שינוי מספר הטלפון בחשבון ושינוי אופן השימוש במספרי טלפון

ניתן להוסיף מספרי טלפון לחשבון Google שלכם, לעדכן אותם או להסיר אותם מהחשבון. מספרי טלפון משמשים למטרות שונות, ואפשר לקבוע את אופן השימוש בהם.

הוספה, עדכון או הסרה של מספר טלפון

 1. פותחים את חשבון Google.
 2. בקטע "מידע אישי ופרטיות", בוחרים באפשרות המידע האישי שלי ואז טלפון.
 3. מכאן אפשר:
  • להוסיף מספר טלפון: בקטע "מספרי הטלפון שלך", לוחצים על הוספת מספר טלפון לשחזור החשבון (מומלץ להוסיף מספר טלפון לשחזור חשבון אם עדיין לא עשיתם זאת).
  • לשנות את מספר הטלפון: ליד המספר לוחצים על סמל העריכה ערוך ואז עדכון המספר. פועלים לפי ההוראות.
  • למחוק את מספר הטלפון: ליד המספר לוחצים על סמל המחיקה מחיקה ואז הסרת המספר.
 4. פועלים לפי ההוראות בתיבה שתופיע.

הערה: שינוי של מספר הטלפון בחשבון Google משפיע רק על חלק מהשירותים של Google. בקישור הבא אפשר לקרוא מידע נוסף על שינוי המספר בשירותים אחרים של Google‏.

אופן השימוש במספרי טלפון

כחלק משירותים מסוימים של Google

מספר הטלפון מחובר לשירותים מסוימים של Google שהגדרתם או השתמשתם בהם.

כדי לראות חלק מהשירותים שבהם נעשה שימוש במספר הטלפון, אפשר להיכנס לקטע טלפון בחשבון Google. לקבלת מידע נוסף או לביצוע שינויים, לוחצים או מקישים על השירות.

ייתכן ששירותים אחרים של Google שבהם נעשה שימוש במספרי טלפון לא יהיו רשומים בדף זה. ניתן לשנות את המספר שלך בהגדרות של שירותים מסוימים, כגון אלה המצוינים כאן:

שינוי אופן השימוש במספר שלך

כדי לראות את האפשרויות העומדות בפניך לגבי שירות מסוים, עבור אל ההגדרות שלו. לקבלת עזרה, נכנסים אל support.google.com‏.

כניסה לחשבון ושחזור החשבון בקלות רבה יותר

ניתן להשתמש במספר הטלפון שלך כדי:

המספר עוזר לאנשים ליצור איתכם קשר

ניתן לקבוע מי יוכל לראות את מספר הטלפון שלך. כדי לשנות את ההגדרות הקובעות מי יוכל לראות את המספר שלך, יש לעבור אל מידע כללי עליי.

מידע נוסף על האופן שבו מספר הטלפון יכול לעזור לאנשים לאתר אתכם בשירותי Google וליצור איתכם קשר דרכם. כדי לשנות את ההגדרות האלה, אפשר להיכנס לקטע טלפון בחשבון Google.

התאמה אישית טובה יותר של המודעות שרואים

אם ההגדרה "התאמה אישית של מודעות" מופעלת, ייתכן שמספר הטלפון שלכם משמש להצגת מודעות רלוונטיות יותר בשבילכם. למשל, אם משתמשים במספר הטלפון כחלק ממועדון לקוחות, ייתכן שיוצגו מודעות קשורות בחיפוש Google.

איך לבדוק אם נעשה שימוש כזה במספר

 1. נכנסים לקטע טלפון בחשבון Google.
 2. לצד האפשרות "שימוש", מחפשים את האפשרות "התאמה אישית של מודעות".

הפסקת השימוש במספר הטלפון להתאמה אישית של מודעות

ניתן להשאיר את האפשרות "התאמה אישית של מודעות" מופעלת בחשבון Google, אבל להפסיק את השימוש במספר להתאמה אישית של מודעות.

 1. נכנסים לקטע טלפון בחשבון Google.
 2. ליד המספר לוחצים על סמל המחיקה מחיקה ואז הסרת המספר.
 3. נכנסים לקטע מספר טלפון לשחזור החשבון בחשבון Google ומוסיפים מחדש את המספר.
 4. כדי להמשיך להשתמש במספר בשירותים אחרים של Google, נכנסים לאותם שירותים ומוסיפים אותו מחדש.

השבתת מודעות בהתאמה אישית

כדי להתחיל או להפסיק לראות מודעות בהתאמה אישית, יש לשנות את הגדרות המודעות. אם האפשרות "התאמה אישית של מודעות" כבויה, המספר לא ישמש להתאמה אישית של מודעות.

שיפור חוויית השימוש בכל מוצרי Google

אם האפשרות 'בכל מוצרי Google' מופיעה בדף 'טלפון', ניתן להשתמש במספר זה בכל שירותי Google.

איך לבדוק אם נעשה שימוש כזה במספר

 1. נכנסים לקטע טלפון בחשבון Google.
 2. לצד "שימוש" מחפשים את האפשרות "בכל מוצרי Google".

הפסקת השימוש במספר הטלפון בכל מוצרי Google

 1. נכנסים לקטע טלפון בחשבון Google.
 2. ליד המספר לוחצים על סמל המחיקה מחיקה ואז הסרת המספר.
 3. נכנסים לקטע מספר טלפון לשחזור החשבון בחשבון Google ומוסיפים מחדש את המספר.
 4. כדי להמשיך להשתמש במספר בשירותים אחרים של Google, נכנסים לאותם שירותים ומוסיפים אותו מחדש.

אימות מספר הטלפון

כשמגדירים חשבון Google, אפשר למסור ל-Google את מספר הטלפון של המכשיר. אם נקבל ממך את מספר הטלפון, נאמת שהוא אכן שלך. מדי פעם ננסה לאמת את המספר מחדש, כדי לוודא שהוא עדיין שלך. מידע נוסף על אימות מספר הטלפון.

Google לא מוכרת לאף גורם את המידע האישי שלכם, כולל מספר הטלפון. אפשר לקרוא מידע נוסף בכתובת privacy.google.com‏.