Správa aplikací a služeb třetích stran s přístupem k vašemu účtu

Abychom vám pomohli bezpečně sdílet data, můžete aplikacím a službám třetích stran udělit přístup k různým částem svého účtu Google. Aplikace a služby třetích stran nevytváří Google, ale jiné společnosti nebo vývojáři.

Můžete například stáhnout aplikaci, která vám bude pomáhat s plánováním tréninků s přáteli. Tato aplikace může požádat o přístup k vašemu Kalendáři a Kontaktům Google, aby vám mohla navrhovat časy a přátele, se kterými budete trénovat.

Jak funguje sdílení dat s aplikacemi, které mají přístup k účtu

Sharing your Google data with Apps

Zjištění, k čemu má třetí strana přístup

Můžete zkontrolovat typ přístupu k účtu a služby Google, ke kterým má třetí strana přístup.

Důležité: Možnost Spravovat přístup třetích stran je k dispozici pouze v případě, že aplikacím třetích stran udělíte přístup.

 1. Přejděte do sekce Zabezpečení v účtu Google.
 2. V sekci Aplikace třetích stran s přístupem k účtu vyberte Spravovat přístup třetích stran.
 3. Vyberte aplikaci nebo službu, kterou chcete zkontrolovat.

Jak třetí straně odebrat přístup k účtu

Pokud jste přístup k účtu Google udělili aplikaci nebo službě třetí strany, které už nedůvěřujete, můžete přístup odebrat. Aplikace nebo služba už nebude mít přístup k žádným dalším údajům ve vašem účtu Google, avšak o smazání již získaných údajů budete muset požádat.

 1. Přejděte do sekce Zabezpečení v účtu Google.
 2. V sekci Aplikace třetích stran s přístupem k účtu vyberte Spravovat přístup třetích stran.
 3. Vyberte aplikaci nebo službu, kterou chcete odebrat.
 4. Zvolte Odebrat přístup.

Důležité: Pokud aplikaci nebo službě třetí strany odeberete přístup k účtu, příslušná služba si může ponechat údaje, které jste zadali za těchto situací:

 • při přihlášení pomocí účtu Google,
 • při udělení dodatečného přístupu k účtu Google pro aplikaci nebo službu.

Jak nahlásit aplikaci nebo službu třetí strany

Pokud se domníváte, že aplikace nebo služba třetí strany vaše údaje zneužívá (např. rozesílá spam, vydává se za vás či vaše údaje využívá škodlivým způsobem), postupujte podle těchto pokynů.

 1. Přejděte v účtu Google do sekce Aplikace s přístupem k vašemu účtu. Možná se budete muset přihlásit.
 2. Vyberte aplikaci, kterou chcete nahlásit a pak Nahlásit aplikaci.

Sdílení dat se třetími stranami

Další informace o sdílení dat a aplikacích s přístupem k účtu

Vylepšené zabezpečení účtů připojených ke Googlu

Google pomáhá zabezpečit vaše online účty ve vlastních službách a v některých aplikacích a službách třetích stran. Viz další informace o křížové ochraně účtů.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
70975
false
false