Android cihazınızın konum ayarlarını yönetme

Android cihazınızın konum ayarı açıkken, işe gidip gelme tahminleri, yakındaki restoranlar ve yerel arama sonuçları gibi konuma dayalı bilgiler alabilirsiniz.

Bir uygulama GPS aracılığıyla cihazınızın konumunu kullanırken ekranınızın üst kısmında Konum Yer simgesi gösterilir.

İpucu: Cihazınızın konumunu kapattığınızda, uygulamalar ve hizmetler cihazınızın konumunu alamaz, ancak IP adresinize dayalı yerel sonuçlar ve reklamlar almaya devam edebilirsiniz.

Not: Bu adımların bazıları yalnızca Android 9 ve sonraki sürümlerde çalışır. Android sürümünüzü nasıl kontrol edeceğinizi öğrenin.

Cihazınızda bulunan konum ayarlarını anlama

Google’ın aşağıdakileri de kapsayan, konuma dayalı çeşitli hizmetler vardır:

Not: Uygulamaların kendi ayarları vardır. Uygulama konumu ayarlarını nasıl yöneteceğinizi öğrenin.

Cihazınız için konum modunu açma veya kapatma

 1. Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.
 2. Güvenlik ve konum'a dokunun.
 3. Konum'a dokunun.
 4. Konumu kullan ayarını açın veya kapatın.

İpucu: Ayrıca, cihazınızın konumunu Hızlı Ayarlar ile açabilir veya kapatabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı öğrenin.

Konum açık olduğunda
Konum kapalı olduğunda

Cihazınızın daha doğru bir konum bilgisi almasına yardımcı olma (Google Konum Hizmetleri, Google Konum Doğruluğu olarak da bilinir)

Cihazınızın konum doğruluğunu açma veya kapatma

 1. Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.
 2. Güvenlik ve konum ardından Konum'a dokunun.
 3. Gelişmiş ardından Google Konum Doğruluğu'na dokunun.
  Not: "Gelişmiş" seçeneğini görmüyorsanız veya "Mod" seçeneğini görüyorsanız daha eski Android sürümleri için hazırlanan adımları uygulayın.
 4. Konum Doğruluğunu İyileştirin ayarını açın veya kapatın.
Google Konum Doğruluğu açık olduğunda

Google Konum Doğruluğu açık olduğunda, cihazınız en doğru konumu almak için şu kaynakları kullanır:

 • GPS
 • Kablosuz ağlar
 • Mobil ağlar
 • Sensörler
Google Konum Doğruluğu kapalı olduğunda

Google Konum Doğruluğu'nu kapattığınızda, cihazınız konum bulmak için yalnızca GPS kullanır. GPS, diğer kaynaklardan daha yavaş ve doğruluğu daha düşük olabilir.

 

Cihazınızın yakındaki ağları veya cihazları taramasını sağlama

Uygulamaların daha iyi konum bilgisi almasına yardımcı olmak için cihazınızın yakındaki kablosuz erişim noktalarını veya Bluetooth cihazlarını taramasına izin verebilirsiniz.

 1. Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.
 2. Güvenlik ve konum ardından Konum'a dokunun.
 3. Gelişmiş ardından Tarama'ya dokunun.
  Not: "Gelişmiş"i görmüyorsanız Tarama'ya dokunun.
 4. Kablosuz ağ taraması veya Bluetooth taraması'nı açın veya kapatın.

Acil bir durumda konumunuzu gönderme

İlk müdahale ekibinin sizi çabucak bulmasına yardımcı olmak için bir acil durum numarasını arayın. Örneğin, şu numaraları arayın:

 • ABD'de 911, Türkiye'de 155
 • Avrupa'da 112
 • Diğer bazı yerlerde 999

Android Acil Durum Konum Hizmeti (ELS) ülkenizde ve mobil ağınızda çalışıyorsa, bu hizmeti kapatmadığınız takdirde telefonunuz ELS'yi kullanarak konumunu otomatik olarak gönderir.

Acil durum konum hizmetini açma veya kapatma

ELS varsayılan olarak açıktır. Bunu istediğiniz zaman kapatabilir veya tekrar açabilirsiniz.

 1. Telefonunuzun Ayarlar uygulamasını Ayarlar uygulaması açın.
 2. Güvenlik ve konum'a dokunun.
 3. Konum ardından Gelişmiş ardından Google Konum Doğruluğu'na dokunun.
 4. Acil Durum Konum Hizmeti'ni açın veya kapatın.

Acil durum konum hizmetinin işleyiş şekli

Telefonunuz ELS hizmetini, yalnızca acil durum numarasını aradığınızda veya acil durum numarasına kısa mesaj gönderdiğinizde kullanır.

Acil durum aramanız sırasında ELS, cihazınızın konumunu açabilir ve mümkün olan en doğru konumu bulmak için Google Konum Hizmetleri'nin yanı sıra diğer ayarları kullanabilir.  Aramayı veya kısa mesaj göndermeyi bitirdiğinizde, ayarlarınız önceki durumuna geri döner.

Cihazınız, acil durum hizmetlerinin konumunuzu bulmasına yardımcı olmak amacıyla konum bilgilerinizi yetkili acil durum iş ortaklarına gönderir. Konum bilginiz, cihazınızdan acil durum ortaklarına Google üzerinden değil doğrudan gönderilir.

ELS'nin etkin olduğu bir acil durum araması tamamlandıktan veya acil durum kısa mesajı gönderildikten sonra, cihazınız ELS hizmetinin ne kadar iyi çalıştığını incelemek amacıyla kullanım ve analiz verilerini Google'a gönderir. Bu bilgiler kimliğinizi içermez ve Google bu bilgileri sizi tanımlamak için kullanmaz.

Not: Konumunuzu ELS ile göndermek Google Haritalar aracılığıyla paylaşmaktan farklıdır. Google Haritalar ile Konum Paylaşımı hakkında bilgi edinin.

Daha eski bir Android sürümü kullanıyorsanız

Konum modunu seçme (Android 4.4 - 8.1)

Konum modunuzu doğruluk, hız ve pil kullanımına göre seçebilirsiniz.

 1. Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.
 2. Güvenlik ve konum ardından Konum'a dokunun.
  Not: "Güvenlik ve Konum"u görmüyorsanız Konum'a dokunun.
 3. Mod'a dokunun. Daha sonra, aşağıdakilerden birini seçin:
  • Yüksek doğruluk: Konumu en doğru şekilde almak için GPS, kablosuz bağlantı, sensörler ve mobil ağları kullanır. Cihazınızın konumunu daha hızlı ve daha doğru bir şekilde tahmin etmek için Google Konum Hizmetleri'ni kullanır.
  • Pil tasarrufu: Kablosuz bağlantı ve mobil ağlar gibi daha az pil tüketen kaynakları kullanır. Cihazınızın konumunu daha hızlı ve daha doğru bir şekilde tahmin etmek için Google Konum Hizmetleri'ni kullanır.
  • Yalnızca cihaz: Sadece GPS'i kullanır. Konum bilgisini sağlamak için Google Konum Hizmetleri'ni kullanmaz. Bu seçenek, cihazınızın konumu daha yavaş tahmin edilebilir ve daha fazla pil kullanılabilir.
Konum erişimini seçme (Android 4.1 - 4.3)

Cihazınızın kullanabileceği konum bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

 1. Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.
 2. "Kişisel" bölümünün altında Konum erişimi'ne dokunun.
 3. Ekranın üst kısmında Konumuma eriş seçeneğini açın veya kapatın.
  • Konum erişimi açık olduğunda, aşağıdakilerden birini veya her ikisini birden seçin:
   • GPS uyduları, arabalardaki GPS cihazında olduğu gibi cihazınızın, uydu sinyallerini kullanarak konumunu tahmin etmesine olanak sağlar.
   • Kablosuz ve mobil ağ konumu: GPS ile veya GPS olmadan cihazınızın, konumunu daha hızlı tahmin edebilmesi için Google Konum Hizmetleri'ni kullanmasına imkan tanır.
  • Konum erişimi kapalı olduğunda:
   Cihazınız konumunuzu tam olarak bulamaz veya herhangi bir uygulamayla paylaşamaz.

Not: Tabletinizi birden fazla kişi kullanıyorsa her kişinin konum erişim ayarları farklı olabilir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?