Android ierīces atrašanās vietas iestatījumu pārvaldība

Tuvāko mēnešu laikā iestatījuma “Atrašanās vietu vēsture” nosaukums tiks mainīts uz “Laika skala”. Ja iestatījums “Atrašanās vietu vēsture” ir ieslēgts jūsu kontā, lietotnes un konta iestatījumos var būt redzams nosaukums “Laika skala”. Uzziniet vairāk.
Ja iestatījumos ir ieslēgta atrašanās vietas noteikšana, varat izmantot ar atrašanās vietu saistītus pakalpojumus, piemēram, iegūt labākus vietējās meklēšanas rezultātus (tostarp satiksmes prognozes un informāciju par tuvumā esošiem restorāniem), pamatojoties uz tālruņa atrašanās vietas datiem.

Svarīgi!

Izpratne par tālrunī pieejamajiem atrašanās vietas iestatījumiem

Svarīgi! Ja tālrunī atrašanās vietas noteikšana būs izslēgta, lietotnes un pakalpojumi nevarēs iegūt tālruņa atrašanās vietas datus. Joprojām varat iegūt vietējos rezultātus un reklāmas, pamatojoties uz savu IP adresi.

Google nodrošina vairākus ar atrašanos vietu saistītus pakalpojumus, tostarp tālāk norādītos.

Padoms. Lietotnēm ir savi iestatījumi. Uzziniet, kā pārvaldīt lietotnes atrašanās vietas iestatījumus.

Atrašanās vietas noteikšanas ieslēgšana vai izslēgšana tālrunī

 1. Velciet lejup no ekrāna augšdaļas.
 2. Pieskarieties vienumam Atrašanās vieta Atrašanās vieta un turiet to.
  • Ja vienums Atrašanās vieta Atrašanās vieta nav redzams, veiciet tālāk norādītās darbības.
   1. Pieskarieties vienumam Rediģēt Rediģēt vai Iestatījumi Iestatījumi.
   2. Velciet vienumu Atrašanās vieta Atrašanās vieta uz izvēlni Ātrie iestatījumi.

 

Ja atrašanās vietas noteikšana ir ieslēgta
Ja atrašanās vietas noteikšana ir izslēgta

Kā palīdzēt tālrunim iegūt precīzākus atrašanās vietas datus (Google atrašanās vietu pakalpojumi jeb Google atrašanās vietas precizitāte)

Tālruņa atrašanās vietas precizitātes ieslēgšana vai izslēgšana

Android 12 un jaunākas versijas.

 1. Velciet lejup no ekrāna augšdaļas.
 2. Pieskarieties vienumam Atrašanās vieta Atrašanās vieta un turiet to.
  • Ja vienums Atrašanās vieta Atrašanās vieta nav redzams, veiciet tālāk norādītās darbības.
   1. Pieskarieties vienumam Rediģēt Rediģēt vai Iestatījumi Iestatījumi.
   2. Velciet vienumu Atrašanās vieta Atrašanās vieta uz izvēlni Ātrie iestatījumi.
 3. Pieskarieties vienumam Atrašanās vietu pakalpojumi un pēc tam Google atrašanās vietas precizitāte.
 4. Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu Atrašanās vietas precizitātes uzlabošana.

Android 11 un vecākas versijas

 1. Velciet lejup no ekrāna augšdaļas. 
 2. Pieskarieties vienumam Atrašanās vieta Atrašanās vieta un turiet to.
  • Ja vienums Atrašanās vieta Atrašanās vieta nav redzams, veiciet tālāk norādītās darbības.
   1. Pieskarieties vienumam Rediģēt Rediģēt vai Iestatījumi Iestatījumi.
   2. Velciet vienumu Atrašanās vieta Atrašanās vieta uz izvēlni Ātrie iestatījumi.
 3. Pieskarieties vienumam Papildu un pēc tam Google atrašanās vietas precizitāte
 4. Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu Atrašanās vietas precizitātes uzlabošana.
Ja Google atrašanās vietas precizitāte ir ieslēgta

Ja ir ieslēgta Google atrašanās vietas precizitāte, jūsu tālrunī tiek izmantoti tālāk norādītie avoti, lai pēc iespējas precīzāk noteiktu atrašanās vietu.

 • GPS
 • Wi-Fi
 • Mobilie tīkli
 • Sensori (piemēram, akselerometrs)

Google periodiski var vākt atrašanās vietas datus un izmantot šos datus anonīmā veidā, lai uzlabotu atrašanās vietas precizitāti un ar atrašanās vietu saistītus pakalpojumus.

Ja Google atrašanās vietas precizitāte ir izslēgta

Ja Google atrašanās vietas precizitāte ir izslēgta, jūsu tālrunī atrašanās vietas noteikšanai tiek izmantota GPS un sensori, piemēram, akselerometrs. GPS var darboties lēnāk un sniegt ne tik precīzus datus kā citi avoti.

Ja Google atrašanās vietas precizitāte ir izslēgta, šis iestatījums neizmanto un nevāc GPS, Wi-Fi, tīkla un sensoru datus.

Operētājsistēmā Android 12 un jaunākās versijās varat pārvaldīt katras lietotnes atļauju piekļūt precīzai atrašanās vietai. Atļauju pārvaldība nav saistīta ar Google atrašanās vietas precizitāti, kas ir ierīces atrašanās vietas iestatījums, kurš ļauj tālrunim izmantot vairāk resursu precīzākai atrašanās vietas noteikšanai.  Ja nevēlaties atļaut piekļuvi ierīces precīzai atrašanās vietai, varat lietotnei piešķirt tikai aptuvenās atrašanās vietas atļauju (arī tad, ja ir ieslēgts iestatījums Google atrašanās vietas precizitāte).  Ja izslēgsiet iestatījumu “Google atrašanās vietas precizitāte”, lietotnes, iespējams, nevarēs iegūt precīzu jūsu ierīces atrašanās vietu. Uzziniet, kā pārvaldīt lietotnes atrašanās vietas atļaujas.

Wi-Fi un Bluetooth meklēšanas iestatīšana

Lai lietotnes varētu iegūt precīzāku atrašanās vietas informāciju, varat ļaut tālrunim meklēt tuvumā esošos Wi-Fi piekļuves punktus vai Bluetooth ierīces.

Android 12 un jaunākas versijas.

 1. Velciet lejup no ekrāna augšdaļas.
 2. Pieskarieties vienumam Atrašanās vieta Atrašanās vieta un turiet to.
  • Ja vienums Atrašanās vieta Atrašanās vieta nav redzams, veiciet tālāk norādītās darbības.
   1. Pieskarieties vienumam Rediģēt Rediģēt vai Iestatījumi Iestatījumi.
   2. Velciet vienumu Atrašanās vieta Atrašanās vieta uz izvēlni Ātrie iestatījumi.
 3. Pieskarieties vienumam Atrašanās vietu pakalpojumi.
 4. Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumus Wi-Fi meklēšana un Bluetooth meklēšana.

Android 11 un vecākas versijas

 1. Velciet lejup no ekrāna augšdaļas. 
 2. Pieskarieties vienumam Atrašanās vieta Atrašanās vieta un turiet to.
  • Ja vienums Atrašanās vieta Atrašanās vieta nav redzams, veiciet tālāk norādītās darbības.
   1. Pieskarieties vienumam Rediģēt Rediģēt vai Iestatījumi Iestatījumi
   2. Velciet vienumu Atrašanās vieta Atrašanās vieta uz izvēlni Ātrie iestatījumi.
 3. Pieskarieties vienumiem Wi-Fi meklēšana un Bluetooth meklēšana
 4. Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumus Wi-Fi meklēšana un Bluetooth meklēšana.

Atrašanās vietas datu sūtīšana ārkārtas situācijā

Lai palīdzētu ārkārtas palīdzības dienestiem jūs ātri atrast, tālruņa atrašanās vietas datus varat nosūtīt, kad zvanāt vai sūtāt īsziņu uz ārkārtas numuru, piemēram, kad zvanāt uz 911 ASV vai 112 Eiropā.

Ja Android funkcija “Atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās” (AVPĀS) darbojas jūsu mobilajā tīklā un valstī vai reģionā, kurā atrodaties, un ja neesat izslēdzis AVPĀS, jūsu tālrunis automātiski nosūtīs tā atrašanās vietas datus ārkārtas palīdzības dienestiem, izmantojot AVPĀS. Ja funkcija “Atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās” ir izslēgta, jūsu mobilo sakaru operators tik un tā var nosūtīt ierīces atrašanās vietas datus ārkārtas izsaukuma vai īsziņas nosūtīšanas laikā.

Android funkcijas “Atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās” ieslēgšana vai izslēgšana

Jebkurā brīdī varat ieslēgt vai izslēgt funkciju Atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās. Atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās ir pieejami lielākajā daļā ierīču, kurās tiek atbalstīti Google Play pakalpojumi.

Android 12 un jaunākas versijas.

 1. Lai ierīcē atvērtu lietotni Iestatījumi, divreiz velciet lejup no ekrāna augšdaļas.
 2. Pieskarieties vienumam Iestatījumi Iestatījumi un pēc tam Drošība un ārkārtas situācijas.
 3. Ieslēdziet vai izslēdziet funkciju Atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās.

Android 11 un vecākas versijas

 1. Velciet lejup no ekrāna augšdaļas.
 2. Pieskarieties vienumam Atrašanās vieta Atrašanās vieta un turiet to.
  • Ja vienums Atrašanās vieta Atrašanās vieta nav redzams, veiciet tālāk norādītās darbības.
   1. Pieskarieties vienumam Rediģēt Rediģēt vai Iestatījumi Iestatījumi.
   2. Velciet vienumu Atrašanās vieta Atrašanās vieta uz izvēlni Ātrie iestatījumi.
 3. Pieskarieties vienumam Papildu un pēc tam Atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās.
 4. Ieslēdziet vai izslēdziet funkciju Atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās.
 

Kā darbojas atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās

Atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās tiek aktivizēti tikai, kad zvanāt uz vietējo ārkārtas numuru vai nosūtāt uz to īsziņu.

Ārkārtas izsaukuma laikā AVPĀS var izmantot iestatījumu “Google atrašanās vietu precizitāte” un citu informāciju, lai iegūtu pēc iespējas precīzākus ierīces atrašanās vietas datus. Ja ierīces Wi-Fi iestatījums ir izslēgts, AVPĀS var to ieslēgt.

Jūsu tālrunis nosūta tā atrašanās vietas datus autorizētiem ārkārtas situāciju partneriem, lai ārkārtas palīdzības dienesti varētu noteikt jūsu atrašanās vietu. Jūsu atrašanās vieta no jūsu tālruņa tiek tieši nosūtīta ārkārtas situāciju partneriem.

Kad būsiet pabeidzis ārkārtas izsaukumu vai nosūtījis īsziņu, kamēr ir aktivizēta funkcija AVPĀS, jūsu tālrunis nosūtīs neidentificējošus lietojuma un analīzes datu uzņēmumam Google, kas tos izmantos AVPĀS darbības efektivitātes analizēšanai. Šajā informācijā nav ietverta atrašanās vieta, kas tiek nosūtīta autorizētajiem ārkārtas situāciju partneriem, un ar to nevar noteikt jūsu identitāti.

Padoms. Atrašanās vietas informācija, ko AVPĀS nosūta autorizētajiem ārkārtas situāciju partneriem, atšķiras no datiem, ko kopīgojat lietotnē Google Maps. Uzziniet par atrašanās vietas kopīgošanu, izmantojot Google Maps.

Darbības vecākā Android versijā

Atrašanās vietas iestatījumu izvēle (Android 9.0)

Lai mainītu atrašanās vietas iestatījumus, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atveriet ierīces lietotni Iestatījumi.
 2. Pieskarieties vienumam Drošība un atrašanās vieta Un pēc tam Atrašanās vieta.
  • Ja izmantojat darba profilu, pieskarieties vienumam Papildu.

Pēc tam izvēlieties vajadzīgo opciju.

 • Atrašanās vietas noteikšanas ieslēgšana vai izslēgšana: pieskarieties vienumam Atrašanās vieta.
 • Tuvumā esošu tīklu meklēšana: pieskarieties vienumam Papildu Un pēc tamMeklēšana. Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu Wi-Fi meklēšana vai Bluetooth meklēšana.
 • Atrašanās vietu pakalpojumu ārkārtas situācijās ieslēgšana vai izslēgšana: pieskarieties vienumamPapildu Un pēc tamGoogle atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās. Ieslēdziet vai izslēdziet funkciju Atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās.
Atrašanās vietas režīma izvēle (Android 4.4–8.1)
 1. Atveriet tālruņa lietotni Iestatījumi.
 2. Pieskarieties vienumam Drošība un atrašanās vieta un pēc tam Atrašanās vieta.
  • Ja vienums “Drošība un atrašanās vieta” nav redzams, pieskarieties vienumam Atrašanās vieta.
 3. Pieskarieties vienumam Režīms.
 4. Atlasiet kādu no tālāk norādītajiem režīmiem.
  • Augsta precizitāte: tiek izmantota GPS, Wi-Fi, mobilais tīkls un sensori, lai pēc iespējas precīzāk noteiktu atrašanās vietu. Tiek izmantoti Google atrašanās vietu pakalpojumi, lai ātrāk un precīzāk noteiktu tālruņa atrašanās vietu.
  • Akumulatora jaudas taupīšana: tiek izmantoti avoti, kas patērē mazāk akumulatora jaudas, piemēram, Wi-Fi un mobilais tīkls. Tiek izmantoti Google atrašanās vietu pakalpojumi, lai ātrāk un precīzāk noteiktu tālruņa atrašanās vietu.
  • Tikai ierīcē: tiek izmantota GPS un sensori. Neizmantojiet Google atrašanās vietu pakalpojumus, lai uzlabotu atrašanās vietas precizitāti. Šajā režīmā tālruņa atrašanās vieta var tikt noteikta lēnāk un var tikt izmantots vairāk akumulatora jaudas.
Atrašanās vietas piekļuves izvēle (Android 4.1–4.3)

Varat kontrolēt, kādu atrašanās vietas informāciju tālrunis drīkst izmantot.

 1. Atveriet tālruņa lietotni Iestatījumi.
 2. Sadaļā “Personiski” pieskarieties vienumam Atrašanās vietas piekļuve.
 3. Ekrāna augšdaļā ieslēdziet vai izslēdziet slēdzi Piekļūt manai atrašanās vietai.
  • Kad atrašanās vietas piekļuve ir ieslēgta, izvēlieties vienu vai abus tālāk norādītos iestatījumus.
   • GPS satelīti: ļauj tālrunim noteikt tā atrašanās vietu pēc satelītu signāliem (tāpat kā GPS ierīcē automašīnā).
   • Wi-Fi un mobilo tīklu atrašanās vieta: ļauj tālrunī izmantot Google atrašanās vietu pakalpojumus, lai ātrāk noteiktu tā atrašanās vietu ar GPS palīdzību vai bez tās.
  • Kad atrašanās vietas piekļuve ir izslēgta:
   tālrunis nevar noteikt precīzu atrašanās vietu vai kopīgot atrašanās vietu ar lietotnēm.

Padoms. Ja planšetdatoru lieto vairākas personas, tām var būt dažādi atrašanās vietas piekļuves iestatījumi.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Izmēģiniet norādītās nākamās darbības.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne