Zmena telefónneho čísla v účte a informácie o tom, na čo sa používa

Vo svojom účte Google môžete pridávať, aktualizovať alebo odstraňovať telefónne čísla. Telefónne čísla slúžia na rôzne účely a vy môžete určiť, akým spôsobom sa budú používať.

Dôležité: Môže trvať až týždeň, než budete môcť pomocou nového telefónneho čísla overiť svoju totožnosť pri vykonávaní citlivých akcií, ako je napríklad zmena hesla.

Pridanie, aktualizovanie alebo odstránenie telefónneho čísla

 1. Vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Nastavenia a potom Google a potom Spravovať účet Google.
 2. Hore klepnite na Osobné údaje.
 3. V sekcii Kontaktné údaje klepnite na Telefón.
 4. Potom môžete urobiť nasledovné:
  • Pridať telefónne číslo: v sekcii Vaše telefónne čísla vyberte Pridať telefón na obnovenie. (Ak ste to ešte neurobili, odporúčame vám pridať telefónne číslo na obnovenie.)
  • Zmeniť telefónne číslo: vedľa svojho čísla vyberte Upraviť Upraviťa potom Aktualizovať číslo.
  • Odstrániť telefónne číslo: klepnite vedľa svojho čísla na Odstrániť Odstrániťa potom Odstrániť číslo.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Zmena čísla vo vašom účte Google ovplyvní iba niektoré služby Googlu. Ako zmeniť vaše číslo v iných službách Googlu

Ako sa používajú telefónne čísla

V rámci určitých služieb Googlu

Vaše telefónne číslo je prepojené s určitými službami Googlu, ktoré ste si založili alebo používate.

 1. Vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Nastavenia a potom Google a potom Spravovať účet Google.
 2. Hore klepnite na Osobné údaje.
 3. V sekcii Kontaktné údaje klepnite na Telefón.
 4. Pri vašom telefónnom čísle sa vedľa položky Využitie zobrazia služby, ktoré používajú vaše telefónne číslo. Ak sa chcete dozvedieť viac alebo vykonať zmeny, klepnite na požadovanú službu.

Na tejto stránke nemusia byť uvedené všetky služby Googlu, ktoré používajú vaše telefónne čísla. Svoje číslo si môžete zmeniť v nastaveniach určitých služieb, ako sú napríklad tieto:

Zmena spôsobu používania vášho čísla

Ak si chcete zobraziť možnosti pre určitú službu, prejdite do jej nastavení. Ak potrebujete pomoc, navštívte web support.google.com.

Zjednodušenie prihlásenia a obnovenia účtu

Svoje telefónne číslo môžete použiť na:

Pomôžte ľuďom kontaktovať vás

Môžete zmeniť, kto vaše telefónne číslo uvidí:

 1. Vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Nastavenia a potom Google a potom Spravovať účet Google.
 2. Hore klepnite na Osobné údaje.
 3. V časti Čo uvidia ostatní klepnite na možnosť Prejsť do časti O mne.
 4. V sekcii Osobné údaje zmeňte svoje predvoľby zdieľania.

Ako môže vaše telefónne číslo pomôcť ľuďom vás nájsť a spojiť sa s vami v službách Googlu

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Lepšie reklamy a služby Googlu

Toto nastavenie umožňuje používať vaše telefónne číslo v službách Googlu na zobrazovanie relevantnejších reklám. Ak prispôsobené reklamy nechcete, príslušné nastavenie vypnite.

 1. Vo svojom zariadení s Androidom otvorte Nastavenia Nastavenia a potom Google a potom Spravovať svoj účet Google.
 2. Hore klepnite na Osobné údaje.
 3. V sekcii Kontaktné údaje klepnite na Telefón.
 4. Vyberte telefónne číslo, ktoré chcete zmeniť.
 5. V sekcii Predvoľby zapnite alebo vypnite Lepšie reklamy a služby Googlu.
Tip: Ak je táto možnosť zapnutá, v sekcii Využitie sa zobrazí sekcia V službách Google.

Zastavenie používania vášho čísla v službách Googlu

 1. Vo svojom zariadení s Androidom otvorte Nastavenia Nastavenia a potom Google a potom Spravovať svoj účet Google.
 2. Hore klepnite na Osobné údaje.
 3. V sekcii Kontaktné údaje klepnite na Telefón.
 4. Vyberte telefónne číslo, ktoré chcete zmeniť.
 5. Vedľa svojho čísla vyberte Odstrániť Odstrániť a potom Odstrániť číslo.
 6. Vľavo hore klepnite na Späť Späť.
 7. Hore klepnite na Zabezpečenie.
 8. V sekcii „Spôsoby overenia, že ste to vy“ klepnite na Telefón na obnovenie. Znova pridajte svoje číslo podľa postupu na obrazovke.
Tip: Ak chcete číslo používať v ostatných službách Googlu, prejdite do nich a znova ho pridajte.
Zlepšenie vášho prostredia vo všetkých službách Googlu

Ak je na stránke Telefón uvedená možnosť „V službách Googlu“, môžete toto číslo používať naprieč službami Googlu.

Kontrola používania vášho telefónneho čísla

 1. Vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Nastavenia a potom Google a potom Spravovať účet Google.
 2. Hore klepnite na Osobné údaje.
 3. V sekcii Kontaktné údaje klepnite na Telefón.
 4. Vedľa položky Využitie nájdite možnosť V službách Google.

Zastavenie používania vášho čísla v službách Googlu

 1. Vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Nastavenia a potom Google a potom Spravovať účet Google.
 2. Hore klepnite na Osobné údaje.
 3. V sekcii Kontaktné údaje klepnite na Telefón.
 4. Vedľa svojho čísla vyberte Odstrániť Odstrániťa potom Odstrániť číslo.
 5. Vľavo hore klepnite na Späť Späť.
 6. Hore klepnite na Zabezpečenie.
 7. V časti „Spôsoby overenia, že ste to vy“ klepnite na možnosť Telefón na obnovenie. Znova pridajte svoje číslo podľa postupu na obrazovke.
 8. Ak chcete číslo naďalej používať v ostatných službách Googlu, prejdite do nich a znova ho pridajte.
Ako overiť číslo vášho telefónu s Androidom

Keď si zriadite účet Google, môžete Googlu poskytnúť číslo vášho telefónu. Ak to urobíte, overíme, či číslo patrí vám. Z času na čas sa ho pokúsime znova overiť, aby sme sa uistili, že je stále vaše. Ďalšie informácie o overení vášho čísla

Google vaše osobné údaje vrátane telefónneho čísla nikomu nepredáva. Ďalšie informácie nájdete na privacy.google.com.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
70975
false