Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Ứng dụng được kết nối với tài khoản của bạn

Trên trang Ứng dụng được kết nối với tài khoản của bạn, bạn có thể thấy một danh sách các trang web và ứng dụng. Đây là các trang web và ứng dụng mà bạn đã cấp quyền truy cập vào Tài khoản Google của mình. Bạn có thể thấy trên danh sách này những phần trong tài khoản mà các trang web và ứng dụng này có quyền truy cập.

Ví dụ: bạn có thể đã tải xuống một ứng dụng giúp bạn lên lịch giờ tập thể dục với bạn bè. Ứng dụng này có thể đã yêu cầu quyền truy cập vào Lịch Google và Danh bạ của bạn để đề xuất thời gian và bạn bè cho bạn gặp gỡ.

Ứng dụng có thể có nhiều mức độ quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn nhưng dưới đây là một số ví dụ:

quyền truy cập đầy đủ vào tài khoản

Khi bạn cấp toàn quyền truy cập cho ứng dụng, ứng dụng có thể xem và thay đổi hầu hết thông tin trong Tài khoản Google của mình. Nhưng ngay cả với toàn quyền truy cập, ứng dụng không thể:

  • Thay đổi mật khẩu của bạn
  • Xóa tài khoản
  • Thanh toán bằng Google Wallet thay cho bạn

Trước khi bạn cấp toàn quyền truy cập cho ứng dụng:

  • Hãy chắc chắn rằng ứng dụng được cài đặt trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.
  • Hãy chắc chắn rằng bạn tin tưởng ứng dụng.

Nếu bạn đã cấp toàn quyền truy cập tài khoản cho ứng dụng mà bạn không tin cậy hoặc không nhận dạng được, chúng tôi khuyên bạn nên thu hồi quyền này bằng cách nhấp vào Gỡ bỏ.

Mẹo: Một số ứng dụng Google nhất định có thể được liệt kê trọng mục toàn quyền truy cập tài khoản. Ví dụ: bạn có thể thấy rằng ứng dụng Google Maps bạn tải xuống cho iPhone có toàn quyền truy cập tài khoản.

Xem thông tin hồ sơ cơ bản của bạn

Các ứng dụng này có quyền truy cập vào dữ liệu cơ bản của tài khoản, chẳng hạn như tên, email, giới tính hoặc quốc gia của bạn. Bạn cũng có thể thấy rằng ứng dụng có thể "Đăng nhập bạn bằng Tài khoản Google của bạn." Điều đó có nghĩa rằng bạn có thể đăng nhập vào các ứng dụng này bằng tên người dùng và mật khẩu Google của bạn miễn là bạn đã đăng nhập vào Google. Việc này giúp bạn tránh khỏi những rắc rối của việc ghi nhớ mật khẩu mới hoặc tạo tài khoản mới.

Giới thiệu về quyền truy cập đọc và ghi

Các quyền của một số ứng dụng và trang web có thể bao gồm quyền truy cập đọc và ghi. Điều đó có nghĩa là chúng có thể đăng thông tin về hoạt động của bạn trên ứng dụng hoặc trang web của chúng lên các sản phẩm Google bạn sử dụng. Ví dụ: bạn có một ứng dụng trên điện thoại cho phép bạn theo dõi quãng đường bạn chạy. Nếu ứng dụng này có quyền truy cập đọc và ghi đối với Google+, ứng dụng có thể đăng số dặm bạn đã chạy lên trang Google+ của bạn.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.