Quyền đối với tài khoản

Ở chế độ xem Quyền đối với tài khoản, bạn có thể xem danh sách trang web và ứng dụng bên thứ ba. Đây là các trang web và ứng dụng mà bạn đã cấp quyền truy cập vào tài khoản Google của bạn và bạn có thể thấy trên danh sách này những phần nào trong tài khoản các trang web và ứng dụng này có quyền truy cập.

Ví dụ: bạn có thể đã tải xuống một ứng dụng giúp bạn lên lịch giờ tập thể dục với bạn bè. Ứng dụng này có thể đã yêu cầu quyền truy cập vào Lịch Google và Danh bạ của bạn để đề xuất thời gian và bạn bè cho bạn gặp gỡ.

Có nhiều cấp truy cập mà một ứng dụng có thể có với tài khoản Google của bạn nhưng dưới đây là một số ví dụ:

"Toàn quyền truy cập tài khoản"

Khi bạn cấp toàn quyền truy cập tài khoản, ứng dụng có thể xem và sửa đổi gần như tất cả thông tin trong tài khoản Google của bạn (nhưng không thể thay mặt bạn thay đổi mật khẩu, xóa tài khoản hoặc thanh toán bằng Google Wallet).

Một số ứng dụng Google nhất định có thể được liệt kê trong mục toàn quyền truy cập tài khoản. Ví dụ: bạn có thể thấy rằng ứng dụng Google Maps bạn tải xuống cho iPhone hoặc ứng dụng Web Picasa trên máy tính để bàn của bạn, có toàn quyền truy cập tài khoản.

Bạn cũng có thể thấy các phần dành cho Android hoặc iPhone. Nếu bạn bị mất điện thoại, bạn có thể thu hồi quyền truy cập vào các dịch vụ của Google trên điện thoại đó. Nếu sau này bạn tìm thấy điện thoại, bạn sẽ chỉ cần đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn trước khi bạn có thể sử dụng các dịch vụ của Google trên đó.

Đặc quyền "Toàn quyền truy cập tài khoản" này chỉ nên được cấp cho các ứng dụng bạn thực sự tin cậy và những ứng dụng được cài đặt trên máy tính cá nhân, điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

Nếu bạn đã cấp toàn quyền truy cập tài khoản cho ứng dụng mà bạn không tin cậy hoặc không nhận dạng được, chúng tôi khuyên bạn nên thu hồi quyền này bằng cách nhấp vào nút Thu hồi quyền truy cập.

"Xem thông tin hồ sơ cơ bản của bạn"

Các ứng dụng này có quyền truy cập vào dữ liệu cơ bản của tài khoản, chẳng hạn như tên, email, giới tính hoặc quốc gia của bạn. Bạn cũng có thể thấy rằng ứng dụng có thể "Đăng nhập cho bạn bằng tài khoản Google của bạn". Điều đó có nghĩa là bạn có thể đăng nhập vào các ứng dụng này bằng tên người dùng và mật khẩu Google của bạn miễn là bạn đã đăng nhập vào Google, giúp bạn không phải nhớ các mật khẩu mới hoặc tạo một tài khoản mới.

Giới thiệu về quyền truy cập đọc và ghi

Các quyền của một số ứng dụng và trang web có thể bao gồm quyền truy cập đọc và ghi, điều đó có nghĩa là chúng có thể đăng thông tin về hoạt động của bạn trên ứng dụng hoặc trang web của chúng lên các sản phẩm Google bạn sử dụng. Ví dụ: bạn có một ứng dụng trên điện thoại cho phép bạn theo dõi quãng đường bạn chạy. Nếu ứng dụng này có quyền truy cập đọc và ghi đối với Google+, ứng dụng có thể đăng số dặm bạn đã chạy lên trang Google+ của bạn.