Xóa bộ nhớ đệm và cookie

Khi bạn sử dụng một trình duyệt, như Chrome, trình duyệt này sẽ lưu một số thông tin từ các trang web trong bộ nhớ đệm và cookie. Việc xóa bộ nhớ đệm và cookie sẽ khắc phục một số vấn đề nhất định, như các vấn đề về tải hoặc định dạng trên trang web.

Trong Chrome

  1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Xoá dữ liệu duyệt web.
  3. Chọn phạm vi thời gian, chẳng hạn như Một giờ qua hoặc Từ trước đến nay.
  4. Chọn loại thông tin mà bạn muốn xoá.
  5. Nhấp vào Xoá dữ liệu.

Tìm hiểu cách thay đổi chế độ cài đặt khác về cookie trong Chrome. Ví dụ: bạn có thể xoá cookie cho một trang web cụ thể.

Trong các trình duyệt khác

Nếu bạn sử dụng Safari, Firefox hoặc một trình duyệt khác, hãy xem trang hỗ trợ của trình duyệt để biết hướng dẫn.

Điều gì xảy ra sau khi bạn xoá thông tin này

Việc bạn xoá bộ nhớ đệm và cookie sẽ dẫn đến những điều sau:

  • Một số chế độ cài đặt trên các trang web bị xoá. Ví dụ: nếu đã đăng nhập thì bạn sẽ cần phải đăng nhập lại.
  • Nếu bật tính năng đồng bộ hoá trong Chrome, bạn sẽ vẫn đăng nhập vào Tài khoản Google mà bạn đang đồng bộ hoá để xoá dữ liệu của bạn trên tất cả các thiết bị bạn đang dùng.
  • Một số trang có thể trông chậm hơn vì cần phải tải lại nội dung, chẳng hạn như hình ảnh.

Cách hoạt động của bộ nhớ đệm và cookie

  • Cookie là các tệp được tạo bởi các trang web bạn truy cập. Cookie làm cho trải nghiệm trực tuyến của bạn dễ dàng hơn bằng cách lưu thông tin duyệt web.
  • Bộ nhớ đệm nhớ các phần của trang, như hình ảnh, để giúp trang mở nhanh hơn trong lần truy cập tiếp theo.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính