Strony internetowe i aplikacje innych firm z dostępem do Twojego konta

Aby pomóc Ci bezpiecznie udostępniać dane, Google pozwala przyznać stronom i aplikacjom innych firm dostęp do różnych części konta. Stron i aplikacji innych firm nie tworzy Google. Zajmują się tym inne firmy i inni programiści.

Na przykład możesz pobrać aplikację, która będzie Ci ułatwiać planowanie treningów ze znajomymi. Ta aplikacja może poprosić o dostęp do Twojego Kalendarza i Kontaktów Google, by zaproponować odpowiednią porę i znajomych, z którymi możesz się spotkać.

O co mogą prosić strony i aplikacje

Strony i aplikacje mogą prosić o różnego rodzaju dostęp do Twojego konta Google, np. o te uprawnienia:

 • Sprawdzanie podstawowych informacji o profilu: wiele stron i aplikacji prosi o dostęp tylko do podstawowych informacji takich jak Twoja nazwa, adres e-mail i zdjęcie profilowe. Aby wyrazić zgodę na tego rodzaju dostęp, możesz wybrać opcję „Zaloguj się przez Google” na stronach i w aplikacjach obsługujących tę funkcję. Dzięki udostępnieniu tych informacji łatwiej utworzysz konto i nie musisz wymyślać nowych haseł.

 • Odczytywanie niektórych informacji na Twoim koncie Google: oprócz podstawowych informacji o profilu niektóre strony i aplikacje mogą też prosić o uprawnienia do odczytywania danych na Twoim koncie i ich kopiowania. Mogą to być Kontakty, Zdjęcia, playlisty w YouTube itp.

 • Edytowanie, przesyłanie i tworzenie treści na Twoim koncie Google: oprócz odczytywania podstawowego profilu i części informacji na Twoim koncie Google niektóre strony i aplikacje mogą prosić o uprawnienia do wykonywania na nim dodatkowych działań. Może chodzić o edytowanie, przesyłanie lub tworzenie treści. Aplikacja do edycji filmów może np. zmodyfikować Twój film i przesłać go na Twój kanał w YouTube. Aplikacja do planowania wydarzeń może za Twoją zgodą tworzyć wydarzenia w Kalendarzu Google.

Pełny dostęp do konta

Jeśli przyznasz stronie lub aplikacji pełny dostęp do konta Google, może ona odczytywać i modyfikować prawie wszystkie znajdujące się na nim dane. Pełny dostęp do konta oznacza, że strona lub aplikacja może odczytywać, kopiować, edytować lub usuwać istniejące już informacje oraz tworzyć nowe. Strony i aplikacje z pełnym dostępem nie mogą zmienić hasła, usunąć konta ani korzystać z Google Pay, by wysyłać pieniądze czy też prosić o nie lub je otrzymywać.

Wskazówka: możesz wyświetlić listę wszystkich stron i aplikacji mających dostęp do Twojego konta Google. Aby ułatwić Ci zarządzanie tą listą, zawiera ona zarówno aplikacje Google, jak i aplikacje innych firm. Możesz dzięki temu stwierdzić na przykład, że aplikacja Google Chrome pobrana na komputer Mac ma pełny dostęp do Twojego konta. Google szanuje prywatność Twoich danych i dba o ich bezpieczeństwo.

Strony i aplikacje mogą prosić o dostęp do informacji poufnych

W zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z usług Google, niektóre informacje na Twoim koncie mogą być szczególnie poufne. Kiedy przyznajesz dostęp innym firmom, mogą one być w stanie odczytywać, edytować, usuwać lub udostępniać te prywatne informacje.

Zanim przyznasz dostęp do danych, zapoznaj się z polityką prywatności strony lub aplikacji, by dowiedzieć się, do czego zostaną wykorzystane Twoje dane i jak będą chronione.

Usługi Google zawierające szczególnie poufne informacje to:

 • Gmail: Twoje e-maile mogą zawierać poufne informacje, w tym imiona i nazwiska kontaktów, prywatną korespondencję czy załącznik z dokumentacją medyczną.
 • Zdjęcia: Twoje albumy w Zdjęciach Google mogą zawierać zdjęcia, których nie chcesz udostępniać, np. pokazujące rodzinę lub jakieś oficjalne dokumenty. Oprócz tego wiele zdjęć jest automatycznie oznaczanych datą i lokalizacją.
 • Dysk: na Dysku Google mogą się znajdować prywatne informacje takie jak dane finansowe, oficjalne raporty czy prezentacje. Poza tym jeśli jakieś dokumenty są udostępniane innym osobom, ich imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe również znajdują się na Twoim Dysku Google.
 • Kalendarz: Kalendarz Google może zawierać ważne informacje o Twoich codziennych czynnościach, a także szczegóły prywatnych wydarzeń i spotkań.
 • Kontakty: Twoje Kontakty Google mogą zawierać imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy i inne dane kontaktowe osób, które znasz.

Co wziąć pod uwagę przed przyznaniem dostępu

 • Jak bezpieczna jest dana strona lub aplikacja? Jeśli serwer aplikacji innej firmy padnie ofiarą hakerów, Twoje dane mogą trafić w niepowołane ręce. Gdy zezwolisz aplikacjom innych firm na dostęp do konta Google, mogą one kopiować Twoje dane i zapisywać je na własnych serwerach. Google nie może chronić danych na serwerach innych firm, więc Twoje dane mogą być w większym stopniu narażone na naruszenie prywatności i inne zagrożenia.
 • W jaki sposób strona lub aplikacja będzie wykorzystywać moje dane? Aplikacja może używać danych w sposób, który nie jest oczywisty, na przykład udostępniać je komuś innemu.
 • Czy mogę usunąć swoje dane z tej strony lub aplikacji? W niektórych aplikacjach szybkie lub automatyczne usuwanie danych z serwerów nie jest możliwe. Może też być trudno usunąć konto utworzone w aplikacji.
 • Czy ta strona lub aplikacja powiadomi mnie o ewentualnych zmianach? Strona lub aplikacja może nie powiadomić Cię bezpośrednio o zmianie swoich zasad i praktyk.
 • Kto jeszcze może zobaczyć moje dane na tej stronie lub w aplikacji? W niektórych firmach zewnętrznych pewne osoby mogą przeglądać informacje przechowywane na Twoim koncie Google, w tym napisane przez Ciebie e-maile lub Twoje kontakty.

Anulowanie dostępu strony lub aplikacji do danych

Jeśli nie masz już zaufania do strony lub aplikacji, która otrzymała od Ciebie dostęp do konta Google, możesz odebrać jej dostęp do niego. Od tego momentu nie będzie już mogła uzyskać dostępu do informacji z Twojego konta Google, ale być może trzeba będzie poprosić o usunięcie danych, które już są w jej posiadaniu.

 1. Otwórz swoje konto Google.
 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Bezpieczeństwo.
 3. W panelu Aplikacje innych firm mające dostęp do konta kliknij Zarządzaj dostępem aplikacji zewnętrznych
 4. Wybierz stronę lub aplikację, którą chcesz usunąć.
 5. Kliknij Usuń dostęp.

Zgłaszanie strony lub aplikacji

Jeśli uważasz, że strona lub aplikacja dopuszcza się nadużyć w stosunku do Twoich danych, np. generuje spam, podszywa się pod Ciebie lub używa danych w szkodliwy sposób, wykonaj opisane niżej czynności:

 1. Otwórz na swoim koncie Google sekcję Aplikacje, które mają dostęp do Twojego konta. W razie potrzeby zaloguj się.
 2. Wybierz aplikację, którą chcesz zgłosić a następnie Zgłoś tę aplikację.

Ulepszone zabezpieczenia kont połączonych z Google

Google pomaga zabezpieczyć Twoje konta online w naszych usługach oraz niektórych aplikacjach i witrynach innych firm. Dowiedz się więcej o ochronie obejmującej wiele kont.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?