidevõrke ning muid andureid, et tuvastada asukoht võimalikult täpselt. Teie telefoni asukoha kiiremaks ja täpsemaks tuvastamiseks kasutatakse Google'i asukohateenuseid.
  • Aku säästmine: režiim kasutab allikaid, mis koormavad vähem akut (nt WiFi- ja mobiilsidevõrgud). Teie telefoni asukoha kiiremaks ja täpsemaks tuvastamiseks kasutatakse Google'i asukohateenuseid.
  • Ainult seade: selles režiimis kasutatakse ainult GPS-i. Asukohateabe hankimiseks ei kasutata Google'i asukohateenuseid. See võib teie telefoni asukohta prognoosida aeglasemalt ja kasutada rohkem akut.
Asukohale juurdepääsu valimine (Android 4.1–4.3)

Võite juhtida, millist asukohateavet telefon saab kasutada.

 1. Avage telefoni rakendus Seaded.
 2. Puudutage jaotises „Isiklik” valikut Juurdepääs asukohale.
 3. Lülitage ekraanikuva ülaosas valik Juurdepääs minu asukohale sisse või välja.
  • Kui juurdepääs asukohale on sisse lülitatud, valige üks järgmistest või mõlemad.
   • GPS-satelliidid: võimaldavad teie telefonil asukoha tuvastada satelliidisignaalide (nt autos oleva GPS-seadme) abil.
   • WiFi- ja mobiilsidevõrgu asukoht: võimaldab teie telefonil kasutada Google'i asukohateenuseid teie asukoha kiiremaks tuvastamiseks GPS-i abil või ilma selleta.
  • Kui juurdepääs asukohale on väljas:
   telefon ei saa täpset asukohta tuvastada ega seda ühegi rakendusega jagada.

Nõuanne. Kui teie tahvelarvutit kasutab mitu inimest, saab iga kasutaja määrata asukohale juurdepääsu puhul eraldi seaded.