Управление на настройките за местоположението на устройството ви с Android

Когато функцията за местоположението е включена на устройството ви с Android, можете да получавате информация въз основа на данните от нея, като например предвиждания за пътуването до работното място, ресторанти в района и резултати от местното търсене.

Когато дадено приложение използва местоположението на устройството ви чрез GPS, най-горе на екрана се показва иконата Местоположение.

Съвет: Когато изключите местоположението за устройството си, приложенията и услугите няма да имат достъп до съответните данни, но пак може да получавате местни резултати и реклами въз основа на IP адреса си.

Забележка: Някои от тези стъпки са предназначени само за устройства с Android 9 и по-нови версии. Научете как да проверите коя е използваната от вас.

Запознаване с наличните на устройството ви настройки за местоположението

Google предлага редица услуги, базиращи се на местоположението, включително:

Забележка: Приложенията имат собствени настройки. Научете как да управлявате настройките за местоположението за приложенията.

Включване или изключване на местоположението за устройството ви

 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете Сигурност и местоположение.
 3. Докоснете Местоположение.
 4. Включете или изключете Използване на местоположението.

Съвет: Можете също да включите или изключите местоположението на устройството си от бързите настройки. Научете как.

Когато местоположението е включено
Когато местоположението е изключено

Подобряване на точността на местоположението на устройството ви (услуги на Google за местоположение, или „Google: Точност на местоположението“)

Включване или изключване на настройката за точност на местоположението на устройството ви

 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете Сигурност и местоположение и след това Местоположение.
 3. Докоснете Разширени и след това Google: Точност на местоположението.
  Забележка: Ако не виждате опцията „Разширени“ или виждате „Режим“, изпълнете стъпките за по-стари версии на Android.
 4. Включете или изключете Подобряване на точността на местоположението.
Когато настройката „Google: Точност на местоположението“ е включена

Устройството ви използва следните източници, за да получи най-точното местоположение:

 • GPS;
 • Wi-Fi;
 • мобилни мрежи;
 • сензори.
Когато настройката „Google: Точност на местоположението“ е изключена

Устройството ви ще намира местоположението само посредством GPS. Този режим може да бъде по-бавен и по-неточен от другите източници.

 

Разрешаване на устройството ви да сканира за мрежи или устройства в близост

За да помогнете на приложенията да получават по-точна информация за местоположението, можете да разрешите на устройството си да сканира за намиращи се в близост точки за достъп до Wi-Fi и устройства с Bluetooth.

 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете Сигурност и местоположение и след това Местоположение.
 3. Докоснете Разширени и след това Сканиране.
  Забележка: Ако не виждате опцията „Разширени“, докоснете Сканиране.
 4. Включете или изключете Сканиране за Wi-Fi или Сканиране за устройства с Bluetooth.

Изпращане на местоположението ви при спешен случай

За да могат органите за бързо реагиране да ви намерят по-лесно, наберете номер за спешни случаи, като например:

 • 911 в САЩ;
 • 112 в Европа;
 • 999 на някои други места.

Ако услугата на Android за местоположението при спешно обаждане (ELS) се поддържа за държавата и мобилната ви мрежа и не сте я изключили, телефонът ви автоматично ще изпрати местоположението си посредством ELS.

Включване или изключване на услугата за местоположението при спешно обаждане

ELS е включена по подразбиране. Можете да я изключите и активирате отново по всяко време.

 1. Отворете приложението „Настройки“ Приложение „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Сигурност и местоположение.
 3. Докоснете Местоположение и след това Разширени и след това Услуга на Google за местоположението при спешно обаждане.
 4. Включете или изключете Услуга за местоположението при спешно обаждане.

Как работи услугата за местоположението при спешно обаждане

Телефонът ви използва ELS само когато се обадите на номер за спешни случаи или изпратите SMS до такъв.

По време на спешното обаждане ELS може да включи местоположението на устройството ви и да използва услугите на Google за местоположение и други настройки, за да получи възможно най-точното местоположение.  Когато завършите обаждането или SMS съобщението, настройките ви ще бъдат възстановени.

Устройството ви изпраща местоположението до упълномощени партньори за спешни случаи, така че спешните служби да ви намерят по-лесно. Местоположението ви се изпраща от устройството ви до съответните партньори директно, а не чрез Google.

След приключване на спешно обаждане или SMS съобщение, при които ELS е била активна, устройството ви изпраща данни за употребата и аналитична информация до Google, за да се анализира колко добре работи ELS. Тази информация не ви идентифицира и Google не я използва за идентифицирането ви.

Забележка: Изпращането на местоположението посредством ELS се различава от споделянето му чрез Google Карти. Научете повече за споделянето на местоположението чрез Карти.

Ако използвате по-стара версия на Android

Изберете режим за местоположението (Android 4.4 – 8.1)

Можете да изберете режим за местоположението въз основа на използването на батерията, точността и бързината.

 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете Сигурност и местоположение и след това Местоположение.
  Забележка: Ако не виждате опцията „Сигурност и местоположение“, докоснете Местоположение.
 3. Докоснете Режим и изберете:
  • Висока точност: Използват се GPS, Wi-Fi, мобилни мрежи и сензори, за да се получи най-точното местоположение. Местоположението на устройството се изчислява по-бързо и по-точно с помощта на съответните услуги на Google.
  • Запазване на батерията: Използват се източници с по-малък разход на батерията, например Wi-Fi и мобилни мрежи. Местоположението на устройството се изчислява по-бързо и по-точно с помощта на съответните услуги на Google.
  • Само чрез устройството: Разчита се само на GPS. Съответните ни услуги не се използват за предоставяне на информация за местоположението на устройството. Изчисляването му може да е по-бавно и да изразходва повече батерия.
Изберете достъп до местоположението (Android 4.1 – 4.3)

Можете да контролирате каква информация за местоположението може да използва устройството ви.

 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Под „Лични“ докоснете Достъп до местоположението.
 3. В горната част на екрана включете или изключете Достъп до местоположението ми.
  • Когато достъпът до местоположението е включен, изберете една или и двете от следните опции:
   • Спътници на GPS: Позволява на устройството ви да изчислява местоположението си въз основа на сателитни сигнали – подобно на GPS в автомобил.
   • Mестоп. от Wi-Fi и моб. мрежа: Позволява на устройството ви да използва услугите на Google за местоположение, за да определя по-бързо къде се намира със или без помощта на GPS.
  • Когато достъпът до местоположението е изключен:
   Устройството ви не може да намира точното си местоположение, нито да го споделя с приложения.

Забележка: Ако таблетът ви се използва от няколко души, всеки от тях може да има различни настройки за достъп до местоположението.