Zarządzanie ustawieniami lokalizacji na urządzeniu z Androidem

W najbliższych miesiącach nazwa ustawienia Historia lokalizacji zmieni się na Oś czasu. Jeśli masz na koncie włączoną historię lokalizacji, oś czasu możesz zobaczyć w ustawieniach aplikacji i konta.
Po włączeniu lokalizacji w ustawieniach możesz korzystać z usług związanych z lokalizacją, np. otrzymywać lepsze lokalne wyniki wyszukiwania takie jak prognozy dotyczące sytuacji na drodze do pracy czy restauracje w pobliżu na podstawie lokalizacji telefonu.

Ważne:

Omówienie ustawień lokalizacji dostępnych na telefonie

Ważne: jeśli wyłączysz na telefonie lokalizację, aplikacje i usługi nie będą otrzymywać informacji o lokalizacji telefonu. Nadal możesz jednak widzieć wyniki lokalne i reklamy wybrane na podstawie Twojego adresu IP.

Google oferuje wiele różnych usług związanych z lokalizacją, na przykład:

Wskazówka: aplikacje mają własne ustawienia. Dowiedz się, jak zarządzać ustawieniami lokalizacji w aplikacjach.

Włączanie i wyłączanie lokalizacji na telefonie

 1. Przesuń palcem z góry ekranu w dół.
 2. Naciśnij i przytrzymaj Lokalizację Lokalizacja.
  • Jeśli nie widzisz Lokalizacji Lokalizacja:
   1. Kliknij opcję Edytuj Edytuj lub Ustawienia Ustawienia.
   2. Przeciągnij Lokalizację Lokalizacja do Szybkich ustawień.

 

Gdy Lokalizacja jest włączona
Gdy Lokalizacja jest wyłączona

Zwiększanie dokładności określania lokalizacji telefonu (Usługi lokalizacyjne Google lub Dokładność lokalizacji Google)

Włączanie i wyłączanie dokładności lokalizacji telefonu

Android 12 i nowsze

 1. Przesuń palcem z góry ekranu w dół.
 2. Naciśnij i przytrzymaj Lokalizację Lokalizacja.
  • Jeśli nie widzisz Lokalizacji Lokalizacja:
   1. Kliknij opcję Edytuj Edytuj lub Ustawienia Ustawienia.
   2. Przeciągnij Lokalizację Lokalizacja do Szybkich ustawień.
 3. Kliknij Usługi lokalizacyjne a potem Dokładność lokalizacji Google.
 4. Włącz lub wyłącz opcję Zwiększ dokładność lokalizacji.

Android 11 i starsze

 1. Przesuń palcem z góry ekranu w dół. 
 2. Naciśnij i przytrzymaj Lokalizację Lokalizacja.
  • Jeśli nie widzisz Lokalizacji Lokalizacja:
   1. Kliknij opcję Edytuj Edytuj lub Ustawienia Ustawienia.
   2. Przeciągnij Lokalizację Lokalizacja do Szybkich ustawień.
 3. Kliknij Zaawansowane a potem Dokładność lokalizacji Google
 4. Włącz lub wyłącz opcję Zwiększ dokładność lokalizacji.
Gdy Dokładność lokalizacji Google jest włączona

Gdy Dokładność lokalizacji Google jest włączona, telefon używa tych źródeł, aby określić możliwie najdokładniejszą lokalizację:

 • GPS
 • Wi-Fi
 • sieci komórkowe,
 • czujniki (np. akcelerometr).

Google może okresowo gromadzić dane o lokalizacji i używać ich anonimowo, aby zwiększyć dokładność lokalizacji oraz usprawnić działanie związanych z nią usług.

Gdy Dokładność lokalizacji Google jest wyłączona

Gdy Dokładność lokalizacji Google jest wyłączona, telefon określa lokalizację tylko na podstawie GPS-u i czujników takich jak akcelerometr. GPS może działać wolniej i zapewniać mniejszą dokładność niż inne źródła danych.

Gdy Dokładność lokalizacji Google jest wyłączona, dane GPS, Wi-Fi, sieci i dane z czujnika nie są używane ani gromadzone przez tę funkcję.

W Androidzie 12 i nowszych możesz zarządzać uprawnieniami aplikacji do uzyskiwania dostępu do dokładnej lokalizacji. To nie to samo co Dokładność lokalizacji Google – ustawienie lokalizacji urządzenia, które umożliwia precyzyjne określanie lokalizacji na podstawie większej liczby źródeł informacji.  Nawet jeśli masz włączoną Dokładność lokalizacji Google, możesz przyznać aplikacji dostęp tylko do przybliżonej lokalizacji, jeśli nie chcesz zezwalać na dokładną lokalizację urządzenia.  Jeśli wyłączysz Dokładność lokalizacji Google, aplikacje mogą nie mieć dostępu do dokładnej lokalizacji Twojego urządzenia. Jak zarządzać ustawieniami lokalizacji w aplikacjach

Konfigurowanie skanowania Wi-Fi i Bluetooth

Aby dostarczać aplikacjom na telefonie dokładniejsze dane na temat lokalizacji, możesz zezwolić na skanowanie w poszukiwaniu punktów dostępu do sieci Wi-Fi lub urządzeń Bluetooth.

Android 12 i nowsze

 1. Przesuń palcem z góry ekranu w dół.
 2. Naciśnij i przytrzymaj Lokalizację Lokalizacja.
  • Jeśli nie widzisz Lokalizacji Lokalizacja:
   1. Kliknij opcję Edytuj Edytuj lub Ustawienia Ustawienia.
   2. Przeciągnij Lokalizację Lokalizacja do Szybkich ustawień.
 3. Kliknij Usługi lokalizacyjne.
 4. Włącz lub wyłącz Skanowanie Wi-Fi bądź Skanowanie Bluetooth.

Android 11 i starsze

 1. Przesuń palcem z góry ekranu w dół. 
 2. Naciśnij i przytrzymaj Lokalizację Lokalizacja.
  • Jeśli nie widzisz Lokalizacji Lokalizacja:
   1. Kliknij Edytuj Edytuj lub Ustawienia Ustawienia
   2. Przeciągnij Lokalizację Lokalizacja do Szybkich ustawień.
 3. Kliknij Skanowanie Wi-FiSkanowanie Bluetooth
 4. Włącz lub wyłącz Skanowanie Wi-Fi bądź Skanowanie Bluetooth.

Wysyłanie lokalizacji w sytuacji alarmowej

Lokalizacja może być wysyłana, gdy dzwonisz lub wysyłasz SMS-a na numer alarmowy, np. 911 w Stanach Zjednoczonych lub 112 w Europie. Dzięki temu ratownicy szybciej Cię znajdą.

Jeśli w Twoim kraju lub regionie i sieci komórkowej działa usługa lokalizacji dla połączeń alarmowych (ELS) na Androidzie (i nie jest wyłączona), telefon automatycznie wyśle do służb ratowniczych swoją lokalizację za jej pomocą. Operator komórkowy może wysłać informacje o lokalizacji urządzenia podczas połączenia alarmowego lub z wiadomością, którą wysyłasz na numer alarmowy, nawet jeśli usługa ELS jest wyłączona.

Włączanie i wyłączanie opcji Usługa lokalizacji dla połączeń alarmowych.

Usługę lokalizacji dla połączeń alarmowych możesz włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie. Usługa lokalizacji dla połączeń alarmowych jest dostępna na większości urządzeń, na których działają Usługi Google Play.

Android 12 i nowsze

 1. Aby otworzyć na urządzeniu aplikację Ustawienia, przesuń dwukrotnie palcem w dół ekranu.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Bezpieczeństwo i tryb alarmowy.
 3. Włącz lub wyłącz opcję Usługa lokalizacji dla połączeń alarmowych.

Android 11 i starsze

 1. Przesuń palcem z góry ekranu w dół.
 2. Naciśnij i przytrzymaj Lokalizację Lokalizacja.
  • Jeśli nie widzisz Lokalizacji Lokalizacja:
   1. Kliknij opcję Edytuj Edytuj lub Ustawienia Ustawienia.
   2. Przeciągnij Lokalizację Lokalizacja do Szybkich ustawień.
 3. Kliknij Zaawansowane a potem Usługa lokalizacji dla połączeń alarmowych.
 4. Włącz lub wyłącz opcję Usługa lokalizacji dla połączeń alarmowych.
 

Jak działa usługa lokalizacji dla połączeń alarmowych

Usługa ELS uruchamia się, gdy dzwonisz lub wysyłasz SMS-a pod lokalny numer alarmowy.

Podczas połączenia alarmowego ta usługa może użyć Dokładności lokalizacji Google oraz innych danych, aby uzyskać możliwie dokładną lokalizację urządzenia. Jeśli na urządzeniu masz wyłączone ustawienie Wi-Fi, ELS może je włączyć.

Telefon wysyła lokalizację do uprawnionych służb ratowniczych, aby pomóc im Cię zlokalizować. Twoja lokalizacja jest wysyłana z telefonu bezpośrednio do służb ratowniczych.

Po zakończeniu połączenia alarmowego lub wysłaniu SMS-a przy aktywnej usłudze lokalizacji dla połączeń alarmowych telefon może wysłać do Google poddane deidentyfikacji informacje o użyciu i dane analityczne na potrzeby weryfikacji działania ELS. Informacje te nie obejmują lokalizacji wysyłanej do uprawnionych służb ratunkowych i nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.

Wskazówka: gdy ELS wysyła Twoją lokalizację do uprawnionych służb ratunkowych, różni się to od udostępniania lokalizacji w Mapach Google. Więcej informacji o udostępnianiu lokalizacji w Mapach Google

Jeśli używasz starszej wersji Androida

Wybieranie ustawień lokalizacji (Android 9.0)

Aby zmienić ustawienia lokalizacji: 

 1. Otwórz na urządzeniu aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Lokalizacja i blokady A potem Lokalizacja.
  • Jeśli masz profil służbowy, kliknij Zaawansowane.

Następnie wybierz jedną z opcji:

 • Włączanie i wyłączanie lokalizacji: kliknij Lokalizacja.
 • Wyszukiwanie sieci w pobliżu: kliknij Zaawansowane A potemSkanowanie. Włącz lub wyłącz Skanowanie Wi-Fi lub Skanowanie Bluetooth.
 • Włączanie i wyłączanie usługi lokalizacji dla połączeń alarmowych: kliknij Zaawansowane A potem Usługa lokalizacji dla połączeń alarmowych realizowana przez Google. Włącz lub wyłącz usługę lokalizacji dla połączeń alarmowych
Wybieranie trybu lokalizacji (Android 4.4–8.1)
 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Lokalizacja i blokady a potem Lokalizacja.
  • Jeśli nie widzisz opcji „Lokalizacja i blokady”, kliknij Lokalizacja.
 3. Kliknij Tryb.
 4. Wybierz tryb:
  • Wysoka dokładność: ten tryb używa GPS-u, sieci Wi-Fi i komórkowych, a także czujników, aby określić możliwie najdokładniejszą lokalizację. Szybkość i precyzję określania lokalizacji dodatkowo poprawia używanie Usług lokalizacyjnych Google.
  • Oszczędzanie baterii: ten tryb korzysta ze źródeł, które zużywają niewiele energii, np. sieci Wi-Fi i komórkowych. Szybkość i precyzję określania lokalizacji dodatkowo poprawia używanie Usług lokalizacyjnych Google.
  • Tylko urządzenie: ten tryb korzysta z danych GPS i czujników. Nie używa usług lokalizacyjnych Google do zwiększania dokładności lokalizacji. Może zużywać więcej energii, a określanie lokalizacji może trwać dłużej.
Wybieranie dostępu do lokalizacji (Android 4.1–4.3)

Możesz określić, jakich informacji o lokalizacji ma używać telefon.

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. W sekcji „Osobiste” kliknij Dostęp do lokalizacji.
 3. U góry ekranu włącz lub wyłącz Dostęp do mojej lokalizacji.
  • Gdy dostęp do lokalizacji jest włączony, wybierz jedno z tych ustawień (lub oba):
   • Satelity GPS: tak jak odbiornik GPS w samochodzie, telefon może określać Twoje położenie na podstawie sygnałów satelitarnych.
   • Przez Wi-Fi i sieć komórkową: pozwala telefonowi korzystać z Usług lokalizacyjnych Google, by przyspieszyć wyznaczanie Twojej przybliżonej lokalizacji, niezależnie od tego, czy GPS jest włączony.
  • Gdy dostęp do lokalizacji jest wyłączony:
   Telefon nie może określić swojej dokładnej lokalizacji ani udostępnić jej żadnym aplikacjom.

Wskazówka: jeśli masz tablet, z którego korzysta więcej osób, każdy użytkownik może skonfigurować inne ustawienia dostępu do lokalizacji.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne