Sẵn sàng tìm thiết bị Android bị mất

Bạn có thể thiết lập ứng dụng Tìm thiết bị của tôi để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp mất điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ Wear OS, tai nghe hoặc đồ vật có gắn thiết bị theo dõi.

Nếu bạn đã mất thiết bị, hãy tìm hiểu cách tìm, bảo mật hoặc xoá thiết bị đó.

Quan trọng: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 9 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

Đảm bảo thiết bị của bạn có thể được tìm thấy

Bước 1: Kiểm tra để đảm bảo bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google
 1. Trên thiết bị, hãy mở phần Cài đặt sau đó Google.
  • Tên tài khoản và địa chỉ email của bạn sẽ xuất hiện ở đây.
 2. Xác minh địa chỉ email của bạn. 
Lưu ý: Nếu bạn dùng chung máy tính bảng, thì chỉ chủ sở hữu của máy tính bảng đó mới có thể thay đổi các chế độ cài đặt này.
Bước 2: Kiểm tra để đảm bảo dịch vụ Vị trí đang bật
Lưu ý quan trọng: Khi bật dịch vụ Vị trí bằng một số chế độ cài đặt, bạn cũng có thể cung cấp thông tin vị trí của thiết bị cho các ứng dụng và dịch vụ khác. 
 1. Trên thiết bị, hãy mở phần Cài đặt.
 2. Nhấn vào Vị trí.
 3. Bật dịch vụ Vị trí.
Bước 3: Kiểm tra để đảm bảo tuỳ chọn Tìm thiết bị của tôi đang bật
 1. Trên thiết bị, hãy mở phần Cài đặt.
 2. Nhấn vào Google sau đó Tất cả dịch vụ (nếu thấy thẻ) sau đó Tìm thiết bị của tôi.
 3. Kiểm tra để đảm bảo bạn đã bật tuỳ chọn "Dùng Tìm thiết bị của tôi".

Mẹo: Trên Android phiên bản 5.0 trở xuống, bạn có thể tìm thấy phần cài đặt "Tìm thiết bị của tôi" trong ứng dụng "Cài đặt Google"

Bước 4: Tìm thiết bị khi không có mạng và thiết bị tắt nguồn
 1. Trên thiết bị, hãy mở phần Cài đặt.
 2. Nhấn vào Google sau đó Tất cả dịch vụ (nếu thấy thẻ) sau đó Tìm thiết bị của tôi.
 3. Nhấn vào Tìm thiết bị của bạn khi không có mạng.

Chế độ cài đặt Tìm thiết bị khi không có mạng

Theo mặc định, thiết bị của bạn được đặt thành chế độ "Chỉ dùng mạng tại khu vực có lưu lượng truy cập cao" để lưu trữ thông tin vị trí gần đây (đã mã hoá) vào hệ thống của Google, đồng thời giúp tìm thấy cả thiết bị không kết nối mạng của bạn và của người khác trong mạng lưới thiết bị Android sử dụng nguồn lực cộng đồng. Bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt này bất cứ lúc nào:

Trường hợp thiết bị hết pin hoặc đang tắt

Đối với các thiết bị được hỗ trợ, chẳng hạn như dòng Pixel 8 trở lên, nếu thiết bị hết pin hoặc đang tắt, thì mạng lưới Tìm thiết bị của tôi vẫn có thể xác định vị trí của điện thoại trong vài giờ sau khi tắt.

 • Đặt lựa chọn này thành Chỉ dùng mạng tại khu vực có lưu lượng truy cập cao hoặc Dùng mạng ở mọi khu vực.
 • Đảm bảo Bluetooth và dịch vụ Vị trí được bật khi điện thoại tắt.

Lưu ý: Các thiết bị trong mạng này sử dụng Bluetooth để quét tìm các đồ vật ở gần. Nếu phát hiện thấy đồ vật của bạn, các thiết bị này sẽ gửi cho ứng dụng Tìm thiết bị của tôi thông tin về vị trí phát hiện. Thiết bị Android của bạn sẽ hoạt động theo cơ chế tương tự để giúp người khác tìm đồ vật đang không kết nối mạng khi phát hiện thấy những đồ vật này ở gần. Cách ứng dụng Tìm thiết bị của tôi xử lý dữ liệu của bạn.

Hướng dẫn dành cho Android 8.0 trở xuống

Đối với Android 8.0 trở xuống:
 1. Trên thiết bị, hãy mở phần Cài đặt.
 2. Nhấn vào Google sau đó Tất cả dịch vụ (nếu thấy thẻ) sau đó Tìm thiết bị của tôi.
 3. Bật tuỳ chọn Lưu trữ vị trí gần đây.
  • Khi bật tuỳ chọn "Lưu trữ vị trí gần đây", tài khoản của bạn sẽ lưu trữ các thông tin vị trí gần đây (đã mã hoá) để bạn có thể tìm thấy thiết bị và phụ kiện đang không kết nối mạng.
Bước 5: Kiểm tra xem thiết bị của bạn có trong danh sách trên Google Play hay không

Lưu ý quan trọng: Nếu ẩn một thiết bị trên Google Play, bạn sẽ không tìm thấy thiết bị đó trong ứng dụng Tìm thiết bị của tôi.

 1. Mở trang https://play.google.com/library/devices.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhớ đánh dấu hộp "Hiện trong trình đơn".

Lưu ý: Nếu gần đây bạn đã xoá tài khoản của mình trên một thiết bị hoặc làm mất thiết bị này, thì có thể bạn vẫn tìm thấy thiết bị trong ứng dụng Tìm thiết bị của tôi trong một khoảng thời gian. Cách ẩn thiết bị trên Google Play

Bước 6: Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn có thể tìm thấy thiết bị của mình
 1. Mở android.com/find.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Nếu bạn có nhiều thiết bị, hãy chọn thiết bị bạn muốn tìm ở đầu màn hình.
Lưu ý:
 • Nếu thiết bị của bạn đang không kết nối mạng và bạn đã bật tính năng Tìm thiết bị của bạn khi không có mạng, thì ứng dụng Tìm thiết bị của tôi có thể hiển thị vị trí của thiết bị khi thiết bị kết nối mạng lần gần đây nhất dựa trên thông tin vị trí đã mã hoá và lưu trữ của thiết bị.
 • Để có kết quả chính xác nhất, hãy tìm các đồ vật thông qua mạng lưới bằng ứng dụng di động Tìm thiết bị của tôi. Trong trường hợp dùng dịch vụ Tìm thiết bị của tôi trên web, theo mặc định, bạn có thể tìm thấy đồ vật của mình dựa trên vị trí trực tuyến hoặc thông tin vị trí đã mã hoá và lưu trữ. Để tìm đồ vật thông qua mạng lưới Tìm thiết bị của tôi trên web, bạn cần chọn Dùng mạng ở mọi khu vực làm chế độ cài đặt Tìm thiết bị của bạn khi không có mạng.
Bước 7: Cài đặt ứng dụng Tìm thiết bị của tôi
 1. Để quản lý và tìm các thiết bị của bạn, hãy cài đặt ứng dụng Tìm thiết bị của tôi .
 2. Nhấn vào Đăng nhập.

Lưu ý: Nếu nhiều người dùng chung một máy tính bảng, thì chỉ chủ sở hữu của máy tính bảng đó mới có thể thay đổi các chế độ cài đặt này.

Bước 8: Tạo mã dự phòng cho tính năng Xác minh 2 bước

Lưu ý quan trọng: Bạn có thể tìm thiết bị của mình trên https://android.com/find. Bạn cũng có thể dùng ứng dụng Google Tìm thiết bị của tôi ở Chế độ khách bằng email và mật khẩu của mình.

Nếu mất thiết bị Android chính và muốn khoá hoặc xoá thiết bị từ xa, bạn phải bật tính năng Xác minh 2 bước. Vì thiết bị Android chính có thể là phương thức Xác minh 2 bước, chẳng hạn như mã xác minh, bạn cần có một mã dự phòng. Nếu không có mã dự phòng hoặc khoá bảo mật vật lý, bạn có thể cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động để đặt mua một SIM mới.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google.
 2. Nhấn vào Bảo mật.
 3. Trong phần "Cách bạn đăng nhập vào Google", hãy nhấn vào Xác minh 2 bước.
 4. Nhấn vào Mã dự phòng.

Tìm hiểu thêm về mã dự phòng.

Nếu bạn quên mật khẩu, mất thiết bị hoặc không thể đăng nhập vì lý do khác, các mã dự phòng sẽ giúp bạn lấy lại quyền truy cập vào tài khoản. Tìm hiểu thêm về tính năng Xác minh 2 bước và mã dự phòng.

Khoá bảo mật vật lý là một trong những phương thức mạnh nhất để bảo vệ tài khoản của bạn. Lưu giữ khoá bảo mật vật lý của bạn ở nơi an toàn. Nếu thiết bị Android chính của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, bạn có thể dùng khoá vật lý để đăng nhập vào https://android.com/find. Tìm hiểu thêm về các lựa chọn khoá bảo mật.

Thêm tai nghe hoặc các phụ kiện khác

Thêm một phụ kiện mới
Dùng tính năng Ghép nối nhanh để kết nối phụ kiện với thiết bị. Tìm hiểu cách sử dụng tính năng Ghép nối nhanh.
 1. Trên thiết bị, bạn sẽ nhận được một lời nhắc để thêm tai nghe vào ứng dụng Tìm thiết bị của tôi. Các thiết bị theo dõi Bluetooth sẽ tự động được thêm vào ứng dụng Tìm thiết bị của tôi sau khi quá trình ghép nối hoàn tất.
  • Cách thêm phụ kiện: Nhấn vào Thêm.
  • Nếu bạn không muốn thêm phụ kiện: Nhấn vào Không, cảm ơn.
 2. Nếu bạn không nhận được thông báo này, hãy làm theo các bước dưới đây để thêm một phụ kiện đã kết nối trước đó.
 3. Tìm thiết bị của bạn.

Thiết bị theo dõi

Bạn có thể sử dụng thiết bị theo dõi để theo dõi và tìm các đồ vật thất lạc như chìa khoá, hành lý, xe đạp, v.v. Bạn không nên dùng thiết bị theo dõi để theo dõi thú cưng hoặc xác định vị trí của các đồ vật bị đánh cắp. Các cách sử dụng thiết bị theo dõi được chấp nhận.

Thêm tai nghe đã kết nối trước đây
 1. Trên thiết bị, hãy mở phần Cài đặt.
 2. Nhấn vào Thiết bị đã kết nối.
 3. Chọn thiết bị.
 4. Nhấn vào Tìm thiết bị khi mất kết nối sau đó Thêm.
Lưu ý: Bạn có thể xoá phụ kiện khỏi ứng dụng Tìm thiết bị của tôi bất cứ lúc nào. Xoá phụ kiện khỏi ứng dụng Tìm thiết bị của tôi.

Thông tin có liên quan

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Chào mừng bạn đến với Tài khoản Google!

Chúng tôi nhận thấy bạn có Tài khoản Google mới! Hãy tìm hiểu cách cải thiện trải nghiệm thông qua danh sách kiểm tra Tài khoản Google của bạn.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính