Αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου στον λογαριασμό σας και του τρόπου χρήσης του

Μπορείτε να προσθέσετε, να ενημερώσετε ή να καταργήσετε αριθμούς τηλεφώνου από τον Λογαριασμό σας Google. Οι αριθμοί τηλεφώνου χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους. Με τα στοιχεία ελέγχου που έχετε στη διάθεσή σας, μπορείτε να διαχειριστείτε πώς θα χρησιμοποιούνται οι αριθμοί σας.

Σημαντικό: Μπορεί να χρειαστεί μία εβδομάδα προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον νέο αριθμό τηλεφώνου σας προκειμένου να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας, για ευαίσθητες ενέργειες όπως είναι η αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας.

Προσθήκη, ενημέρωση ή κατάργηση αριθμού τηλεφώνου

 1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Gmail .
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ ή το αρχικό γράμμα και έπειτα Λογαριασμός Google. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Gmail, μεταβείτε στη διεύθυνση myaccount.google.com.
 1. Στο επάνω μέρος, πατήστε Προσωπικά στοιχεία.
 2. Στην ενότητα Στοιχεία επικοινωνίας, πατήστε Αριθμός τηλεφώνου και έπειτα τον αριθμό τηλεφώνου σας.
 3. Από εδώ, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
  • Προσθήκη αριθμού τηλεφώνου: Στην ενότητα Οι αριθμοί τηλεφώνου σας, επιλέξτε Προσθήκη τηλεφώνου ανάκτησης. (Προτείνουμε να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ανάκτησης, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.)
  • Αλλαγή αριθμού τηλεφώνου: Δίπλα στον αριθμό σας, επιλέξτε Επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου Επεξεργασία αριθμού τηλεφώνουκαι έπειτα Ενημέρωση αριθμού. Ακολουθήστε τις οδηγίες.
  • Διαγραφή αριθμού τηλεφώνου: Δίπλα στον αριθμό σας, επιλέξτε Κατάργηση αριθμού τηλεφώνου Κατάργηση αριθμού τηλεφώνουκαι έπειτα Κατάργηση αριθμού.
 4. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται, ακολουθήστε τις οδηγίες.

Σημείωση: Η αλλαγή του αριθμού στον Λογαριασμό σας Google επηρεάζει μόνο ορισμένες υπηρεσίες Google. Δείτε πώς μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό σας για άλλες υπηρεσίες Google.

Πώς χρησιμοποιούνται οι αριθμοί τηλεφώνου

Στο πλαίσιο ορισμένων υπηρεσιών Google

Ο αριθμός τηλεφώνου σας είναι συνδεδεμένος με ορισμένες υπηρεσίες Google που έχετε ρυθμίσει ή χρησιμοποιήσει. Για να δείτε ή να κάνετε αλλαγές σε αυτές τις υπηρεσίες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Gmail .
  2. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ ή το αρχικό γράμμα και έπειτα Λογαριασμός Google. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Gmail, μεταβείτε στη διεύθυνση myaccount.google.com.
 1. Στο επάνω μέρος, πατήστε Προσωπικά στοιχεία.
 2. Στην ενότητα Στοιχεία επικοινωνίας, πατήστε Τηλέφωνο.
 3. Κάτω από τον αριθμό τηλεφώνου σας, δίπλα στην επιλογή Χρήση, θα δείτε ορισμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τον αριθμό τηλεφώνου σας. Για να μάθετε περισσότερα ή να κάνετε αλλαγές, πατήστε την υπηρεσία.

Για να δείτε μερικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τον αριθμό τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στην ενότητα Τηλέφωνο στον Λογαριασμό σας Google. Για να μάθετε περισσότερα ή να κάνετε αλλαγές, κάντε κλικ ή πατήστε στην υπηρεσία.

Ενδέχεται να μην εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα άλλες υπηρεσίες της Google που χρησιμοποιούν αριθμούς τηλεφώνου. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό σας στις ρυθμίσεις ορισμένων υπηρεσιών, όπως οι εξής:

Αλλαγή του τρόπου χρήσης του αριθμού σας

Για να δείτε τις επιλογές σας για μια συγκεκριμένη υπηρεσία, μεταβείτε στις ρυθμίσεις της. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, επισκεφτείτε τον ιστότοπο support.google.com.

Ευκολότερη σύνδεση και ανάκτηση λογαριασμού

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον αριθμό τηλεφώνου σας για:

Βοηθήστε τους άλλους να επικοινωνήσουν μαζί σας

Μπορείτε να αλλάξετε ποια άτομα βλέπουν τον αριθμό τηλεφώνου σας:

  1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Gmail .
  2. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ ή το αρχικό γράμμα και έπειτα Λογαριασμός Google. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Gmail, μεταβείτε στη διεύθυνση myaccount.google.com.
 1. Στο επάνω μέρος, πατήστε Προσωπικά στοιχεία.
 2. Στην ενότητα Επιλέξτε τι βλέπουν οι άλλοι χρήστες, πατήστε Μετάβαση στη σελίδα Σχετικά με εμένα.
 3. Στην ενότητα Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, αλλάξτε την προτίμηση κοινοποίησης.

Μάθετε πώς ο αριθμός τηλεφώνου σας μπορεί να βοηθήσει άλλα άτομα να σας βρουν και να συνδεθούν μαζί σας στις υπηρεσίες Google.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ρύθμισης Καλύτερες διαφημίσεις και υπηρεσίες Google

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στον αριθμό τηλεφώνου σας να χρησιμοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες Google, με σκοπό την εμφάνιση διαφημίσεων που είναι πιο σχετικές με εσάς. Εάν δεν θέλετε εξατομικευμένες διαφημίσεις, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση.

 1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Gmail .
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ ή το αρχικό του ονόματός σας και έπειτα Διαχείριση του Λογαριασμού σας Google. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Gmail, μεταβείτε στη διεύθυνση myaccount.google.com.
 3. Στο επάνω μέρος, πατήστε Προσωπικές πληροφορίες.
 4. Στην ενότητα Στοιχεία επικοινωνίας, πατήστε Τηλέφωνο.
 5. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να κάνετε αλλαγές.
 6. Στην ενότητα Προτιμήσεις, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Καλύτερες διαφημίσεις και υπηρεσίες Google.
Συμβουλή: Για να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό σας σε άλλες υπηρεσίες Google, μεταβείτε σε αυτές τις υπηρεσίες και προσθέστε τον ξανά.
Βελτίωση της εμπειρίας σας στις υπηρεσίες Google

Εάν στη σελίδα Τηλέφωνο εμφανίζεται η ένδειξη Σε όλες τις υπηρεσίες της Google, αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες Google.

Διαπιστώστε εάν ο αριθμός σας χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο

 1. Μεταβείτε στην ενότητα Τηλέφωνο στον Λογαριασμό σας Google.
 2. Δίπλα στο στοιχείο "Χρήση", αναζητήστε την ένδειξη "Σε όλες τις υπηρεσίες της Google".

Διακοπή χρήσης του αριθμού σας σε όλες τις υπηρεσίες Google

  1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Gmail .
  2. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ ή το αρχικό γράμμα και έπειτα Λογαριασμός Google. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Gmail, μεταβείτε στη διεύθυνση myaccount.google.com.
 1. Στο επάνω μέρος, πατήστε Προσωπικά στοιχεία.
 2. Στην ενότητα Στοιχεία επικοινωνίας, πατήστε Τηλέφωνο.
 3. Δίπλα στον αριθμό σας, επιλέξτε Κατάργηση αριθμού τηλεφώνου Κατάργηση αριθμού τηλεφώνουκαι έπειτα Κατάργηση αριθμού.
 4. Επάνω αριστερά, πατήστε Πίσω Πίσω.
 5. Στο επάνω μέρος, πατήστε Ασφάλεια.
 6. Στην ενότητα Τρόποι με τους οποίους μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, πατήστε Τηλέφωνο ανάκτησης. Ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη για να προσθέσετε ξανά τον αριθμό σας.
 7. Για να εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε τον αριθμό σας σε άλλες υπηρεσίες Google, μεταβείτε σε αυτές τις υπηρεσίες και προσθέστε τον ξανά. 

Επαλήθευση αριθμού τηλεφώνου

Κατά τη ρύθμιση ενός Λογαριασμού Google, μπορείτε να γνωστοποιήσετε στην Google τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Εάν το κάνετε, θα επαληθεύσουμε ότι ο αριθμός σάς ανήκει και θα προσπαθήσουμε να τον επαληθεύουμε ανά διαστήματα, για να βεβαιωθούμε ότι εξακολουθεί να σας ανήκει. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επαλήθευση του αριθμού σας.

Η Google δεν προβαίνει σε πώληση των προσωπικών στοιχείων σας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου σας, σε κανέναν. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο privacy.google.com.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

true
Καλώς ορίσατε στον Λογαριασμό σας Google!

Διαπιστώσαμε ότι έχετε έναν νέο Λογαριασμό Google! Μάθετε πώς μπορείτε να βελτιώσετε την εμπειρία σας με τη λίστα ελέγχου για Λογαριασμούς Google.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού