Administrer posisjonsinnstillingene på Android-enheter

Når du har slått på posisjon for telefonen, kan du få informasjon basert på posisjonen, for eksempel forslag til reiseruter, restauranter i nærheten og bedre lokale søkeresultater.

Når en app bruker posisjonen til telefonen via GPS, vises Posisjon Posisjon øverst på skjermen.
Viktig: Noen av disse trinnene fungerer bare på Android 11 eller nyere. Finn ut hvilken Android-versjon du har.

Forstå posisjonsinnstillingene du kan velge mellom på telefonen

Viktig: Når du slår av posisjon for telefonen din, kan ikke apper og tjenester sjekke posisjonen til telefonen, men du kan fremdeles få lokale resultater og annonser basert på IP-adressen.

Google har en rekke posisjonsbaserte tjenester, blant annet:

Tips: Apper har egne innstillinger. Finn ut hvordan du administrerer posisjonsinnstillinger for apper.

Slå posisjon på eller av for telefonen din

 1. Sveip ned fra toppen av skjermen. 
 2. Trykk og hold på Posisjon Posisjon. Gjør dette hvis du ikke ser Posisjon Posisjon:
  1. Trykk på Endre Endre eller Innstillinger Innstillinger.
  2. Dra Posisjon Posisjon til hurtiginnstillingene.

Tips: Hvis denne fremgangsmåten ikke fungerer for deg, kan du få hjelp fra enhetsprodusenten.

 

Når Posisjon er slått på
Når Posisjon er slått av
 • Telefonens posisjon deles ikke med noen apper. Funksjoner som bruker posisjon, fungerer kanskje ikke som de skal.
 • Googles Posisjonstjenester samler ikke inn data for å forbedre posisjonsbaserte tjenester.
 • Du kan få søkeresultater og annonser basert på IP-adressen din.
 • Du kan ikke se hvor telefonen din er hvis du mister den. Finn ut mer om Finn enheten min.
 • Du kan ikke dele posisjonen til telefonen din med andre via Google Maps. Enheten kan fremdeles sende posisjonen din til utrykningspersonell i en nødssituasjon. Finn ut mer om posisjonsdeling med Google Maps og sende posisjonen i nødssituasjoner.
 • Selv om du har slått på posisjonsloggen, lagres ikke stedene du går med telefonen din. Finn ut mer om posisjonsloggen.

Hjelp telefonen din med å få en mer nøyaktig posisjon (Google Posisjonstjenester, som også kalles Google Posisjonsnøyaktighet)

Slå posisjonsnøyaktighet for telefonen din på eller av

 1. Sveip ned fra toppen av skjermen. 
 2. Trykk og hold på Posisjon Posisjon.
  • Hvis du ikke finner Posisjon Posisjon, trykker du på Endre Endre eller Innstillinger Innstillinger. Dra deretter Posisjon Posisjon til hurtiginnstillingene.
 3. Trykk på Avansert Og så Google Posisjonsnøyaktighet
 4. Slå Få mer nøyaktig posisjon på eller av.
Når Google Posisjonsnøyaktighet er slått på

Når du har slått på Google Posisjonsnøyaktighet, bruker telefonen din disse kildene for å få den mest nøyaktige posisjonen:

 • GPS
 • Wi-Fi
 • Mobilnettverk
 • Sensorer
Når Google Posisjonsnøyaktighet er slått av

Når du slår av Google Posisjonsnøyaktighet, bruker telefonen din bare GPS for å finne posisjonen. GPS kan være tregere og mindre nøyaktig enn andre kilder.

La telefonen din søke etter nettverk eller enheter i nærheten

For å hjelpe apper med å få bedre posisjonsinformasjon kan du la telefonen søke etter Wi-Fi-tilgangspunkter eller Bluetooth-enheter i nærheten.

 1. Sveip ned fra toppen av skjermen. 
 2. Trykk og hold på Posisjon Posisjon.
 3. Trykk på Wi-Fi-skanning og Bluetooth-søking
 4. Slå Wi-Fi-skanning og Bluetooth-søking på og av.

Send posisjonen din i nødssituasjoner

Ring et nødnummer for å hjelpe utrykningspersonell med å finne deg raskt. Du kan for eksempel ringe 911 i USA eller 112 i Europa.

Hvis Android Posisjonstjeneste for nødssituasjoner (ELS) fungerer i landet ditt og på mobilnettverket ditt, og hvis du ikke har slått av ELS, sender telefonen automatisk posisjonen sin med ELS. Hvis ELS er slått av, kan det hende at mobiloperatøren din fortsatt sender enhetens posisjon under et nødanrop eller i en nødtekstmelding.

Slå Posisjonstjeneste for nødssituasjoner på eller av

Du kan når som helst slå Posisjonstjeneste for nødssituasjoner på eller av.

 1. Sveip ned fra toppen av skjermen. 
 2. Trykk og hold på Posisjon Posisjon.
  • Hvis du ikke finner Posisjon Posisjon, trykker du på Endre Endre eller Innstillinger Innstillinger. Dra deretter Posisjon Posisjon til hurtiginnstillingene.
 3. Trykk på Avansert Og så Posisjonstjeneste for nødssituasjoner
 4. Slå Posisjonstjeneste for nødssituasjoner på eller av.

Slik fungerer Posisjonstjeneste for nødssituasjoner

Telefonen din bruker ELS bare når du ringer eller sender tekstmelding til et nødnummer.

Under nødanropet kan ELS bruke Google Posisjonstjenester og annen informasjon til å finne den mest nøyaktige posisjonen for enheten.

Telefonen din sender posisjonen til autoriserte partnere for nødssituasjoner slik at beredskapstjenester kan finne deg. Posisjonen din sendes direkte fra telefonen til beredskapstjenestene – ikke via Google.

Etter et avsluttet nødanrop eller en sendt tekstmelding der ELS var aktiv, sender telefonen din bruks- og analysedata til Google for å analysere hvor godt ELS fungerer. Denne informasjonen identifiserer deg ikke, og Google bruker den ikke til å identifisere deg.

Tips: Sending av posisjonen din med ELS er forskjellig fra deling av posisjonen via Google Maps. Finn ut mer om posisjonsdeling med Google Maps.

Hvis du bruker en eldre Android-versjon

Velg posisjonsinnstillinger (Android 9.0)

Slik endrer du posisjonsinnstillingene: 

 1. Åpne Innstillinger-appen på enheten.
 2. Trykk på Sikkerhet og posisjon Og så Posisjon.
  • Trykk på Avansert hvis du har en jobbprofil.

Så velger du et alternativ:

 • Slå Posisjon på eller av: Trykk på Posisjon.
 • Søk etter nettverk i nærheten: Trykk på Avansert Og såSøking. Slå Wi-Fi-skanning eller Bluetooth-søking på eller av.
 • Slå posisjonstjeneste for nødssituasjoner på eller av:  Trykk på Avansert Og såGoogle Posisjonstjeneste for nødssituasjoner. Slå Posisjonstjeneste for nødssituasjoner på eller av. 
Velg posisjonsmodus (Android 4.4–8.1)

Du kan velge posisjoneringsmodus basert på presisjon, hastighet og batteribruk.

 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Sikkerhet og posisjon Og så Posisjon. Hvis du ikke ser «Sikkerhet og posisjon», trykker du på Posisjon.
 3. Trykk på Modus. Velg deretter:
  • Høy presisjon: Bruk GPS, Wi-Fi, mobilnettverk og sensorer for å få den høyeste presisjonen for posisjonen. Bruk Google Posisjonstjenester til å anslå telefonens posisjon raskere og mer nøyaktig.
  • Batterisparing: Bruk kilder med lavt batteriforbruk, for eksempel Wi-Fi og mobilnettverk. Bruk Google Posisjonstjenester til å anslå telefonens posisjon raskere og mer nøyaktig.
  • Bare enheten: Bruk bare GPS. Ikke bruk Google Posisjonstjenester til å hente informasjon om posisjonen. Dette anslår muligens telefonens posisjon tregere, og det bruker mer batteri.
Velg posisjonstilgang (Android 4.1–4.3)

Du kan kontrollere hvilken posisjonsinformasjon telefonen kan bruke.

 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Posisjonstilgang under «Personlig».
 3. Slå Bruk av posisjonen på eller av øverst på skjermen.
  • Når posisjonstilgang er på, kan du velge ett av eller begge disse alternativene:
   • GPS-satellitter: lar telefonen beregne posisjonen basert på satellittsignaler, som med en GPS-enhet i en bil.
   • Wi-Fi- og mobilnettverksposisjon: lar telefonen bruke Google Posisjonstjenester til å finne posisjonen din raskere, med eller uten hjelp fra GPS.
  • Når posisjonstilgang er av:
   Telefonen kan ikke finne den nøyaktige posisjonen eller dele den med apper.

Tips: Hvis du har et nettbrett som brukes av mer enn én person, kan hver enkelt person ha forskjellige tilgangsinnstillinger.