เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ในบัญชีและวิธีที่เราใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถเพิ่ม อัปเดต หรือนำหมายเลขโทรศัพท์ในบัญชี Google ออกได้ เราใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ และคุณควบคุมวิธีที่เราใช้หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวได้

สำคัญ: อาจใช้เวลา 1 สัปดาห์ก่อนที่คุณจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ใหม่เพื่อยืนยันตัวตนสำหรับการดำเนินการที่ละเอียดอ่อนอย่างการเปลี่ยนรหัสผ่านได้

เพิ่ม อัปเดต หรือนำหมายเลขโทรศัพท์ออก

 1. เปิดบัญชี Google
 2. ในส่วน "ข้อมูลส่วนบุคคล" ให้เลือกข้อมูลติดต่อ จากนั้น โทรศัพท์
 3. จากที่นี่ คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้
  • เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์: ข้างโทรศัพท์ ให้เลือกเพิ่มโทรศัพท์สำหรับการกู้คืนเพื่อช่วยรักษาบัญชีให้ปลอดภัย จากนั้นเลือกประเทศที่ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์จากเมนูแบบเลื่อนลงและป้อนหมายเลขโทรศัพท์
  • เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์: ข้างหมายเลข ให้เลือกแก้ไข แก้ไข จากนั้น อัปเดตหมายเลข
  • ลบหมายเลขโทรศัพท์: ข้างหมายเลข ให้เลือกลบ ลบ จากนั้น นำหมายเลขออก
 4. ทำตามวิธีการในกล่องที่ปรากฏขึ้นมา

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงหมายเลขในบัญชี Google จะมีผลกับบริการบางอย่างของ Google เท่านั้น ดูวิธีเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับบริการอื่นๆ ของ Google

วิธีที่เราใช้หมายเลขโทรศัพท์

ในฐานะส่วนหนึ่งของบางบริการของ Google

หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมโยงกับบริการบางอย่างของ Google ที่คุณตั้งค่าไว้หรือเคยใช้

หากต้องการดูบริการบางอย่างที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ โปรดดูที่ส่วนโทรศัพท์ในบัญชี Google หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือทำการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกหรือแตะบริการนั้นๆ

บริการอื่นๆ ของ Google ที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์อาจไม่ได้แสดงอยู่ในหน้าดังกล่าว คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ได้ในการตั้งค่าบริการบางอย่าง ดังเช่นตัวอย่างด้านล่างนี้

เปลี่ยนวิธีที่เราใช้หมายเลขโทรศัพท์

หากต้องการดูตัวเลือกของบริการแต่ละอย่าง ให้ไปที่การตั้งค่าของบริการนั้นๆ หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดไปที่ support.google.com

ทำให้การลงชื่อเข้าใช้และการกู้คืนบัญชีง่ายขึ้น

คุณใช้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ได้

ช่วยให้คนอื่นๆ ติดต่อคุณได้

จัดการได้ว่าจะให้ใครเห็นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณได้บ้าง หากต้องการเปลี่ยนผู้ที่ดูหมายเลขโทรศัพท์ได้ ให้ไปที่เกี่ยวกับฉัน

ดูวิธีที่หมายเลขโทรศัพท์ช่วยให้ผู้อื่นค้นหาและติดต่อคุณได้ในบริการต่างๆ ของ Google หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ไปที่ส่วนโทรศัพท์ในบัญชี Google

ปรับแต่งโฆษณาที่เห็นให้ดียิ่งขึ้น

หากเปิด "การปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของคุณ" ไว้ เราจะใช้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากใช้หมายเลขโทรศัพท์สำหรับโปรแกรมสะสมคะแนน คุณอาจเห็นโฆษณาที่เกี่ยวข้องในขณะที่ใช้ Google Search

ตรวจสอบว่ามีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณแบบนี้หรือไม่

 1. ไปที่ส่วนโทรศัพท์ในบัญชี Google
 2. ข้าง "การใช้งาน" ให้มองหา "การปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของคุณ"

หยุดใช้หมายเลขโทรศัพท์สำหรับโฆษณา

คุณสามารถเปิด "การปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของคุณ" สำหรับบัญชี Google แต่หยุดใช้หมายเลขโทรศัพท์ในการปรับแต่งโฆษณาได้ โดยทำดังนี้

 1. ไปที่ส่วนโทรศัพท์ในบัญชี Google
 2. ข้างหมายเลข ให้เลือกลบ ลบ จากนั้น นำหมายเลขออก
 3. ไปที่ส่วนโทรศัพท์สำหรับการกู้คืนของบัญชี Google และเพิ่มหมายเลขกลับเข้าไป
 4. หากยังต้องการใช้หมายเลขโทรศัพท์ในบริการอื่นๆ ของ Google ให้ไปที่บริการเหล่านั้น แล้วเพิ่มหมายเลขกลับเข้าไป

โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

หากต้องการเริ่มหรือหยุดรับโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าโฆษณา หากปิด "การปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของคุณ" เราจะไม่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณในการปรับแต่งโฆษณา

ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณใน Google

หาก "ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Google" แสดงอยู่ในหน้า "โทรศัพท์" แสดงว่ามีการใช้หมายเลขนี้ในบริการต่างๆ ของ Google

ตรวจสอบว่ามีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณแบบนี้หรือไม่

 1. ไปที่ส่วนโทรศัพท์ในบัญชี Google
 2. ข้าง "การใช้งาน" ให้มองหา "ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Google"

หยุดใช้หมายเลขโทรศัพท์ใน Google

 1. ไปที่ส่วนโทรศัพท์ในบัญชี Google
 2. ข้างหมายเลข ให้เลือกลบ ลบ จากนั้น นำหมายเลขออก
 3. ไปที่ส่วนโทรศัพท์สำหรับการกู้คืนของบัญชี Google และเพิ่มหมายเลขกลับเข้าไป
 4. หากยังต้องการใช้หมายเลขโทรศัพท์ในบริการอื่นๆ ของ Google ให้ไปที่บริการเหล่านั้นแล้วเพิ่มหมายเลขกลับเข้าไปได้

ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์

คุณแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ให้ Google ทราบได้เมื่อตั้งค่าบัญชี Google หลังจากที่คุณแจ้ง เราจะยืนยันว่าเป็นหมายเลขของคุณจริง และจะยืนยันอีกเรื่อยๆ เพื่อให้แน่ใจว่ายังคงเป็นหมายเลขของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยันหมายเลข

Google ไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้แก่ผู้ใด หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ privacy.google.com

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร