Upravljanje postavkama lokacije Android uređaja

Kad vam je uključena lokacija za Android uređaj, možete dobivati informacije na temelju njegove lokacije, na primjer predviđanja za putovanje na posao, informacije o restoranima u blizini i lokalne rezultate pretraživanja.

Kad neka aplikacija upotrebljava lokaciju uređaja putem GPS-a, pri vrhu zaslona prikazuje se Lokacija Lokacija.

Savjet: kad isključite lokaciju za uređaj, aplikacije i usluge neće moći dobiti lokaciju telefona, no i dalje biste mogli dobivati lokalne rezultate i oglase na temelju svoje IP adrese.

Napomena: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 9 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Objašnjenje postavki lokacije dostupnih na uređaju

Google ima brojne usluge temeljene na lokaciji, uključujući:

Napomena: aplikacije imaju vlastite postavke. Saznajte kako upravljati postavkama lokacije aplikacije.

Uključivanje ili isključivanje lokacije za uređaj

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Sigurnost i lokacija.
 3. Dodirnite Lokacija.
 4. Uključite ili isključite stavku Upotreba lokacije.

Savjet: lokaciju uređaja možete uključiti ili isključiti i putem Brzih postavki. Saznajte kako.

Kad je lokacija uključena
Kad je lokacija isključena

Dohvaćanje preciznije lokacije na uređaju (Google usluge lokacije poznate i kao Google točnost lokacije)

Uključivanje ili isključivanje točnosti lokacije uređaja

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Sigurnost i lokacija a zatim Lokacija.
 3. Dodirnite Napredno a zatim Google točnost lokacije.
  Napomena: ako ne vidite "Napredno" ili ako vidite "Način", slijedite upute za starije verzije Androida.
 4. Uključite ili isključite Poboljšanje točnosti lokacije.
Kad je Google točnost lokacije uključena

Kad je Google točnost lokacije uključena, vaš uređaj upotrebljava ove resurse za dobivanje najpreciznije lokacije:

 • GPS
 • Wi-Fi
 • mobilne mreže
 • senzore
Kad je Google točnost lokacije isključena

Kad isključite Google točnost lokacije, vaš uređaj traži lokaciju samo putem GPS-a. GPS može biti sporiji i manje precizan od ostalih izvora.

 

Dopuštanje uređaju da traži mreže ili uređaje u blizini

Da bi aplikacije dobile bolje podatke o lokaciji, možete dopustiti uređaju da traži pristupne točke Wi-Fi-ja ili Bluetooth uređaje u blizini.

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Sigurnost i lokacija a zatim Lokacija.
 3. Dodirnite Napredno a zatim Traženje.
  Napomena: ako ne vidite opciju "Napredno", dodirnite Traženje.
 4. Uključite ili isključite Traženje Wi-Fija ili Traženje Bluetootha.

Slanje lokacije u hitnom slučaju

Da bi vas hitne službe brzo pronašle, nazovite jedan od brojeva hitnih službi. Na primjer:

 • 911 u SAD-u
 • 112 u Europi
 • 999 na nekim drugim mjestima.

Ako Androidova Usluga lokacije za hitne slučajeve (ELS) funkcionira u vašoj zemlji i na vašoj mobilnoj mreži te niste isključili ELS, vaš će uređaj automatski poslati svoju lokaciju koristeći se tom uslugom

Uključivanje ili isključivanje Googleove usluge lokacije

Usluga lokacije za hitne slučajeve uključena je prema zadanim postavkama. To možete uvijek uključiti ili isključiti.

 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke Aplikacija Postavke.
 2. Dodirnite Sigurnost i lokacija.
 3. Dodirnite Lokacija a zatim Napredno a zatim Google usluga lokacije za hitne slučajeve.
 4. Uključite ili isključite opciju Usluga lokacije za hitne slučajeve.

Kako funkcionira Usluga lokacije za hitne slučajeve

Vaš telefon upotrebljava Uslugu lokacije za hitne slučajeve samo kada nazovete broj hitne službe ili na njega pošaljete SMS.

Tijekom hitnog poziva Google usluga lokacije za hitne slučajeve može uključiti lokaciju uređaja i upotrijebiti Googleove usluge lokacije te druge postavke radi dobivanja najtočnije moguće lokacije.  Nakon poziva ili SMS poruke, vaše postavke vraćaju se na vaše vrijednosti.

Vaš uređaj šalje lokaciju ovlaštenim partnerima za hitne slučajeve kako bi vas hitne službe lakše locirale. Lokacija se šalje izravno s vašeg uređaja putem partnera za hitne slučajeve, a ne putem Googlea.

Nakon poziva ili SMS poruke u hitnom slučaju tijekom kojih je Usluga lokacije za hitne slučajeve bila aktivna vaš uređaj šalje Googleu podatke o upotrebi i analitičke podatke u svrhu analize funkcionalnosti usluge. Ti podaci ne otkrivaju vaš identitet niti ih Google upotrebljava za otkrivanje vašeg identiteta.

Napomena: slanje lokacije putem ELS-a razlikuje se od dijeljenja lokacije putem Google karata. Saznajte više o Dijeljenju lokacije putem Google karata.

Ako upotrebljavate stariju verziju Androida

Odabir načina lokacije (Android 4.4 – 8.1)

Način lokacije možete odabrati na temelju preciznosti, brzine i potrošnje baterije.

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Sigurnost i lokacija a zatim Lokacija.
  Napomena: ako ne vidite stavku "Sigurnost i lokacija", dodirnite stavku Lokacija.
 3. Dodirnite Način. Zatim odaberite:
  • Visoka preciznost: koristite GPS, Wi-Fi, mobilne mreže i senzore za određivanje najpreciznije lokacije. Koristite Google usluge lokacije radi brže i točnije procjene lokacije uređaja.
  • Štednja baterije: koristite izvore koji troše manje baterije, primjerice Wi-Fi i mobilne mreže. Koristite Google usluge lokacije radi brže i točnije procjene lokacije uređaja.
  • Samo uređaj: koristite samo GPS. Ne koristite Google usluge lokacije za pružanje podataka o lokaciji. Lokacija uređaja procjenjuje se sporije i baterija se troši više.
Odabir pristupa lokaciji (Android 4.1 – 4.3)

Možete upravljati time koje podatke o lokaciji uređaj može upotrebljavati.

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. U odjeljku "Osobno" dodirnite Pristup lokaciji.
 3. Pri vrhu zaslona uključite ili isključite Pristup mojoj lokaciji.
  • Kad je pristup lokaciji uključen, odaberite jedno od sljedećeg ili oboje:
   • GPS sateliti: uređaju omogućuje da procijeni svoju lokaciju na temelju satelitskih signala, baš kao GPS uređaj u automobilu.
   • Lociranje putem Wi-Fi i mobilne mreže: uređaju omogućuje upotrebu Google usluge lokacije za bržu procjenu lokacije uz pomoć GPS-a ili bez njega.
  • Kad je pristup lokaciji isključen:
   Uređaj ne može pronaći svoju preciznu lokaciju niti je dijeliti s aplikacijama.

Napomena: ako imate tablet kojim se koristi više osoba, svaka osoba može imati različite postavke pristupa lokaciji.