Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τοποθεσίας για τη συσκευή σας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τοποθεσίας για τη συσκευή σας Android. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε μόνο τη λειτουργία ακρίβειας τοποθεσίας της συσκευής σας. Οι λειτουργίες ακρίβειας χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές για τον υπολογισμό της τοποθεσίας της συσκευής σας.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία τοποθεσίας για τη συσκευή σας, μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες με βάση τις τοποθεσίες που επισκεφτήκατε με τη συσκευή σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να λάβετε αυτόματες προβλέψεις για τις συχνές μετακινήσεις σας ή καλύτερα αποτελέσματα αναζήτησης. Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε το Ιστορικό τοποθεσίας σας.

Σημείωση: Το Android δεν είναι ίδιο σε όλες τις συσκευές. Αυτές οι οδηγίες αφορούν συσκευές με Android 8.0 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε τον αριθμό έκδοσης Android.

Αλλαγή της λειτουργίας τοποθεσίας

Εάν απενεργοποιήσετε την Τοποθεσία για τη συσκευή σας, τότε καμία εφαρμογή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία της συσκευής σας. (Περιλαμβάνονται τόσο οι εφαρμογές που δημιουργούνται από την Google όσο και άλλες εφαρμογές.) Πολλές χρήσιμες λειτουργίες θα απενεργοποιηθούν.

Εάν καλέσετε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης, οι Υπηρεσίες τοποθεσίας έκτακτης ανάγκης του Android μπορούν να ενεργοποιήσουν την Τοποθεσία στη λειτουργία "Υψηλή ακρίβεια". Μετά την κλήση, οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση.

Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε την Τοποθεσία στη γραμμή ρυθμίσεων. Ενημερωθείτε σχετικά με τις Γρήγορες ρυθμίσεις.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την τοποθεσία της συσκευής σας
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής.
 2. Πατήστε Ασφάλεια και Τοποθεσία και έπειτα   Τοποθεσία. (Εάν δεν εμφανίζεται η επιλογή "Ασφάλεια και τοποθεσία", πατήστε Τοποθεσία.)
 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή Τοποθεσία.
Επιλέξτε τη λειτουργία ακρίβειας τοποθεσίας της συσκευής σας

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία τοποθεσίας με βάση την ακρίβεια, την ταχύτητα και τη χρήση μπαταρίας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής.
 2. Πατήστε Ασφάλεια και Τοποθεσία και έπειτα   Τοποθεσία. (Εάν δεν εμφανίζεται η επιλογή "Ασφάλεια και τοποθεσία", πατήστε Τοποθεσία.)
 3. Πατήστε Λειτουργία. Στη συνέχεια, επιλέξτε:
  • Υψηλή ακρίβεια
   Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί GPS, Wi-Fi, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και αισθητήρες, για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας με την υψηλότερη δυνατή ακρίβεια. Χρησιμοποιεί την Υπηρεσία τοποθεσίας της Google για τον υπολογισμό της τοποθεσίας της συσκευής σας με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια.
  • Εξοικονόμηση μπαταρίας
   Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί πηγές με χαμηλότερη κατανάλωση μπαταρίας, όπως δίκτυα Wi-Fi και δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Χρησιμοποιεί την Υπηρεσία τοποθεσίας της Google για τον υπολογισμό της τοποθεσίας της συσκευής σας με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια.
  • Μόνο από συσκευή
   Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί μόνο GPS. Δεν χρησιμοποιεί την Υπηρεσία τοποθεσίας της Google για την παροχή πληροφοριών τοποθεσίας. Ενδέχεται να υπολογίζει την τοποθεσία της συσκευής σας με μικρότερη ταχύτητα και να καταναλώνει περισσότερη μπαταρία.
Μοιραστείτε την τοποθεσία σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Για να βοηθήσει τα άτομα που ανταποκρίνονται πρώτα σε έκτακτα περιστατικά να σας εντοπίσουν γρήγορα, το τηλέφωνο μπορεί να στείλει την τοποθεσία του όταν καλέσετε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης. Η κοινοποίηση της τοποθεσίας σας με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες τοποθεσίας έκτακτης ανάγκης του Android (ELS).

Για να στείλετε την τοποθεσία σας με τις υπηρεσίες ELS, καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης. (Για παράδειγμα: 911 στις ΗΠΑ, 112 στην Ευρώπη, 999 σε ορισμένα άλλα μέρη.)​ Σημαντικό: Οι υπηρεσίες ELS ενεργοποιούνται μόνο όταν καλείτε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Μπορείτε να στείλετε την τοποθεσία σας με τις υπηρεσίες ELS, αν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Οι υπηρεσίες ELS είναι διαθέσιμες στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε.
 • Το τηλέφωνό σας διαθέτει Android 2.3 ή νεότερη έκδοση και υπηρεσίες Google Play.

Οι υπηρεσίες ELS χρησιμοποιούν GPS, Wi-Fi, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και αισθητήρες, για τον εντοπισμό της τοποθεσίας του τηλεφώνου σας. Οι υπηρεσίες ELS ενεργοποιούν την Τοποθεσία στη λειτουργία "Υψηλή ακρίβεια". Αν είναι απαραίτητο, μπορούν να ενεργοποιήσουν τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Μόλις ολοκληρωθεί η κλήση έκτακτης ανάγκης, οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση.

Αναγνώριση της κατάστασης τοποθεσίας

Όταν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί την ακριβή τοποθεσία της συσκευής σας, η γραμμή κατάστασης εμφανίζει την ένδειξη "Τοποθεσία" Τοποθεσία. Αυτό το εικονίδιο σημαίνει ότι είναι ενεργοποιημένη μια λειτουργία ακρίβειας τοποθεσίας που χρησιμοποιεί περισσότερη μπαταρία. Δεν υποδεικνύει απαραίτητα δραστηριότητα GPS.

Σχετικά άρθρα