Android-seadme asukohaseadete haldamine

Kui teie Android-seadmes on asukoht sisse lülitatud, saate hankida seadme asukoha alusel teavet, näiteks igapäevaste reiside ennustusi, lähedal asuvaid restorane ja kohalikke otsingutulemusi.

Kui rakendus kasutab GPS-i kaudu seadme asukohta, on ekraani ülaosas kuvatud ikoon Asukoht Asukoht.

Nõuanne. Kui lülitate oma seadmes asukoha välja, ei saa rakendused ja teenused teie seadme asukohta tuvastada, ent teile võidakse IP-aadressi alusel siiski kohalikke otsingutulemusi ja reklaame esitada.

Märkus. Mõni neist toimingutest töötab ainult operatsioonisüsteemis Android 9.0 ja uuemates versioonides. Lugege, kuidas Androidi versiooni kontrollida.

Seadmes saadaolevate asukohaseadete selgitus

Google pakub mitmesuguseid asukohapõhiseid teenuseid, sealhulgas järgmisi.

Märkus. Rakendustel on eraldi seaded. Vaadake, kuidas rakenduste asukohaseadeid hallata.

Seadme asukohateenuste sisse- või väljalülitamine

 1. Avage seadme rakendus Seaded.
 2. Puudutage valikut Turvalisus ja asukoht.
 3. Puudutage valikut Asukoht.
 4. Lülitage valik Kasuta asukohta sisse või välja.

Nõuanne. Seadme asukoha saate sisse ja välja lülitada ka kiirseadetes. Vaadake juhiseid.

Kui asukoht on sisse lülitatud
Kui asukoht on välja lülitatud

Seadme täpsema asukoha tuvastamine (Google'i asukohateenused ehk Google'i asukoha täpsus)

Seadme asukoha täpsuse sisse- ja väljalülitamine

 1. Avage seadme rakendus Seaded.
 2. Puudutage valikuid Turvalisus ja asukoht ja siis Asukoht.
 3. Puudutage valikuid Täpsem ja siis Google'i asukoha täpsus.
  Märkus. Kui te ei näe valikut „Täpsem”, järgige Androidi vanemate versioonide juhiseid.
 4. Lülitage valik Asukoha täpsuse parandamine sisse või välja.
Kui Google'i asukoha täpsuse funktsioon on sisse lülitatud

Kui Google'i asukoha täpsuse funktsioon on sisse lülitatud, kasutab seade võimalikult täpse asukoha tuvastamiseks järgmisi allikaid.

 • GPS
 • WiFi
 • Mobiilsidevõrgud
 • Andurid
Kui Google'i asukoha täpsus on välja lülitatud

Kui lülitate Google'i asukoha täpsuse funktsiooni välja, kasutab seade asukoha tuvastamiseks ainult GPS-i. GPS võib olla muudest allikatest aeglasem ja ebatäpsem.

 

Lähedalasuvate võrkude või seadmete skannimise lubamine

Selleks et rakendused saaksid hankida täpsemat asukohateavet, võite lubada seadmel otsida lähedalasuvaid WiFi-pääsupunkte või Bluetooth-seadmeid.

 1. Avage seadme rakendus Seaded.
 2. Puudutage valikuid Turvalisus ja asukoht ja siis Asukoht.
 3. Puudutage valikuid Täpsem ja siis Skannimine.
  Märkus. Kui te ei näe valikut „Täpsem”, puudutage valikut Skannimine.
 4. Lülitage WiFi skannimine või Bluetoothi skannimine sisse või välja.

Hädaolukorras asukohateabe saatmine

Selleks et päästjad teid kiiresti üles leiaksid, valige hädaabinumber. Valige näiteks:

 • USA-s 911
 • Euroopas 112
 • muudes kohtades 999

Kui Androidi hädaabi asukohateenus (Emergency Location Service, ELS) töötab teie riigis ja mobiilsidevõrgus ning te ei ole seda välja lülitanud, saadab telefon oma asukoha ELS-i kaudu automaatselt.

Hädaabi asukohateenuse sisse- või väljalülitamine

ELS on vaikimisi sisse lülitatud. Võite selle igal ajal välja või uuesti sisse lülitada.

 1. Avage telefoni rakendus Seaded Rakendus Seaded.
 2. Puudutage valikut Turvalisus ja asukoht.
 3. Puudutage valikuid Asukoht ja siis Täpsem ja siis Google'i hädaabi asukohateenus.
 4. Lülitage Hädaabi asukohateenus sisse või välja.

Kuidas hädaabi asukohateenus töötab?

Teie telefon kasutab ELS-i ainult siis, kui helistate või saadate sõnumi hädaabinumbrile.

Hädaabikõne ajal võib ELS teie seadme asukoha määramise sisse lülitada ja kasutada Google'i asukohateenuseid ning muid seadeid, et saada võimalikult täpne asukoht.  Pärast kõne lõppu või sõnumi saatmist ennistatakse teie määratud seaded.

Teie seade saadab asukoha volitatud hädaabipartneritele, et aidata hädaabiteenistustel teid leida. Teie asukoht saadetakse hädaabipartneritele otse teie seadmest, mitte Google'i kaudu.

Pärast hädaabikõne või sõnumi saatmist, mille jooksul ELS oli aktiivne, saadab teie seade Google'ile kasutus- ja analüütilised andmed, et analüüsida, kui hästi ELS töötab. See teave ei identifitseeri teid ja Google ei kasuta seda teie tuvastamiseks.

Märkus. ELS-i kaudu asukoha saatmine erineb Google Mapsi kaudu asukoha jagamisest. Vaadake teavet Google Mapsi kaudu asukoha jagamise kohta.

Kui kasutate Androidi vanemat versiooni

Asukoharežiimi valimine (Android 4.4—8.1)

Asukoharežiimi saate valida täpsuse, kiiruse ja akukasutuse järgi.

 1. Avage seadme rakendus Seaded.
 2. Puudutage valikuid Turvalisus ja asukoht ja siis Asukoht.
  Märkus. Kui te valikut „Turvalisus ja asukoht” ei näe, puudutage valikut Asukoht.
 3. Puudutage valikut Režiim. Seejärel tehke üks järgmistest valikutest.
  • Väga täpne: selles režiimis kasutatakse GPS-i, WiFi- ja mobiilsidevõrke ning muid andureid, et tuvastada asukoht võimalikult täpselt. Teie seadme asukoha kiiremaks ja täpsemaks tuvastamiseks kasutatakse Google'i asukohateenuseid.
  • Aku säästmine: režiim kasutab allikaid, mis koormavad vähem akut (nt WiFi- ja mobiilsidevõrgud). Teie seadme asukoha kiiremaks ja täpsemaks tuvastamiseks kasutatakse Google'i asukohateenuseid.
  • Ainult seade: selles režiimis kasutatakse ainult GPS-i. Asukohateabe hankimiseks ei kasutata Google'i asukohateenuseid. See võib teie seadme asukohta prognoosida aeglasemalt ja kasutada rohkem akut.
Asukohale juurdepääsu valimine (Android 4.1–4.3)

Saate juhtida, millist asukohateavet seade kasutada saab.

 1. Avage seadme rakendus Seaded.
 2. Puudutage jaotises „Isiklik” valikut Juurdepääs asukohale.
 3. Lülitage ekraani ülaosas valik Juurdepääs minu asukohale sisse või välja.
  • Kui juurdepääs asukohale on sisse lülitatud, valige üks järgmistest või mõlemad.
   • GPS-satelliidid võimaldavad seadmel asukoha tuvastada satelliidisignaalide (nt autos olev GPS-seade) abil.
   • WiFi ja mobiilsidevõrgu asukoht võimaldab teie seadmel kasutada Google'i asukohateenuseid teie asukoha kiiremaks tuvastamiseks GPS-i abil või ilma selleta.
  • Kui juurdepääs asukohale on välja lülitatud:
   seade ei saa täpset asukohta tuvastada ega seda ühegi rakendusega jagada.

Märkus. Kui teie tahvelarvutit kasutab mitu inimest, võib iga kasutaja määrata erineva asukohale juurdepääsu seade.