ניהול הגדרות המיקום במכשיר Android

כשתכונת המיקום מופעלת בטלפון שלכם, תוכלו לקבל מידע על סמך המיקום של המכשיר, כמו חיזוי של זמני נסיעה, מסעדות בקרבת מקום ותוצאות טובות יותר של חיפוש מקומי.

כשאפליקציה משתמשת במיקום של הטלפון באמצעות GPS, בראש המסך מוצג סמל המיקום מיקום.
חשוב לדעת: חלק מהשלבים האלה פועלים רק במכשירים עם Android מגרסה 11 ואילך. כך בודקים את הגרסה של Android.

הבנת הגדרות המיקום הזמינות בטלפון

חשוב: כשמכבים את תכונת המיקום בטלפון, לאפליקציות ולשירותים אין אפשרות לקבל את המיקום של הטלפון, אך עדיין ניתן לקבל תוצאות מקומיות ומודעות לפי כתובת ה-IP שלכם.

Google מציעה מספר שירותים מבוססי-מיקום, ביניהם:

טיפ: לאפליקציות יש הגדרות משלהן. כך מנהלים את הגדרות המיקום של אפליקציות.

הפעלה והשבתה של תכונת המיקום בטלפון

 1. מחליקים למטה מהחלק העליון של המסך. 
 2. לוחצים לחיצה ארוכה על סמל המיקום מיקום. אם סמל המיקום מיקום לא מופיע:
  1. מקישים על סמל העריכה ערוך או על סמל ההגדרות הגדרות.
  2. גוררים את סמל המיקום מיקום אל ההגדרות המהירות.

טיפ: אם השלבים הבאים לא פותרים את הבעיה, פנו לקבלת עזרה מיצרן המכשיר.

 

כאשר תכונת המיקום מופעלת
כאשר תכונת המיקום מושבתת
 • מיקום הטלפון לא משותף עם אפליקציות. ייתכן שתכונות העושות שימוש במיקום לא יפעלו באופן תקין.
 • שירותי המיקום של Google לא יאספו נתונים לשיפור השירותים מבוססי-המיקום.
 • ניתן לקבל תוצאות חיפוש ומודעות על בסיס כתובת ה-IP שלכם.
 • לא ניתן לראות היכן הטלפון נמצא אם הוא אבד. למידע על 'איפה המכשיר שלי'.
 • לא ניתן לשתף את מיקום הטלפון עם אף אחד באמצעות מפות Google. המכשיר עדיין יכול לשלוח את המיקום לשירותי החירום במקרה חירום. למידע על שיתוף המיקום באמצעות מפות Google ועלשליחת מיקום בעת מקרה חירום.
 • גם אם הפעלתם את היסטוריית המיקומים, המקומות שבהם תבקרו עם הטלפון שלכם לא יישמרו. למידע על היסטוריית המיקומים.

כיצד לעזור לטלפון לקבוע את המיקום באופן מדויק יותר (שירותי המיקום של Google, נקראים גם דיוק המיקום של Google)

הפעלה או השבתה של תכונת דיוק המיקום בטלפון

 1. מחליקים למטה מהחלק העליון של המסך. 
 2. לוחצים לחיצה ארוכה על סמל המיקום מיקום.
  • אם לא מוצאים את סמל המיקום מיקום, מקישים על סמל העריכה ערוך או על סמל ההגדרות הגדרות. לאחר מכן גוררים את 'מיקום' מיקום להגדרות המהירות שלכם.
 3. מקישים על אפשרויות מתקדמות ואז רמת הדיוק של Google לקביעת המיקום
 4. מפעילים או משביתים את ההגדרה שיפור של דיוק המיקום.
כאשר תכונת דיוק המיקום של Google מופעלת

כשתכונת דיוק המיקום של Google מופעלת, הטלפון משתמש במקורות הבאים כדי לקבוע את המיקום המדויק ביותר:

 • GPS
 • Wi-Fi
 • רשתות סלולריות
 • חיישנים
כאשר תכונת דיוק המיקום של Google מושבתת

כשמשביתים את דיוק המיקום של Google, הטלפון משתמש רק ב-GPS כדי לקבוע את המיקום. בהשוואה למקורות אחרים, הערכת המיקום על סמך GPS עשויה להיות איטית יותר ומדויקת פחות.

הפעלת סריקה בטלפון לאיתור רשתות או מכשירים בקרבת מקום

כדי לסייע לאפליקציות לקבל פרטי מיקום מדויקים יותר, ניתן לאפשר לטלפון לבצע סריקה לאיתור נקודות גישה של Wi-Fi או מכשירי Bluetooth בקרבת מקום.

 1. מחליקים למטה מהחלק העליון של המסך. 
 2. לוחצים לחיצה ארוכה על סמל המיקום מיקום.
 3. מקישים על חיפוש נקודות Wi-Fi ועל סריקת Bluetooth
 4. מפעילים ומכבים את חיפוש נקודות Wi-Fi ואת סריקת Bluetooth.

שליחת המיקום בעת במקרה חירום

כדי לעזור לשירותי החירום למצוא אתכם במהירות, תוכלו להתקשר לאחד ממספרי החירום. לדוגמה: מחייגים 911 בארה"ב או 112 באירופה.

אם התכונה 'נתוני מיקום לשירותי חירום' (ELS) של Android פועלת במדינה וברשת הסלולרית שלכם, ולא כיביתם את ELS, הטלפון ישלח את המיקום שלו באופן אוטומטי באמצעות ELS. גם אם התכונה 'נתוני מיקום לשירותי חירום' (ELS) כבויה, ייתכן שספק חבילות הסלולר שלכם ישלח את מיקום המכשיר במהלך שיחת חירום או שליחה של הודעת טקסט במקרה חירום.

הפעלה או כיבוי של נתוני מיקום לשירותי חירום

תמיד אפשר להפעיל או לכבות את נתוני המיקום לשירותי החירום.

 1. מחליקים למטה מהחלק העליון של המסך. 
 2. לוחצים לחיצה ארוכה על סמל המיקום מיקום.
  • אם לא מוצאים את סמל המיקום מיקום, מקישים על סמל העריכה ערוך או על סמל ההגדרות הגדרות. לאחר מכן גוררים את 'מיקום' מיקום להגדרות המהירות שלכם.
 3. מקישים על אפשרויות מתקדמותואז נתוני מיקום לשירותי חירום
 4. מפעילים או משביתים את האפשרות נתוני מיקום לשירותי חירום.

כיצד פועלים נתוני המיקום לשירותי חירום

הטלפון משתמש בתכונה 'נתוני מיקום לשירותי חירום' רק כשמתקשרים או שולחים הודעת טקסט למספר חירום.

במהלך שיחת החירום, ייתכן שהתכונה 'נתוני מיקום לשירותי חירום' תשתמש בשירותי המיקום של Google ובמידע נוסף כדי לאתר את מיקום המכשיר בצורה מדויקת ככל האפשר.

הטלפון שלכם שולח את המיקום לשותפי חירום מורשים כדי לעזור לשירותי חירום לאתר אתכם. המיקום נשלח ישירות מהטלפון שלכם לשותפי חירום, ולא דרך Google.

לאחר שמסיימים שיחה או הודעת טקסט במקרה חירום, שבמהלכה התכונה 'נתוני מיקום לשירותי חירום' הייתה פעילה, הטלפון שולח נתונים לגבי שימוש וניתוח אל Google. מטרת שליחה זו היא לנתח את איכות הפעולה של התכונה 'נתוני מיקום לשירותי חירום'. מידע זה לא מזהה אתכם, ו-Google אינה משתמשת בו לזיהוי שלכם.

טיפ: שליחת המיקום באמצעות 'נתוני מיקום לשירותי חירום' שונה משיתופם באמצעות מפות Google. למידע על שיתוף המיקום באמצעות מפות Google.

אם משתמשים בגרסה ישנה של Android

בחירת הגדרות מיקום (Android 9.0)

לשינוי הגדרות מיקום:

 1. פותחים את אפליקציית ההגדרות במכשיר.
 2. מקישים על אבטחה ומיקום ואז מיקום.
  • אם יש לכם פרופיל עבודה, מקישים על אפשרויות מתקדמות.

ולאחר מכן בוחרים אפשרות:

 • הפעלה או השבתה של תכונת המיקום. מקישים על מיקום.
 • סריקה לאיתור רשתות בקרבת מקום: מקישים על אפשרויות מתקדמות ואזסריקה. מפעילים או משביתים את ההגדרות סריקת Wi-Fi או סריקת Bluetooth.
 • הפעלה או כיבוי של נתוני מיקום לשירותי חירום:  מקישים על אפשרויות מתקדמות ואזנתוני מיקום לשירותי חירום של Google. מפעילים או מכבים את האפשרות נתוני מיקום לשירותי חירום.
בחירת מצב המיקום (Android 4.4 - 8.1)

אפשר לבחור מצבי מיקום שונים, שנותנים עדיפות לרמת הדיוק, למהירות או לצריכת הסוללה.

 1. פותחים את אפליקציית ההגדרות בטלפון.
 2. מקישים על אבטחה ומיקום ואז מיקום. אם לא מוצגת האפשרות 'אבטחה ומיקום', מקישים על מיקום.
 3. מקישים על מצב. בוחרים אפשרות:
  • רמת דיוק גבוהה: שימוש ב-GPS, ברשתות Wi-Fi, ברשתות סלולריות ובחיישנים כדי לקבוע את המיקום המדויק ביותר. ניתן להיעזר בשירותי המיקום של Google כדי להעריך את המיקום של המכשיר בצורה מהירה ומדויקת יותר.
  • חיסכון בסוללה: המיקום נקבע באמצעות מקורות חסכוניים יותר מבחינת צריכת הסוללה, כגון רשתות Wi-Fi ורשתות סלולריות. ניתן להיעזר בשירותי המיקום של Google כדי להעריך את המיקום של המכשיר בצורה מהירה ומדויקת יותר.
  • מכשיר בלבד::שימוש ב-GPS בלבד. ללא שימוש בשירותי המיקום של Google כדי לספק פרטי מיקום. במצב זה, הערכת המיקום של הטלפון עשויה להיות איטית יותר וצריכת הסוללה יכולה להיות גבוהה יותר.
בחירת הגישה למיקום (Android 4.1 - 4.3)

ניתן לקבוע באילו פרטי מיקום הטלפון יוכל להשתמש.

 1. פותחים את אפליקציית ההגדרות בטלפון.
 2. בקטע 'אישי', מקישים על גישה למיקום.
 3. בחלק העליון של המסך, מפעילים או משביתים את ההגדרה גישה למיקום שלי.
  • כאשר הגישה למיקום מופעלת, בוחרים באחת מהאפשרויות הבאות, או בשתיהן:
   • לווייני GPS: מאפשרים לטלפון להעריך את המיקום שלו באמצעות אותות לוויין, כמו מכשיר GPS במכונית.
   • מיקום לפי רשתות Wi-Fi ורשתות סלולריות: מאפשר לטלפון להשתמש בשירות המיקום של Google כדי להעריך מהר יותר את המיקום שלו, גם ללא GPS.
  • כאשר הגישה למקום מבוטלת:
   הטלפון לא יכול לקבוע את המיקום המדויק או לשתף אותו עם אפליקציות.

טיפ: אם בטאבלט מוגדרים מספר משתמשים, לכל אחד מהם יכולות להיות הגדרות שונות של גישה למיקום.

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
70975
false