Upravljanje postavkama lokacije Android uređaja

Kad uključite lokaciju u postavkama, možete upotrebljavati usluge temeljene na lokaciji, na primjer bolje rezultate lokalnog pretraživanja kao što su predviđanja za putovanje na posao i restorani u blizini na temelju lokacije telefona.

Važno:

Objašnjenje postavki lokacije dostupnih na telefonu

Važno: kad isključite lokaciju na telefonu, aplikacije i usluge ne mogu primati lokaciju telefona. I dalje možete dobivati lokalne rezultate i oglase na temelju svoje IP adrese.

Google ima brojne usluge temeljene na lokaciji, uključujući sljedeće:

Savjet: aplikacije imaju vlastite postavke. Saznajte kako upravljati postavkama lokacije aplikacije.

Uključivanje i isključivanje lokacije za telefon

 1. Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
 2. Dodirnite ikonu Lokacija Lokacija i zadržite pritisak.
  • Ako ne pronađete ikonu Lokacija Lokacija:
   1. Dodirnite ikonu Uređivanje Uređivanje ili Postavke Postavke.
   2. Povucite ikonu Lokacija Lokacija na izbornik Brze postavke.

 

Kad je lokacija uključena
Kad je lokacija isključena

Dohvaćanje preciznije lokacije na telefonu (Googleove usluge lokacije poznate i kao Googleovo točno lociranje)

Uključivanje ili isključivanje točnog lociranja telefona

Android 12 i novije verzije

 1. Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
 2. Dodirnite ikonu Lokacija Lokacija i zadržite pritisak.
  • Ako ne pronađete ikonu Lokacija Lokacija:
   1. Dodirnite ikonu Uređivanje Uređivanje ili Postavke Postavke.
   2. Povucite ikonu Lokacija Lokacija na izbornik Brze postavke.
 3. Dodirnite Usluge lokacije a zatim Googleovo točno lociranje.
 4. Uključite ili isključite Poboljšanje točnosti lokacije.

Android 11 i starije verzije

 1. Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
 2. Dodirnite ikonu Lokacija Lokacija i zadržite pritisak.
  • Ako ne pronađete ikonu Lokacija Lokacija:
   1. Dodirnite ikonu Uređivanje Uređivanje ili Postavke Postavke.
   2. Povucite ikonu Lokacija Lokacija na izbornik Brze postavke.
 3. Dodirnite Napredno a zatim Googleovo točno lociranje.
 4. Uključite ili isključite Poboljšanje točnosti lokacije.
Kad je Googleovo točno lociranje uključeno

Kad je Googleovo točno lociranje uključeno, vaš telefon upotrebljava ove izvore za dobivanje najpreciznije lokacije:

 • GPS
 • Wi-Fi
 • mobilne mreže
 • senzore (kao što je mjerač ubrzanja).

Google može povremeno prikupljati podatke o lokaciji i upotrebljavati ih na anoniman način kako bi poboljšao točnost lokacije i usluge temeljene na lokaciji.

Kad je Googleovo točno lociranje isključeno

Kad isključite Googleovo točno lociranje, vaš telefon upotrebljava GPS i senzore, primjerice mjerač ubrzanja, za utvrđivanje lokacije. GPS može biti sporiji i manje precizan od ostalih izvora.

Kad je Googleovo točno lociranje isključeno, ne prikuplja i ne upotrebljava podatke o GPS-u, Wi-Fiju i mreži ni podatke senzora.

Za Android 12 i novije verzije možete upravljati dopuštenjem svake aplikacije za pristup točnoj lokaciji. To se razlikuje od Googleovog točnog lociranja, koje je postavka lokacije za vaš uređaj, a omogućuje vašem telefonu da upotrebljava više izvora za najpreciznije lociranje.Čak i kad je Googleovo točno lociranje uključeno, aplikaciji možete dodijeliti dopuštenje za približnu lokaciju ako joj ne želite omogućiti pristup točnoj lokaciji uređaja.Ako isključite Googleovo točno lociranje, aplikacije možda neće moći dobiti točnu lokaciju vašeg uređaja. Saznajte kako upravljati dopuštenjima za lokaciju za aplikaciju.

Postavljanje traženja Wi-Fija i Bluetootha

Da bi aplikacije dobile bolje podatke o lokaciji, možete dopustiti telefonu da traži pristupne točke Wi-Fija ili Bluetooth uređaje u blizini.

Android 12 i novije verzije

 1. Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
 2. Dodirnite ikonu Lokacija Lokacija i zadržite pritisak.
  • Ako ne pronađete ikonu Lokacija Lokacija:
   1. Dodirnite ikonu Uređivanje Uređivanje ili Postavke Postavke.
   2. Povucite ikonu Lokacija Lokacija na izbornik Brze postavke.
 3. Dodirnite Usluge lokacije.
 4. Uključite ili isključite Traženje Wi-Fija i Traženje Bluetootha.

Android 11 i starije verzije

 1. Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
 2. Dodirnite ikonu Lokacija Lokacija i zadržite pritisak.
  • Ako ne pronađete ikonu Lokacija Lokacija:
   1. Dodirnite ikonu Uređivanje Uređivanje ili Postavke Postavke
   2. Povucite ikonu Lokacija Lokacija na izbornik Brze postavke.
 3. Dodirnite Traženje Wi-Fija i Traženje Bluetootha.
 4. Uključite ili isključite Traženje Wi-Fija i Traženje Bluetootha.

Slanje lokacije u hitnom slučaju

Da bi vas hitne službe brzo pronašle, lokacija vašeg telefona može se poslati kad nazovete broj hitne službe ili na njega pošaljete SMS poruku, primjerice kad nazovete broj 911 u SAD-u ili 112 u Europi.

Ako Androidova Usluga lokacije za hitne slučajeve (ELS) funkcionira u vašoj zemlji ili regiji i na vašoj mobilnoj mreži, a niste je isključili, vaš će telefon automatski poslati svoju lokaciju hitnim službama putem ELS-a. Ako je ELS isključen, lokaciju uređaja tijekom hitnog poziva ili SMS-a može poslati i mobilni operater.

Uključivanje ili isključivanje Androidove usluge lokacije za hitne slučajeve

Uslugu lokacije za hitne slučajeve možete uključiti ili isključiti kad god želite. Usluga lokacije za hitne slučajeve dostupna je na većini uređaja s podrškom za usluge za Google Play.

Android 12 i novije verzije

 1. Da biste otvorili aplikaciju Postavke na uređaju, dvaput prijeđite prstom od vrha zaslona prema dolje.
 2. Dodirnite Postavke Postavke a zatim Sigurnost i hitni slučajevi.
 3. Uključite ili isključite opciju Usluga lokacije za hitne slučajeve.

Android 11 i starije verzije

 1. Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
 2. Dodirnite ikonu Lokacija Lokacija i zadržite pritisak.
  • Ako ne pronađete ikonu Lokacija Lokacija:
   1. Dodirnite ikonu Uređivanje Uređivanje ili Postavke Postavke.
   2. Povucite ikonu Lokacija Lokacija na izbornik Brze postavke.
 3. Dodirnite Napredno a zatim Usluga lokacije za hitne slučajeve.
 4. Uključite ili isključite opciju Usluga lokacije za hitne slučajeve.
 

Kako funkcionira usluga lokacije za hitne slučajeve

ELS se aktivira samo kad nazovete lokalni broj hitne službe ili na njega pošaljete SMS poruku.

Tijekom hitnog poziva ELS može koristiti Googleovo točno lociranje i druge podatke kako bi dobio najprecizniju moguću lokaciju uređaja. Ako je na uređaju isključena postavka Wi-Fija, ELS ga može uključiti.

Vaš telefon šalje svoju lokaciju ovlaštenim partnerima za hitne slučajeve kako bi vas hitne službe lakše locirale. Vaša se lokacija šalje izravno s vašeg telefona partnerima za hitne slučajeve.

Nakon hitnog poziva ili SMS poruke tijekom kojih je ELS bio aktivan vaš telefon može poslati Googleu podatke bez identifikacije o upotrebi i analitičke podatke u svrhu analize funkcionalnosti ELS-a. Ti podaci ne uključuju lokaciju poslanu ovlaštenim partnerima za hitne slučajeve i ne otkrivaju vaš identitet.

Savjet: kad ELS pošalje vašu lokaciju ovlaštenim partnerima za hitne slučajeve, to se razlikuje od dijeljenja lokacije putem Google karata. Saznajte više o dijeljenju lokacije putem Google karata.

Ako upotrebljavate stariju verziju Androida

Odabir postavki lokacije (Android 9.0)

Da biste promijenili postavke lokacije: 

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Sigurnost i lokacija A zatim Lokacija.
  • Ako imate poslovni profil, dodirnite Napredno.

Zatim odaberite opciju:

 • Uključivanje ili isključivanje lokacije: dodirnite stavku Lokacija.
 • Traženje mreža u blizini: dodirnite Napredno A zatimTraženje. Uključite ili isključite Traženje Wi-Fija ili Traženje Bluetootha.
 • Uključivanje ili isključivanje Usluge lokacije za hitne slučajeve: Dodirnite Napredno A zatim Googleova Usluga lokacije za hitne slučajeve . Uključite ili isključite opciju Usluga lokacije za hitne slučajeve
Odabir načina lokacije (Android 4.4 – 8.1)
 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite Sigurnost i lokacija a zatim Lokacija.
  • Ako ne pronađete stavku Sigurnost i lokacija, dodirnite stavku Lokacija.
 3. Dodirnite Način.
 4. Odaberite način:
  • Visoka preciznost: koristite GPS, Wi-Fi, mobilne mreže i senzore za određivanje najpreciznije lokacije. Koristite Googleove usluge lokacije radi brže i točnije procjene lokacije telefona.
  • Štednja baterije: koristite izvore koji troše manje baterije, primjerice Wi-Fi i mobilne mreže. Koristite Googleove usluge lokacije radi brže i točnije procjene lokacije telefona.
  • Samo uređaj: koristite GPS i senzore. Ne koristite Googleove usluge lokacije za poboljšanje točnosti lokacije. Lokacija telefona procjenjuje se sporije i baterija se troši više.
Odabir pristupa lokaciji (Android 4.1 – 4.3)

Možete upravljati time koje podatke o lokaciji telefon može upotrebljavati.

 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 2. U odjeljku "Osobno" dodirnite Pristup lokaciji.
 3. Pri vrhu zaslona uključite ili isključite Pristup mojoj lokaciji.
  • Kad je pristup lokaciji uključen, odaberite jedno od sljedećeg ili oboje:
   • GPS sateliti: telefonu omogućuje da procijeni svoju lokaciju na temelju satelitskih signala, baš kao GPS uređaj u automobilu.
   • Lociranje putem Wi-Fi i mobilne mreže: telefonu omogućuje upotrebu Googleovih usluga lokacije za bržu procjenu lokacije uz pomoć GPS-a ili bez njega.
  • Kada je pristup lokaciji isključen:
   Telefon ne može pronaći svoju preciznu lokaciju niti je dijeliti s aplikacijama.

Savjet: ako imate tablet koji koristi više osoba, svaka osoba može imati različite postavke pristupa lokaciji.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
70975