Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Xóa bộ nhớ cache và cookie

Cookie là những tập tin được tạo bởi những trang web bạn đã truy cập và bộ nhớ cache của trình duyệt giúp trang tải nhanh hơn, cả hai giúp bạn duyệt web dễ dàng hơn.

Việc xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt có nghĩa là các cài đặt trang web (như tên người dùng và mật khẩu) sẽ bị xóa và một số trang web có thể có vẻ chậm hơn một chút vì tất cả hình ảnh phải được tải lại.

Cách xóa bộ nhớ cache và cookie

Google Chrome

 1. Mở Chrome.
 2. Trên thanh công cụ của trình duyệt, hãy nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Công cụ khác tiếp đến Xóa dữ liệu duyệt web.
 3. Trong hộp "Xóa lịch sử duyệt web", hãy nhấp vào các hộp kiểm cho Cookie cùng dữ liệu trang web khácTệp và hình ảnh được lưu trong bộ nhớ cache.
 4. Sử dụng menu ở phía trên cùng để chọn lượng dữ liệu bạn muốn xóa. Chọn mọi thứ để xóa mọi thứ.
 5. Nhấp vào Xóa dữ liệu duyệt web.
 1. Mở Chrome.
 2. Trên thanh công cụ của trình duyệt, hãy nhấn vào Thêm Thêm.
 3. Nhấn vào Lịch sử, sau đó nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web.
 4. Trong "Xóa dữ liệu duyệt web", hãy chọn các hộp kiểm cho Cookie và dữ liệu trang webTệp và hình ảnh được lưu trong bộ nhớ cache.
 5. Sử dụng menu ở phía trên cùng để chọn lượng dữ liệu bạn muốn xóa. Chọn mọi thứ để xóa mọi thứ.
 6. Nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web.
 1. Mở Chrome.
 2. Trên thanh công cụ của trình duyệt, hãy nhấn vào Thêm Thêm.
 3. Nhấn vào Lịch sử, sau đó nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web.
 4. Trong "Xóa dữ liệu duyệt web", hãy chọn các hộp kiểm cho Cookie và dữ liệu trang webTệp và hình ảnh được lưu trong bộ nhớ cache.
 5. Sử dụng menu ở phía trên cùng để chọn lượng dữ liệu bạn muốn xóa. Chọn mọi thứ để xóa mọi thứ.
 6. Nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web.

Các trình duyệt khác

Xem xét và thực hiện theo hướng dẫn mà trình duyệt của bạn cung cấp:

Mẹo

Nếu các trang web không hiển thị đúng, bạn có thể thử sử dụng chế độ ẩn danh của trình duyệt hay "chế độ duyệt web riêng tư" để xem liệu vấn đề có phải do điều gì đó không phải bộ nhớ cache hoặc cookie gây ra hay không.

Tại Google, chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Hãy xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin về cookie.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.