Cung cấp sai địa chỉ email

Nếu đã cung cấp một địa chỉ email hợp lệ nhưng không chính xác khi đăng ký tài khoản Google, bạn có thể thay đổi địa chỉ email đó. Tuy nhiên, các bước dưới đây sẽ chỉ hoạt động nếu bạn không sử dụng Gmail với tài khoản của mình.

Nếu bạn sử dụng Gmail với tài khoản của mình, bạn sẽ không thể thay đổi tên người dùng bạn đã chọn khi đăng ký lần đầu nhưng bạn có thể tạo tài khoản mới để nhận tên người dùng bạn muốn.

 

Nếu bạn không sử dụng Gmail với tài khoản, bạn chỉ cần làm theo các bước sau để thay đổi địa chỉ email bạn sử dụng để đăng nhập.

  1. Truy cập trang chủ của tài khoản Google.
  2. Nhập tên người dùng (địa chỉ email sai ban đầu) và mật khẩu của bạn, sau đó nhấp vào Đăng nhập.
  3. Nếu nhận được thông báo nhắc xác minh tài khoản, bạn có thể bỏ qua bước này bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng biểu tượng bánh răng ở đầu trang và chọn Cài đặt tài khoản từ trình đơn thả xuống.
  4. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh Địa chỉ email.
  5. Nhập đúng địa chỉ email và mật khẩu hiện tại của bạn.
  6. Nhấp vào Lưu.
  7. Khi bạn nhận được thư xác minh ở địa chỉ email chính xác, hãy nhấp vào liên kết xác minh trong thư này để hoàn tất thay đổi.
Nếu bạn không thể nhớ mật khẩu của mình, hãy truy cập trang hỗ trợ mật khẩu của chúng tôi.
hc_author_kelly

Kaley là thành viên của nhóm hỗ trợ tài khoản đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Vui lòng cung cấp đề xuất về cách cải thiện bài viết của cô ấy ở phía dưới.

Bài viết này có hữu ích không?