Zmena telefónneho čísla v účte a informácie o tom, na čo sa používa

Vo svojom účte Google môžete pridávať, aktualizovať alebo odstraňovať telefónne čísla. Telefónne čísla slúžia na rôzne účely a vy môžete určiť, akým spôsobom sa budú používať.

Dôležité: Môže trvať až týždeň, než budete môcť pomocou nového telefónneho čísla overiť svoju totožnosť pri vykonávaní citlivých akcií, ako je napríklad zmena hesla.

Pridanie, aktualizovanie alebo odstránenie telefónneho čísla

 1. Vo svojom iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Gmail Gmail. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia a potom váš účet a potom Správa účtu Google. Ak Gmail nepoužívate, prejdite na myaccount.google.com.
 2. V hornej časti klepnite na položku Osobné údaje.
 3. V časti Kontaktné údaje klepnite na Telefón.
 4. Potom môžete:
  • Pridať telefónne číslo: V časti Vaše telefónne čísla vyberte možnosť Pridať telefónne číslo na obnovenie účtu. (Ak ste to ešte neurobili, odporúčame vám pridať telefónne číslo na obnovenie.)
  • Zmeniť svoje telefónne číslo: vedľa čísla vyberte Upraviť telefónne číslo Upraviť telefónne číslo  a potom Aktualizovať číslo. Postupujte podľa pokynov.
  • Odstrániť svoje telefónne číslo: vedľa čísla vyberte Odstrániť telefónne číslo Odstrániť telefónne číslo  a potom Odstrániť číslo.
 5. V zobrazenom poli postupujte podľa pokynov.

Poznámka: Zmena čísla v účte Google ovplyvní iba niektoré služby Googlu. Ako zmeniť číslo v ostatných službách Googlu

Ako sa používajú telefónne čísla

V rámci určitých služieb Googlu

Vaše telefónne číslo je prepojené s určitými službami Googlu, ktoré ste si založili alebo používate. Ak si chcete tieto služby zobraziť alebo zmeniť, postupujte takto:

 1. Vo svojom iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Gmail Gmail. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia a potom váš účet a potom Správa účtu Google. Ak Gmail nepoužívate, prejdite na myaccount.google.com.
 2. V hornej časti klepnite na položku Osobné údaje.
 3. V časti Kontaktné údaje klepnite na Telefón.
 4. Pri vašom telefónnom čísle sa vedľa položky Využitie zobrazia služby, ktoré používajú vaše telefónne číslo. Ak chcete získať ďalšie informácie, klepnite na požadovanú službu.

Ak chcete zobraziť, ktoré služby používajú vaše telefónne číslo, pozrite si v účte Google časť Telefón. Ak chcete získať ďalšie informácie alebo vykonať zmeny, kliknite alebo klepnite na požadovanú službu.

Na tejto stránke nemusia byť uvedené všetky služby Googlu, ktoré používajú vaše telefónne čísla. Svoje číslo si môžete zmeniť v nastaveniach určitých služieb, ako sú napríklad tieto:

Zmena spôsobu používania čísla

Ak si chcete zobraziť možnosti pre určitú službu, prejdite do jej nastavení. Ak potrebujete pomoc, navštívte web support.google.com.

Zjednodušenie prihlásenia a obnovenia účtu

Telefónne číslo môžete použiť na:

Pomôžte ľuďom kontaktovať vás

Môžete zmeniť, kto vaše telefónne číslo uvidí.

 1. Vo svojom iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Gmail Gmail. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia a potom váš účet a potom Správa účtu Google. Ak Gmail nepoužívate, prejdite na myaccount.google.com.
 2. V hornej časti klepnite na položku Osobné údaje.
 3. V časti Čo uvidia ostatní klepnite na možnosť Prejsť do časti O mne.
 4. V časti Osobné kontaktné informácie zmeňte svoje predvoľby zdieľania.

Ako môže vaše telefónne číslo pomôcť ľuďom vás nájsť a spojiť sa s vami v službách Googlu

Lepšie prispôsobenie zobrazovaných reklám

Ak je zapnuté Prispôsobenie reklám, vaše telefónne číslo sa môže použiť na zvýšenie relevantnosti zobrazovaných reklám. Ak napríklad používate telefónne číslo pre vernostný program, môžu sa vám pri používaní Vyhľadávania Google zobrazovať súvisiace reklamy.

Kontrola používania telefónneho čísla

 1. Vo svojom iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Gmail Gmail. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia a potom váš účet a potom Správa účtu Google. Ak Gmail nepoužívate, prejdite na myaccount.google.com.
 2. V hornej časti klepnite na položku Osobné údaje.
 3. V časti Kontaktné údaje klepnite na Telefón.
 4. Vedľa položky Využitie nájdite možnosť Prispôsobenie reklám.

Zastavenie používania čísla pre reklamy

Prispôsobenie reklám môžete v účte Google nechať zapnuté a zároveň ukončiť prispôsobovanie reklám na základe vášho čísla.

 1. Prejdite vo svojom účte Google do časti Telefón.
 2. Vedľa svojho čísla vyberte Odstrániť telefónne číslo Odstrániť telefónne číslo a potom Odstrániť číslo.
 3. Prejdite vo svojom účte Google do časti Telefón na obnovenie a znova pridajte svoje číslo.
 4. Ak chcete číslo naďalej používať v ostatných službách Googlu, prejdite do nich a znova ho pridajte.

Deaktivovanie prispôsobených reklám

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať prispôsobené reklamy, zmeňte nastavenia reklám. Ak je Prispôsobenie reklám vypnuté, vaše telefónne číslo sa nebude používať na prispôsobenie reklám.

Zlepšenie prostredia vo všetkých službách Googlu

Ak je na stránke Telefón uvedená možnosť „V službách Googlu“, môžete toto číslo používať naprieč službami Googlu.

Kontrola používania telefónneho čísla

 1. Prejdite vo svojom účte Google do časti Telefón.
 2. Vedľa položky Využitie nájdite možnosť V službách Googlu.

Zastavenie používania čísla v službách Googlu

 1. Vo svojom iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Gmail Gmail. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia a potom váš účet a potom Správa účtu Google. Ak Gmail nepoužívate, prejdite na myaccount.google.com.
 2. V hornej časti klepnite na položku Osobné údaje.
 3. V časti Kontaktné údaje klepnite na Telefón.
 4. Vedľa svojho čísla vyberte Odstrániť telefónne číslo Odstrániť telefónne číslo a potom Odstrániť číslo.
 5. Vľavo hore klepnite na Späť Späť.
 6. V hornej časti klepnite na položku Zabezpečenie.
 7. V časti „Spôsoby overenia, že ste to vy“ klepnite na možnosť Telefón na obnovenie. Znova pridajte svoje číslo podľa postupu na obrazovke.
 8. Ak chcete číslo naďalej používať v ostatných službách Googlu, prejdite do nich a znova ho pridajte. 

Overenie telefónneho čísla

Keď si zriadite účet Google, môžete Googlu poskytnúť číslo telefónu. Ak to urobíte, overíme, či číslo patrí vám. Z času na čas sa ho pokúsime znova overiť, aby sme sa uistili, že je stále vaše. Viac o overení svojho čísla

Google vaše osobné údaje vrátane telefónneho čísla nikomu nepredáva. Ďalšie informácie nájdete na privacy.google.com.