Quản lý các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba có quyền truy cập vào tài khoản của bạn

Để giúp bạn chia sẻ dữ liệu của mình một cách an toàn, Google cho phép bạn cấp cho các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba quyền truy cập vào nhiều phần trong Tài khoản Google của bạn. Các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba là do các công ty hoặc nhà phát triển không thuộc Google tạo.

Ví dụ: bạn có thể tải xuống một ứng dụng giúp bạn lên lịch tập thể dục với bạn bè. Ứng dụng này có thể yêu cầu quyền truy cập vào Lịch và Danh bạ Google của bạn để đề xuất thời gian và những người bạn có thể tập cùng.

Tìm hiểu về việc chia sẻ dữ liệu với ứng dụng có quyền truy cập vào tài khoản.

Sharing your Google data with Apps

Xem lại quyền truy cập của một bên thứ ba

Bạn có thể xem lại loại quyền truy cập tài khoản của một bên thứ ba cũng như các dịch vụ của Google mà họ có quyền truy cập.

Lưu ý quan trọng: Bạn chỉ dùng được tính năng "Quản lý quyền truy cập của bên thứ ba" nếu cấp quyền truy cập cho các ứng dụng bên thứ ba.

 1. Chuyển đến phần Bảo mật trong Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong mục "Các ứng dụng của bên thứ ba có quyền truy cập vào tài khoản", hãy chọn Quản lý quyền truy cập của bên thứ ba.
 3. Chọn ứng dụng hoặc dịch vụ bạn muốn xem.

Xoá quyền truy cập tài khoản của bên thứ ba

Nếu đã cấp quyền truy cập Tài khoản Google cho một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba mà bạn không còn tin tưởng hoặc muốn sử dụng nữa, bạn có thể xoá quyền truy cập của ứng dụng hoặc dịch vụ đó đối với Tài khoản Google của bạn. Dịch vụ hoặc ứng dụng này sẽ không thể truy cập thêm bất kỳ thông tin nào trong Tài khoản Google của bạn, nhưng bạn có thể cần yêu cầu họ xoá dữ liệu mà họ đã thu thập.

 1. Chuyển đến phần Bảo mật trong Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong mục "Các ứng dụng của bên thứ ba có quyền truy cập vào tài khoản", hãy chọn Quản lý quyền truy cập của bên thứ ba.
 3. Chọn ứng dụng hoặc dịch vụ bạn muốn xoá.
 4. Chọn Xoá quyền truy cập.

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn xoá quyền truy cập tài khoản của một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba, thì ứng dụng hoặc dịch vụ đó có thể giữ lại thông tin mà bạn đã cung cấp trong những trường hợp sau:

 • Khi bạn đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình
 • Khi bạn cấp cho ứng dụng hoặc dịch vụ đó quyền truy cập bổ sung vào Tài khoản Google của bạn.

Báo cáo một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba

Hãy thực hiện theo các bước sau nếu bạn tin rằng một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba đang sử dụng dữ liệu của bạn sai mục đích, như tạo nội dung vi phạm, mạo danh bạn hoặc sử dụng dữ liệu của bạn theo những cách có hại.

 1. Truy cập vào phần Ứng dụng có quyền truy cập vào tài khoản của bạn trong Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
 2. Chọn ứng dụng mà bạn muốn báo cáo sau đó Báo cáo ứng dụng này.

Chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba

Hãy tìm hiểu thêm về việc chia sẻ dữ liệu và các ứng dụng có quyền truy cập vào tài khoản.

Tăng cường bảo mật cho các tài khoản kết nối với Google

Google giúp bảo mật các tài khoản trực tuyến của bạn, trên các dịch vụ của chúng tôi và trên một số ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba. Tìm hiểu thêm về tính năng Bảo vệ nhiều tài khoản.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
70975