Sẵn sàng tìm thiết bị Android bị mất

Để sẵn sàng trong trường hợp bạn mất điện thoại, máy tính bảng Android hoặc đồng hồ Wear OS, bạn có thể kiểm tra xem ứng dụng Tìm thiết bị có thể tìm thấy thiết bị đó không.

Nếu thiết bị của bạn đã mất, hãy tìm hiểu cách tìm, khóa hoặc xóa thiết bị.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ hoạt động trên Android 8.0 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android của bạn.

Đảm bảo có thể tìm thấy thiết bị của bạn

Sau khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google trên thiết bị Android, ứng dụng Tìm thiết bị sẽ bật theo mặc định.

Để dùng ứng dụng Tìm thiết bị, thiết bị Android đã mất phải:

 • Được bật
 • Được đăng nhập vào Tài khoản Google
 • Được kết nối với dữ liệu di động hoặc Wi-Fi
 • Hiển thị trên Google Play
 • Được bật Vị trí
 • Được bật ứng dụng Tìm thiết bị
Bước 1: Kiểm tra xem ứng dụng Tìm thiết bị có bật không
Nếu bạn đã tắt Tìm thiết bị:
 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Bảo mật và vị trí. (Nếu bạn không thấy "Bảo mật và vị trí", hãy nhấn vào Google và sau đó Bảo mật.)
 3. Nhấn vào Tìm thiết bị.
 4. Bật Định vị thiết bị này từ xa và Cho phép khóa và xóa từ xa.

Nếu máy tính bảng có nhiều người sử dụng thì chỉ chủ sở hữu của máy tính bảng mới có thể thay đổi các cài đặt này.

Bước 2: Kiểm tra xem Vị trí có bật không
 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Bảo mật và vị trí và sau đó Vị trí. (Nếu bạn không thấy "Bảo mật và vị trí", hãy nhấn vào Vị trí).
 3. Bật Vị trí.
Bước 3: Kiểm tra xem chế độ hiển thị của Google Play có phải là bật không
Nếu bạn ẩn thiết bị trên Google Play, thiết bị sẽ không hiển thị trong Tìm thiết bị. Cách hiển thị thiết bị:
 1. Mở play.google.com/settings.
 2. Trong "Chế độ hiển thị", hãy chọn thiết bị.
Bước 4: Kiểm tra để chắc chắn rằng bạn có thể tìm thấy thiết bị của mình bằng cách thực hiện các bước sau:
 1. Mở android.com/find.
 2. Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.
  Lưu ý: Nếu thiết bị này có nhiều hồ sơ người dùng, hãy đăng nhập bằng Tài khoản Google trên hồ sơ chính. Tìm hiểu về hồ sơ người dùng.
 3. Nếu bạn có nhiều thiết bị, hãy nhấp vào thiết bị này ở đầu màn hình.

Cài đặt ứng dụng

Để sẵn sàng sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng Android cho mục đích tìm thiết bị khác, hãy cài đặt ứng dụng Tìm thiết bị Ứng dụng Tìm thiết bị.

 

 

Bài viết có liên quan

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?