Thay đổi số điện thoại trên tài khoản và cách số điện thoại được sử dụng

Bạn có thể thêm, cập nhật hoặc xóa số điện thoại trên Tài khoản Google của mình. Số điện thoại được sử dụng cho nhiều mục đích và bạn có quyền kiểm soát cách số điện thoại của mình được sử dụng.

Lưu ý quan trọng: Bạn có thể phải đợi một tuần trước khi có thể dùng số điện thoại mới để xác minh danh tính cho các hành động nhạy cảm như đổi mật khẩu.

Thêm, cập nhật hoặc xóa số điện thoại

 1. Mở Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân", hãy chọn Thông tin liên hệ sau đó Điện thoại.
 3. Từ đây, bạn có thể:
  • Thêm số điện thoại: Bên cạnh điện thoại, hãy chọn Thêm số điện thoại khôi phục để giúp bảo mật tài khoản của bạn. Sau đó, hãy chọn quốc gia liên kết với số điện thoại của bạn từ danh sách thả xuống và nhập số.
  • Thay đổi số điện thoại: Bên cạnh số của bạn, hãy chọn biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa sau đó Cập nhật số điện thoại.
  • Xóa số điện thoại: Bên cạnh số của bạn, hãy chọn biểu tượng Xóa Xóa sau đó Xóa số điện thoại.
 4. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy làm theo các hướng dẫn.

Lưu ý: Việc thay đổi số trong Tài khoản Google của bạn chỉ ảnh hưởng đến một số dịch vụ của Google. Tìm hiểu cách thay đổi số của bạn cho các dịch vụ khác của Google.

Cách số điện thoại được sử dụng

Là một phần của một số dịch vụ của Google

Số điện thoại của bạn được kết nối với các dịch vụ nhất định của Google mà bạn đã thiết lập hoặc sử dụng.

Để xem một số dịch vụ sử dụng số điện thoại của bạn, hãy kiểm tra phần Điện thoại trong Tài khoản Google. Để tìm hiểu thêm hoặc thay đổi, hãy nhấp hoặc nhấn vào dịch vụ.

Các dịch vụ khác của Google có sử dụng số điện thoại có thể không được liệt kê trên trang đó. Bạn có thể thay đổi số của mình trong phần cài đặt của một số dịch vụ, như các cài đặt dưới đây:

Thay đổi cách số điện thoại của bạn được sử dụng

Để xem các tùy chọn của bạn cho một dịch vụ nhất định, hãy chuyển đến phần cài đặt của dịch vụ đó. Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy truy cập vào support.google.com.

Giúp việc đăng nhập và khôi phục tài khoản dễ dàng hơn

Bạn có thể sử dụng số điện thoại của mình để:

Giúp mọi người giữ liên lạc với bạn

Bạn có thể quản lý những ai có thể nhìn thấy số điện thoại của bạn. Để thay đổi người có thể xem số điện thoại, hãy chuyển đến phần Giới thiệu về bản thân.

Hãy tìm hiểu cách thức số điện thoại của bạn có thể giúp mọi người tìm và kết nối với bạn trên các dịch vụ của Google. Để thay đổi các tùy chọn cài đặt này, hãy chuyển đến phần Điện thoại trong Tài khoản Google của bạn.

Cá nhân quảng cáo bạn nhìn thấy một cách hiệu quả hơn

Nếu tính năng "Cá nhân hóa quảng cáo" ở trạng thái bật, thì số điện thoại của bạn có thể dùng để hiển thị quảng cáo phù hợp hơn cho bạn. Ví dụ: nếu sử dụng số điện thoại của mình cho chương trình khách hàng thân thiết, bạn có thể thấy quảng cáo liên quan trong khi sử dụng Google Tìm kiếm.

Kiểm tra xem số của bạn có được sử dụng theo cách này hay không

 1. Chuyển đến phần Điện thoại trong Tài khoản Google của bạn.
 2. Bên cạnh "Sử dụng", hãy tìm mục "Cá nhân hóa quảng cáo".

Ngừng sử dụng số của bạn cho quảng cáo

Bạn có thể tiếp tục bật "Cá nhân hóa quảng cáo" trên Tài khoản Google, nhưng ngăn việc sử dụng số của bạn để điều chỉnh quảng cáo.

 1. Chuyển đến phần Điện thoại trong Tài khoản Google của bạn.
 2. Bên cạnh số của bạn, hãy chọn biểu tượng Xóa Xóa sau đó Xóa số điện thoại.
 3. Chuyển đến phần Số điện thoại khôi phục trong Tài khoản Google và thêm lại số của bạn.
 4. Để tiếp tục sử dụng số điện thoại của bạn trong các dịch vụ khác của Google, hãy chuyển đến những dịch vụ đó và thêm lại số điện thoại.

Tắt quảng cáo được cá nhân hóa

Để bắt đầu hoặc ngừng nhận các quảng cáo được cá nhân hóa, hãy thay đổi tùy chọn cài đặt quảng cáo của bạn. Nếu tắt "Cá nhân hóa quảng cáo", số của bạn sẽ không được sử dụng để điều chỉnh quảng cáo.

Cải thiện trải nghiệm của bạn trên Google

Nếu phần "Trên các sản phẩm và dịch vụ của Google" được liệt kê trên trang "Điện thoại" của bạn, số này có thể được sử dụng trên các dịch vụ của Google.

Kiểm tra xem số của bạn có được sử dụng theo cách này hay không

 1. Chuyển đến phần Điện thoại trong Tài khoản Google của bạn.
 2. Bên cạnh "Sử dụng", tìm "Trên các sản phẩm và dịch vụ của Google".

Ngừng sử dụng số của bạn trên Google

 1. Chuyển đến phần Điện thoại trong Tài khoản Google của bạn.
 2. Bên cạnh số của bạn, hãy chọn biểu tượng Xóa Xóa sau đó Xóa số điện thoại.
 3. Chuyển đến phần Số điện thoại khôi phục trong Tài khoản Google và thêm lại số của bạn.
 4. Để tiếp tục sử dụng số điện thoại của bạn trong các dịch vụ khác của Google, hãy chuyển đến những dịch vụ đó và thêm lại số điện thoại.

Xác minh số điện thoại

Khi thiết lập Tài khoản Google, bạn có thể cho Google biết số điện thoại của mình. Nếu bạn làm vậy, chúng tôi sẽ xác minh rằng số này là của bạn và thỉnh thoảng chúng tôi sẽ cố gắng xác minh lại để đảm bảo số đó vẫn là của bạn. Tìm hiểu thêm về cách xác minh số của bạn.

Google không bán thông tin cá nhân của bạn, kể cả số điện thoại của bạn, cho bất cứ ai. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào privacy.google.com .

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?