Cách hoạt động của tính năng xác nhận được chia sẻ

Đôi khi Google hiển thị các đánh giá, khuyến nghị và hoạt động liên quan khác của bạn trong các sản phẩm và dịch vụ của mình. Điều này có thể bao gồm ngữ cảnh mua sắm như Google Play và quảng cáo. Tên và ảnh hồ sơ trong Tài khoản Google của bạn có thể xuất hiện cùng với hoạt động đó.

Ví dụ: nếu bạn tìm kiếm “Nhà hàng Ý”, thì bạn có thể thấy quảng cáo cho nhà hàng gần đó cùng với đánh giá mức độ yêu thích của ai đó. Hoặc trong Google Play, bạn có thể thấy rằng ai đó đã đánh giá một bài hát hoặc album mới.

Bật hoặc tắt thông tin xác nhận được chia sẻ trong quảng cáo

  1. Mở Tài khoản Google của bạn.
  2. Trong phần "Mọi người và chia sẻ", hãy chọn Chia sẻ đề xuất trong quảng cáo.
  3. Chọn Quản lý xác nhận được chia sẻ.
  4. Ở dưới cùng, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp bên cạnh "Dựa trên hoạt động của tôi, Google có thể hiển thị tên hồ sơ, ảnh hồ sơ và hoạt động trong xác nhận được chia sẻ trong quảng cáo".

Lưu ý: Đối với người dùng dưới 18 tuổi, các hành động sẽ không xuất hiện trong thông tin xác nhận được chia sẻ trong quảng cáo và một số ngữ cảnh nhất định khác. Tùy chọn cài đặt xác nhận được chia sẻ không có sẵn trên Tài khoản Google cho trẻ em dưới 13 tuổi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
70975
false