איך להתכונן מראש לאיתור מכשיר Android במקרה שהוא יאבד

כדי לשפר את הסיכויים למציאת טלפון, טאבלט או שעון Wear OS, במקרה שהם יאבדו, אפשר לוודא שניתן יהיה לאתר אותם באמצעות השירות 'איפה המכשיר שלי'.

אם המכשיר כבר אבד, איך למצוא, לנעול או למחוק מכשיר.

הערה: חלק מהשלבים האלה פועלים רק במכשירי Android מגרסה 8.0 ואילך. כך בודקים את הגרסה של Android.

איך לוודא שאפשר יהיה למצוא את המכשיר

לאחר שנכנסים לחשבון Google במכשיר Android, השירות 'איפה המכשיר שלי' מופעל כברירת מחדל.

כדי להשתמש ב'איפה המכשיר שלי', אלו תנאי החובה במכשיר ה-Android שאבד:

 • המכשיר צריך להיות מופעל
 • מחובר לחשבון Google
 • מחובר לחבילת גלישה או ל-Wi-Fi
 • גלוי ב-Google Play
 • המיקום צריך להיות מופעל
 • השירות 'איפה המכשיר שלי' צריך לפעול.
שלב 1: מוודאים שהשירות 'איפה המכשיר שלי' מופעל
אם כיבית את השירות 'איפה המכשיר שלי':
 1. פותחים את אפליקציית ההגדרות במכשיר.
 2. מקישים על אבטחה ואז איפה המכשיר שלי. אם האפשרות "אבטחה" לא מוצגת, מקישים על אבטחה ומיקום או על Google ואז אבטחה.
 3. מוודאים שהשירות 'איפה המכשיר שלי' מופעל.

בטאבלט שמוגדרים בו כמה משתמשים, רק הבעלים יכולים לשנות את ההגדרות האלה.

שלב 2: מוודאים ששירותי המיקום מופעלים
 1. פותחים את אפליקציית ההגדרות במכשיר.
 2. מקישים על מיקום. אם האפשרות "מיקום" לא מוצגת, מקישים על אבטחה ומיקום ואז מיקום.
 3. מפעילים את האפשרות מיקום.
שלב 3: מוודאים שהמכשיר גלוי ב-Google Play
אם מסתירים מכשיר ב-Google Play, הוא לא יופיע ב'איפה המכשיר שלי'. כדי להציג מכשיר:
 1. עוברים אלplay.google.com/settings.
 2. בקטע 'חשיפה', בוחרים את המכשיר.
שלב 4: מוודאים שניתן למצוא את המכשיר
 1. פותחים את android.com/find.
 2. נכנסים לחשבון Google.
  הערה: אם למכשיר הזה יש יותר מפרופיל משתמש אחד, צריך להיכנס באמצעות חשבון Google שנמצא בפרופיל הראשי. למידע נוסף על פרופילי משתמשים.
 3. אם יש לכם יותר ממכשיר אחד, לוחצים על המכשיר הזה בחלק העליון של המסך.

התקנת האפליקציה

כדי שניתן יהיה להשתמש בטלפון או בטאבלט עם Android לאיתור מכשיר Android אחר, יש להתקין את האפליקציה 'איפה המכשיר שלי' האפליקציה .

מאמרים קשורים