Android cihazınızın konum ayarlarını yönetme

 

Konum Geçmişi ayarının adı gelecek aylarda Zaman Çizelgesi olarak değiştirilecek. Konum Geçmişi ayarı hesabınız için açıksa Zaman Çizelgesi'ni uygulama ve hesap ayarlarınızda görebilirsiniz.
Ayarlardan konumu açtığınızda, daha iyi yerel arama sonuçları (ör. telefonunuzun konumuna göre işe gidip gelme zamanıyla ilgili tahminler ve yakındaki restoranlar) almak gibi konuma dayalı hizmetleri kullanabilirsiniz.

Önemli:

Telefonunuzda kullanılabilen konum ayarlarını anlama

Önemli: Telefonunuzdaki konum bilgisini kapattığınızda uygulamalar ve hizmetler telefonunuzun konumunu alamaz. IP adresinize dayalı olarak yerel sonuçlar ve reklamlar almaya devam edebilirsiniz.

Google’ın aşağıdakileri de içeren konuma dayalı hizmetleri vardır:

İpucu: Uygulamaların kendi ayarları vardır. Uygulama konumu ayarlarını nasıl yöneteceğinizi öğrenin.

Telefonunuz için konum modunu açma veya kapatma

 1. Ekranın üst kısmından aşağı doğru kaydırın.
 2. Konum'a Konum dokunup basılı tutun.
  • Konum'u Konum bulamazsanız:
   1. Düzenle'ye Düzenle veya Ayarlar'a Ayarlar dokunun.
   2. Konum'u Konum Hızlı Ayarlarınıza sürükleyin.

 

Konum açık olduğunda
Konum kapalı olduğunda

Telefonunuzun daha doğru konum bilgileri almasına yardımcı olma (Google Konum Hizmetleri, Google Konum Doğruluğu olarak da bilinir)

Telefonunuzun konum doğruluğunu açma veya kapatma

Android 12 ve sonraki sürümler

 1. Ekranın üst kısmından aşağı doğru kaydırın.
 2. Konum'a Konum dokunup basılı tutun.
  • Konum'u Konum bulamazsanız:
   1. Düzenle'ye Düzenle veya Ayarlar'a Ayarlar dokunun.
   2. Konum'u Konum Hızlı Ayarlarınıza sürükleyin.
 3. Konum Hizmetleri ardından Google Konum Doğruluğu'na dokunun.
 4. Konum Doğruluğunu İyileştirin ayarını açın veya kapatın.

Android 11 ve önceki sürümler

 1. Ekranın üst kısmından aşağı doğru kaydırın.
 2. Konum'a Konum dokunup basılı tutun.
  • Konum'u Konum bulamazsanız:
   1. Düzenle'ye Düzenle veya Ayarlar'a Ayarlar dokunun.
   2. Konum'u Konum Hızlı Ayarlarınıza sürükleyin.
 3. Gelişmiş ardından Google Konum Doğruluğu'na dokunun.
 4. Konum Doğruluğunu İyileştirin ayarını açın veya kapatın.
Google Konum Doğruluğu açık olduğunda

Google Konum Doğruluğu açık olduğunda, telefonunuz en doğru konumu almak için şu kaynakları kullanır:

 • GPS
 • Kablosuz ağlar
 • Mobil ağlar
 • Sensörler (ivme ölçer gibi)

Google, konum verilerini düzenli olarak toplayabilir ve konum doğruluğu ile konuma dayalı hizmetleri iyileştirmek için bu verileri anonim bir şekilde kullanabilir.

Google Konum Doğruluğu kapalı olduğunda

Google Konum Doğruluğu'nu kapattığınızda telefonunuz konumu belirlemek için GPS'i ve ivme ölçer gibi sensörleri kullanır. GPS, diğer kaynaklardan daha yavaş ve doğruluğu daha düşük olabilir.

Google Konum Doğruluğu kapalı olduğunda GPS, kablosuz, ağ ve sensör verilerini kullanmaz veya toplamaz.

Android 12 ve sonraki sürümler için her uygulamanın tam konuma erişme iznini yönetebilirsiniz. Ancak bu, cihazınıza yönelik bir konum ayarı olan Google Konum Doğruluğu'ndan farklıdır. Google Konum Doğruluğu'nda, en doğru konumu belirlemek için telefonunuzun daha fazla kaynak kullanmasına izin verilir. Google Konum Doğruluğu açık olsa bile bir uygulamanın cihazınızın tam konumuna erişmesine izin vermek istemiyorsanız ona yalnızca yaklaşık konum izni verebilirsiniz. Google Konum Doğruluğu'nu kapatırsanız uygulamalar cihazınızın tam konumunu alamayabilir. Uygulama konum izinlerini nasıl yöneteceğinizi öğrenin.

Kablosuz ve Bluetooth taramasını ayarlama

Uygulamaların daha iyi konum bilgisi almasına yardımcı olmak için telefonunuzun yakındaki kablosuz erişim noktalarını veya Bluetooth cihazları taramasına izin verebilirsiniz.

Android 12 ve sonraki sürümler

 1. Ekranın üst kısmından aşağı doğru kaydırın.
 2. Konum'a Konum dokunup basılı tutun.
  • Konum'u Konum bulamazsanız:
   1. Düzenle'ye Düzenle veya Ayarlar'a Ayarlar dokunun.
   2. Konum'u Konum Hızlı Ayarlarınıza sürükleyin.
 3. Konum hizmetleri'ne dokunun.
 4. Kablosuz ağ taraması ve Bluetooth taraması'nı açın veya kapatın.

Android 11 ve önceki sürümler

 1. Ekranın üst kısmından aşağı doğru kaydırın.
 2. Konum'a Konum dokunup basılı tutun.
  • Konum'u Konum bulamazsanız:
   1. Düzenle'ye Düzenle veya Ayarlar'a Ayarlar dokunun. 
   2. Konum'u Konum Hızlı Ayarlarınıza sürükleyin.
 3. Kablosuz ağ taraması ve Bluetooth taraması'na dokunun.
 4. Kablosuz ağ taraması ve Bluetooth taraması'nı açın veya kapatın.

Acil bir durumda konumunuzu gönderme

Bir acil durum numarasını (örneğin, ABD'de 911'i ya da Avrupa'da 112'yi) aradığınızda veya acil durum numarasına kısa mesaj gönderdiğinizde, müdahale ekiplerinin sizi hızlı bir şekilde bulmasını sağlamak için telefonunuzun konumu gönderilebilir.

Android Acil Durum Konum Hizmeti (ELS) ülkenizde/bölgenizde ve mobil ağınızda çalışıyorsa bu hizmeti kapatmadığınız takdirde telefonunuz ELS'yi kullanarak konumunu otomatik olarak ilk müdahale ekibine gönderir. ELS kapalı olsa bile mobil operatörünüz acil durum araması veya mesaj gönderme sırasında cihazın konumunu gönderebilir.

Android Acil Durum Konum Hizmeti'ni açma veya kapatma

Acil Durum Konum Hizmeti'ni istediğiniz zaman açabilir veya kapatabilirsiniz. Acil Durum Konum Hizmeti Google Play Hizmetleri desteği ile çoğu cihazda kullanılabilir.

Android 12 ve sonraki sürümler

 1. Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açmak için ekranın üst kısmından aşağı doğru iki kez kaydırın.
 2. Ayarlar Ayarlar ardından Güvenlik ve acil durum'a dokunun.
 3. Acil Durum Konum Hizmeti'ni açın veya kapatın.

Android 11 ve önceki sürümler

 1. Ekranın üst kısmından aşağı doğru kaydırın.
 2. Konum'a Konum dokunup basılı tutun.
  • Konum'u Konum bulamazsanız:
   1. Düzenle'ye Düzenle veya Ayarlar'a Ayarlar dokunun.
   2. Konum'u Konum Hızlı Ayarlarınıza sürükleyin.
 3. Gelişmiş ardından Acil Durum Konum Hizmeti'ne dokunun.
 4. Acil Durum Konum Hizmeti'ni açın veya kapatın.
 

Acil Durum Konum Hizmeti'nin işleyiş şekli

ELS yalnızca yerel bir acil durum numarasını aradığınızda veya bu numaraya mesaj gönderdiğinizde etkinleştirilir.

Acil durum aramanız sırasında ELS, cihaz için mümkün olan en doğru konumu elde etmek amacıyla Google Konum Doğruluğu'nu ve diğer bilgileri kullanabilir. Cihazınızın kablosuz ayarı kapalıysa ELS bu ayarı açabilir.

Telefonunuz, acil durum hizmetlerinin konumunuzu bulmasına yardımcı olmak için konum bilgilerini yetkili acil durum iş ortaklarına gönderir. Konumunuz, acil durum iş ortaklarına doğrudan telefonunuzdan gönderilir.

ELS'nin etkin olduğu bir acil durum araması tamamlandıktan veya acil durum kısa mesajı gönderildikten sonra, telefonunuz ELS hizmetinin ne kadar iyi çalıştığının incelenmesi için kimliği gizlenmiş kullanım ve analiz verilerini Google'a gönderebilir. Bu bilgiler, yetkili acil durum iş ortaklarına gönderilen konumu içermez ve kimliğinizi tanımlamaz.

İpucu: ELS'nin konum bilgilerinizi yetkili acil durum iş ortaklarına göndermesi ve Google Haritalar aracılığıyla konumunuzu paylaşmanız farklı şeylerdir. Google Haritalar ile Konum Paylaşımı hakkında bilgi edinin.

Eski bir Android sürümü kullanıyorsanız

Konum ayarlarını seçme (Android 9.0)

Konum ayarlarını değiştirmek için: 

 1. Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.
 2. Güvenlik ve Konum Ve sonra Konum'a dokunun.
  • İş profiliniz varsa Gelişmiş'e dokunun.

Ardından bir seçenek belirleyin:

 • Konumu açma veya kapatma: Konum'a dokunun.
 • Yakındaki ağları tarama: Gelişmiş Ve sonra Tarama'ya dokunun. Kablosuz ağ taraması veya Bluetooth taraması'nı açın veya kapatın.
 • Acil durum konum hizmetini açma veya kapatma: Gelişmiş Ve sonra Google Acil Durum Konum Hizmeti'ne dokunun. Acil Durum Konum Hizmeti'ni açın veya kapatın. 
Konum modunu seçme (Android 4.4 - 8.1)
 1. Telefonunuzun Ayarlar uygulamasını açın.
 2. Güvenlik ve Konum ardından Konum'a dokunun.
  • "Güvenlik ve Konum"u bulamazsanız Konum'a dokunun.
 3. Mod'a dokunun.
 4. Bir mod seçin:
  • Yüksek doğruluk: Konumu en doğru şekilde almak için GPS, kablosuz bağlantı, sensörler ve mobil ağları kullanır. Telefonunuzun konumunu daha hızlı ve daha doğru bir şekilde tahmin etmek için Google Konum Hizmetleri'ni kullanır.
  • Pil tasarrufu: Kablosuz bağlantı ve mobil ağlar gibi daha az pil tüketen kaynakları kullanır. Telefonunuzun konumunu daha hızlı ve daha doğru bir şekilde tahmin etmek için Google Konum Hizmetleri'ni kullanır.
  • Yalnızca cihaz: GPS'i ve sensörleri kullanır. Konum doğruluğunu iyileştirmek için Google Konum Hizmetleri'ni kullanmaz. Bu seçenek, telefonunuzun konumunu daha yavaş tahmin edebilir ve daha fazla pil kullanılabilir.
Konum erişimini seçme (Android 4.1 - 4.3)

Telefonunuzun kullanabileceği konum bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

 1. Telefonunuzun Ayarlar uygulamasını açın.
 2. "Kişisel" bölümünün altında Konum erişimi'ne dokunun.
 3. Ekranın üst kısmında Konumuma eriş seçeneğini açın veya kapatın.
  • Konum erişimi açık olduğunda, aşağıdakilerden birini veya her ikisini birden seçin:
   • GPS uyduları: Arabalardaki GPS cihazında olduğu gibi cihazınızın, uydu sinyallerini kullanarak konumunu tahmin etmesine olanak sağlar.
   • Kablosuz ve mobil ağ konumu: GPS ile veya GPS olmadan cihazınızın, konumunu daha hızlı tahmin edebilmesi için Google Konum Hizmetleri'ni kullanmasına imkan tanır.
  • Konum erişimi kapalı olduğunda:
   Telefonunuz konumunuzu tam olarak bulamaz veya herhangi bir uygulamayla paylaşamaz.

İpucu: Tabletinizi birden fazla kişi kullanıyorsa her kişinin konum erişim ayarları farklı olabilir.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü