Các trang web và ứng dụng của bên thứ ba có quyền truy cập vào tài khoản của bạn

Để giúp bạn chia sẻ dữ liệu của mình một cách an toàn, Google cho phép bạn cấp cho các ứng dụng và trang web của bên thứ ba quyền truy cập vào các phần khác nhau trong tài khoản của bạn. Các ứng dụng và trang web của bên thứ ba là do các công ty hoặc nhà phát triển, không phải Google, tạo.

Ví dụ: bạn có thể tải một ứng dụng xuống giúp bạn lên lịch giờ tập thể dục với bạn bè. Ứng dụng này có thể yêu cầu truy cập vào Lịch và Danh bạ Google của bạn để đề xuất thời gian và những người bạn có thể tập cùng.

Sharing your Google data with Apps

Nội dung mà các trang web và ứng dụng có thể yêu cầu

Các trang web và ứng dụng có thể yêu cầu nhiều loại quyền truy cập khác nhau vào Tài khoản Google của bạn, bao gồm các yêu cầu sau:

 • Xem thông tin cơ bản của hồ sơ: Nhiều trang web và ứng dụng chỉ yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cơ bản, bao gồm tên, địa chỉ email và ảnh hồ sơ của bạn. Khi bạn chọn "Đăng nhập bằng Google" trên các trang web và ứng dụng có tính năng này, tức là bạn cấp quyền truy cập vào thông tin này. Việc chia sẻ thông tin này giúp bạn tạo tài khoản dễ dàng hơn và không phải tạo mật khẩu mới.

 • Xem một số thông tin trong Tài khoản Google: Ngoài thông tin cơ bản của hồ sơ, một số trang web và ứng dụng cũng có thể yêu cầu quyền xem và tạo bản sao thông tin trong tài khoản của bạn. Bản sao này có thể bao gồm thông tin như Danh bạ, Ảnh, danh sách phát trên YouTube và nhiều thông tin khác.

 • Chỉnh sửa, tải lên và tạo nội dung trong Tài khoản Google: Ngoài việc xem hồ sơ cơ bản và một số thông tin trong tài khoản, một số trang web hoặc ứng dụng có thể yêu cầu quyền thực hiện nhiều hành động khác trong Tài khoản Google của bạn. Những hành động này có thể bao gồm việc chỉnh sửa, tải lên hoặc tạo nội dung. Ví dụ: một ứng dụng biên tập phim có thể chỉnh sửa và tải video lên kênh YouTube của bạn, hoặc một ứng dụng lập kế hoạch sự kiện có thể tạo sự kiện trên Lịch Google của bạn nếu bạn cho phép.

Toàn quyền truy cập tài khoản

Nếu bạn cấp cho một trang web hoặc ứng dụng toàn quyền truy cập tài khoản, thì trang web hoặc ứng dụng này có thể xem và thay đổi gần như tất cả thông tin trong Tài khoản Google của bạn. Toàn quyền truy cập tài khoản nghĩa là một trang web hoặc ứng dụng có thể xem, sao chép, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin hiện có hoặc tạo thông tin mới. Các trang web hoặc ứng dụng có toàn quyền truy cập sẽ không thể thay đổi mật khẩu, xóa tài khoản của bạn hoặc sử dụng Google Pay để gửi tiền, yêu cầu thanh toán và nhận tiền.

Mẹo: Bạn có thể xem danh sách tất cả các trang web và ứng dụng mà bạn đã cấp quyền truy cập trong Tài khoản Google của mình. Các ứng dụng của Google và bên thứ ba sẽ được hiển thị cùng nhau để giúp bạn dễ dàng quản lý quyền truy cập đối với tất cả các trang web và ứng dụng. Ví dụ: bạn có thể thấy rằng ứng dụng Google Chrome mà bạn đã tải xuống máy Mac của mình có toàn quyền truy cập tài khoản. Google giữ bí mật và bảo vệ dữ liệu của bạn.

Các trang web và ứng dụng có thể yêu cầu quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm

Tùy thuộc vào cách bạn sử dụng các sản phẩm của Google, một số thông tin trong tài khoản của bạn có thể có mức độ nhạy cảm cao. Khi bạn cấp quyền truy cập cho bên thứ ba, họ có thể đọc, chỉnh sửa, xóa, hoặc chia sẻ thông tin riêng tư này.

Trước khi cấp quyền truy cập, bạn nên đọc chính sách quyền riêng tư của trang web hoặc ứng dụng đó để tìm hiểu cách họ sử dụng và bảo vệ dữ liệu của bạn.

Các sản phẩm của Google có thông tin đặc biệt nhạy cảm bao gồm:

 • Gmail: Email của bạn có thể chứa thông tin nhạy cảm, bao gồm tên của những người liên hệ, thư từ riêng tư của bạn hoặc bản sao đính kèm của báo cáo y tế.
 • Ảnh: Album trên Google Photos của bạn có thể có ảnh mà bạn không muốn chia sẻ, như ảnh về gia đình bạn hoặc bản sao của các tài liệu chính thức. Ngoài ra, nhiều ảnh được tự động gắn thẻ theo vị trí và ngày tháng.
 • Drive: Có thể có thông tin riêng tư trong Google Drive, như sổ sách tài chính, báo cáo chính thức, và bản trình bày. Ngoài ra, nếu bạn đã chia sẻ tài liệu với người khác, tên và thông tin liên hệ của họ cũng có trong Google Drive của bạn.
 • Lịch: Lịch Google của bạn có thể có thông tin quan trọng về thói quen hàng ngày của bạn, cũng như thông tin chi tiết về các sự kiện và cuộc hẹn riêng tư.
 • Danh bạ: Danh bạ Google của bạn có thể bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ và thông tin liên hệ của những người bạn biết.

Điều cần cân nhắc trước khi cấp quyền truy cập

 • Trang web hoặc ứng dụng này an toàn đến mức nào? Nếu máy chủ của ứng dụng bên thứ ba bị tấn công, dữ liệu của bạn có thể bị truy cập trái phép. Khi bạn cho phép các ứng dụng của bên thứ ba truy cập Tài khoản Google của mình, ứng dụng đó có thể sao chép và lưu dữ liệu của bạn trên máy chủ của riêng họ. Do Google không thể bảo vệ dữ liệu trên các máy chủ của công ty khác nên dữ liệu của bạn có thể gặp rủi ro lớn hơn về tính bảo mật và quyền riêng tư.
 • Trang web hoặc ứng dụng này sẽ sử dụng dữ liệu của tôi như thế nào? Ứng dụng này có thể sử dụng dữ liệu theo những cách không rõ ràng, chẳng hạn như chia sẻ dữ liệu với người khác.
 • Tôi có thể xóa dữ liệu của mình khỏi trang web hoặc ứng dụng này không? Tùy thuộc vào ứng dụng, bạn có thể không xóa được dữ liệu của mình một cách nhanh chóng hoặc tự động xóa khỏi máy chủ của ứng dụng. Bạn cũng khó có thể xóa tài khoản bạn đã tạo trên ứng dụng.
 • Trang web hoặc ứng dụng này có thông báo cho tôi nếu có thay đổi không? Trang web hoặc ứng dụng này có thể không thông báo trực tiếp cho bạn nếu có sự thay đổi về chính sách và cách hoạt động.
 • Người khác có thể xem dữ liệu của tôi trên trang web hoặc ứng dụng này? Một số cá nhân thuộc bên thứ ba có thể xem thông tin Tài khoản Google của bạn, bao gồm cả những email bạn viết hoặc danh bạ của bạn.

Xóa quyền truy cập của các trang web hoặc ứng dụng

Nếu đã cấp quyền truy cập tài khoản cho một trang web hoặc ứng dụng mà bạn không còn tin tưởng, bạn có thể xóa quyền truy cập của trang web hay ứng dụng đó vào Tài khoản Google của bạn. Trang web hoặc ứng dụng này sẽ không thể truy cập thêm bất kỳ thông tin nào trong Tài khoản Google của bạn, nhưng bạn có thể cần yêu cầu họ xóa dữ liệu mà họ đã thu thập.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Bảo mật.
 3. Trong bảng Các ứng dụng của bên thứ ba có quyền truy cập vào tài khoản, chọn Quản lý quyền truy cập của bên thứ ba
 4. Chọn trang web hoặc ứng dụng bạn muốn xóa.
 5. Chọn Xóa quyền truy cập.

Báo cáo một trang web hoặc ứng dụng

Hãy thực hiện theo các bước sau nếu bạn tin rằng một trang web hoặc ứng dụng đang sử dụng dữ liệu của bạn sai cách, như tạo nội dung không phù hợp, mạo danh bạn hoặc sử dụng dữ liệu của bạn theo những cách có hại.

 1. Truy cập vào phần Ứng dụng có quyền truy cập vào tài khoản của bạn trong Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
 2. Chọn ứng dụng mà bạn muốn báo vi phạm sau đó Báo cáo ứng dụng này.

Tăng cường bảo mật cho các tài khoản kết nối với Google

Google giúp bảo mật các tài khoản trực tuyến của bạn, trên các dịch vụ của chúng tôi và trên một số ứng dụng và trang web của bên thứ ba. Hãy tìm hiểu thêm về Chương trình Bảo vệ nhiều tài khoản.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?