Správa nastavení polohy v zariadení s Androidom

V najbližších mesiacoch sa názov nastavenia História polohy zmení na Časová os. Ak máte v účte zapnuté nastavenie História polohy, nastavenie Časová os môžete nájsť v nastaveniach aplikácie a účtu.
Keď vypnete polohu v nastaveniach, môžete využívať služby podmienené polohou, napríklad získavanie lepších výsledkov miestneho vyhľadávania, ako sú predpovede pri dochádzaní a reštaurácie v okolí, na základe polohy vášho telefónu.

Dôležité:

Nastavenia polohy dostupné v telefóne

Dôležité: Keď v telefóne vypnete polohu, aplikácie a služby nebudú môcť získavať polohu telefónu. Miestne výsledky a reklamy môžete naďalej získavať na základe svojej adresy IP.

Google má viacero služieb podmienených polohou, napríklad:

Tip: Aplikácie majú vlastné nastavenia. Ako spravovať nastavenia polohy v aplikácii.

Zapnutie alebo vypnutie určovania polohy v telefóne

 1. Potiahnite nadol z hornej časti obrazovky.
 2. Pridržte položku Poloha Poloha.
  • Ak položku Poloha nenájdete Poloha:
   1. Klepnite na Upraviť Upraviť alebo Nastavenia Nastavenia.
   2. Presuňte položku Poloha Poloha do rýchlych nastavení.

 

Keď je poloha zapnutá
Keď je určovanie polohy vypnuté

Ako pomôcť telefónu získavať presnejšiu polohu (služby určovania polohy Google nazývané aj presnosť určovania polohy Google)

Zapnutie alebo vypnutie presnosti polohy v telefóne

Android 12 a novší

 1. Potiahnite nadol z hornej časti obrazovky.
 2. Pridržte položku Poloha Poloha.
  • Ak položku Poloha nenájdete Poloha:
   1. Klepnite na Upraviť Upraviť alebo Nastavenia Nastavenia.
   2. Presuňte položku Poloha Poloha do rýchlych nastavení.
 3. Klepnite na Služby určovania polohy a potom Presnosť určovania polohy Google.
 4. Zapnite alebo vypnite Zlepšiť presnosť polohy.

Android 11 a starší

 1. Potiahnite nadol z hornej časti obrazovky. 
 2. Pridržte položku Poloha Poloha.
  • Ak položku Poloha nenájdete Poloha:
   1. Klepnite na Upraviť Upraviť alebo Nastavenia Nastavenia.
   2. Presuňte položku Poloha Poloha do rýchlych nastavení.
 3. Klepnite na Rozšírené a potom Presnosť určovania polohy Google
 4. Zapnite alebo vypnite Zlepšiť presnosť polohy.
Keď je presnosť určovania polohy Google zapnutá

Keď zapnete Presnosť určovania polohy Google, telefón bude zisťovať čo najpresnejšiu polohu pomocou týchto zdrojov:

 • GPS,
 • Wi-Fi,
 • mobilné siete,
 • senzory (napríklad akcelerometer).

Google môže pravidelne zhromažďovať údaje o polohe a anonymne pomocou nich zlepšovať presnosť a služby podmienené polohou.

Keď je presnosť určovania polohy Google vypnutá

Keď presnosť určovania polohy Google vypnete, telefón bude určovať polohu pomocou technológie GPS a senzorov, ako je akcelerometer. Technológia GPS môže byť pomalšia a menej presná než iné zdroje.

Ak je presnosť určovania polohy Google vypnutá, nepoužíva ani nezhromažďuje údaje o GPS, Wi-Fi, sieti ani senzoroch.

V Androide 12 a novšom môžete spravovať povolenie jednotlivých aplikácií na prístup k presnej polohe. Odlišuje sa to od presnosti určovania polohy Google, ktoré je nastavením polohy v zariadení umožňujúcim určovať najpresnejšiu polohu pomocou viacerých zdrojov.  Aj keď je presnosť určovania polohy Google zapnutá a určitej aplikácii nechcete povoliť prístup k presnej polohe zariadenia, môžete jej povoliť iba prístup k približnej polohe.  Ak presnosť určovania polohy Google vypnete, aplikácie možno nebudú môcť získať presnú polohu vášho zariadenia. Ako spravovať povolenia prístupu k polohe v aplikácii

Nastavenie vyhľadávania sietí Wi‐Fi a zariadení s rozhraním Bluetooth

Ak chcete pomôcť aplikáciám získavať presnejšie informácie o polohe, môžete telefónu umožniť vyhľadať prístupové body do siete Wi-Fi alebo zariadenia s rozhraním Bluetooth v okolí.

Android 12 a novší

 1. Potiahnite nadol z hornej časti obrazovky.
 2. Pridržte položku Poloha Poloha.
  • Ak položku Poloha nenájdete Poloha:
   1. Klepnite na Upraviť Upraviť alebo Nastavenia Nastavenia.
   2. Presuňte položku Poloha Poloha do rýchlych nastavení.
 3. Klepnite na Služby určovania polohy.
 4. Zapnite alebo vypnite Vyhľadávanie sietí Wi‑FiVyhľadávanie zariadení s rozhraním Bluetooth.

Android 11 a starší

 1. Potiahnite nadol z hornej časti obrazovky. 
 2. Pridržte položku Poloha Poloha.
  • Ak položku Poloha nenájdete Poloha:
   1. Klepnite na Upraviť Upraviť alebo Nastavenia Nastavenia
   2. Presuňte položku Poloha Poloha do rýchlych nastavení.
 3. Klepnite na Vyhľadávanie sietí Wi‑Fi Vyhľadávanie zariadení s rozhraním Bluetooth
 4. Zapnite alebo vypnite Vyhľadávanie sietí Wi‑FiVyhľadávanie zariadení s rozhraním Bluetooth.

Odoslanie polohy v prípade tiesne

Keď vytočíte tiesňovú linku (napríklad 911 v USA alebo 112 v Európe) alebo na ňu pošlete textovú správu, telefón môže odoslať vašu polohu, aby vás rýchlo našli záchranári.

Ak tiesňové určovanie polohy v Androide funguje vo vašej krajine alebo regióne aj mobilnej sieti a nevypli ste ho, telefón pomocou tejto funkcie automaticky pošle svoju polohu záchranárom. Ak je tiesňové určovanie polohy vypnuté, váš mobilný operátor môže aj tak pri tiesňovom volaní alebo zaslaní textovej správy odoslať polohu zariadenia.

Zapnutie alebo vypnutie Tiesňového určovania polohy v Androide

Tiesňové určovanie polohy môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť. Tiesňové určovanie polohy je k dispozícii vo väčšine zariadení s podporou Služieb Google Play.

Android 12 a novší

 1. Ak chcete vo svojom zariadení otvoriť aplikáciu Nastavenia, potiahnite dvakrát nadol z hornej časti obrazovky.
 2. Klepnite na Nastavenia Nastavenia a potom Bezpečnosť a tiesňová situácia.
 3. Zapnite alebo vypnite Tiesňové určovanie polohy.

Android 11 a starší

 1. Potiahnite nadol z hornej časti obrazovky.
 2. Pridržte položku Poloha Poloha.
  • Ak položku Poloha nenájdete Poloha:
   1. Klepnite na Upraviť Upraviť alebo Nastavenia Nastavenia.
   2. Presuňte položku Poloha Poloha do rýchlych nastavení.
 3. Klepnite na Rozšírené a potomTiesňové určovanie polohy.
 4. Zapnite alebo vypnite Tiesňové určovanie polohy.
 
Tip: Prečítajte si, ako získať pomoc v tiesni.

Ako funguje tiesňové určovanie polohy

Tiesňové určovanie polohy sa aktivuje iba vtedy, keď zavoláte na miestnu tiesňovú linku alebo na ňu pošlete textovú správu.

Počas tiesňového volania táto funkcia pomocou presnosti určovania polohy Google a ďalších informácií získa tú najpresnejšiu možnú polohu vášho zariadenia. Ak máte sieť Wi‑Fi v zariadení vypnutú, tiesňové určovanie polohy ju môže zapnúť.

Telefón odosiela polohu autorizovaným partnerom poskytujúcim tiesňové služby, aby vás mohli nájsť. Poloha sa odosiela z telefónu priamo partnerom poskytujúcim tiesňové služby.

Po dokončení tiesňového volania alebo odoslaní textovej správy, keď bolo tiesňové určovanie polohy aktívne, môže telefón odoslať Googlu deidentifikované údaje o využití a analytiku na účely analýzy fungovania tejto funkcie. Tieto informácie nezahŕňajú polohu odoslanú autorizovaným partnerom poskytujúcim tiesňové služby a nie je vás podľa nich možné identifikovať.

Tip: Keď tiesňové určovanie polohy odošle vašu polohu autorizovaným partnerom poskytujúcim tiesňové služby, je to iné, ako keď zdieľate polohu prostredníctvom Máp Google. Informácie o zdieľaní polohy v Mapách Google

Ak používate staršiu verziu Androidu

Výber nastavení polohy (Android 9.0)

Ak chcete zmeniť nastavenia polohy, postupujte takto: 

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Zabezpečenie a poloha A potom Poloha.
  • Ak máte pracovný profil, klepnite na Rozšírené.

Potom vyberte jednu z možností:

 • Zapnutie alebo vypnutie polohy: klepnite na položku Poloha.
 • Vyhľadávanie sietí v okolí: klepnite na Rozšírené A potomVyhľadávanie. Zapnite alebo vypnite funkcie Vyhľadávať siete Wi-Fi či Vyhľadávať zariadenia Bluetooth.
 • Zapnutie alebo vypnutie tiesňového určovania polohy:  klepnite naRozšírené A potomTiesňové určovanie polohy Google. Zapnite alebo vypnite Tiesňové určovanie polohy
Výber režimu určovania polohy (Android verzie 4.4 až 8.1)
 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Zabezpečenie a poloha a potom Poloha.
  • Ak nenájdete položku Zabezpečenie a poloha, klepnite na položku Poloha.
 3. Klepnite na Režim.
 4. Vyberte režim:
  • Vysoká presnosť: získavajte čo najpresnejšiu polohu pomocou GPS, Wi-Fi, mobilných sietí a senzorov. Ak chcete zrýchliť a spresniť odhad polohy telefónu, používajte služby určovania polohy Google.
  • Úspora batérie: používajú sa zdroje, ktoré batériu využívajú menej, napríklad siete Wi‑Fi alebo mobilné siete. Ak chcete zrýchliť a spresniť odhad polohy telefónu, používajte služby určovania polohy Google.
  • Len senzory zariadenia: používajte GPS a senzory. Nezlepšujte si presnosť polohy pomocou služieb určovania polohy Google. Polohu vášho telefónu môžu odhadnúť pomalšie a spotrebovať viac batérie.
Výber prístupu k polohe (Android verzie 4.1 až 4.3)

Ovládajte, aké informácie o polohe môže telefón používať.

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. V časti Osobné klepnite na položku Poloha.
 3. V hornej časti obrazovky zapnite alebo vypnite Prístup k údajom o mojej polohe.
  • Keď je prístup k polohe zapnutý, vyberte jednu alebo obe nasledujúce možnosti:
   • Satelity GPS: umožňujú telefónu odhadnúť polohu na základe signálov satelitov, ako napríklad zariadenie GPS v aute.
   • Poloha Wi‑Fi a mobilnej siete: umožňuje telefónu rýchlejšie odhadnúť polohu pomocou služieb určovania polohy Google (s využitím signálov GPS alebo bez nich).
  • Ak je prístup k polohe vypnutý:
   Telefón nemôže určiť presnú polohu ani ju zdieľať so žiadnymi aplikáciami.

Tip: Ak máte tablet, ktorý používa viacero osôb, každá z nich môže mať odlišné nastavenia prístupu k polohe.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
10886925149326011726
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
70975