Xóa bộ nhớ cache và cookie

Cách xóa bộ nhớ cache và cookie

Google Chrome

Xem lại hướng dẫn trong Trung tâm trợ giúp của Google Chrome.

Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari hoặc Opera

Xem lại và làm theo hướng dẫn của trình duyệt của bạn:

Chi tiết và phương pháp thay thế

Tác động của việc xóa bộ nhớ cache và cookie: Hãy nhớ rằng việc xóa bộ nhớ cache và cookie sẽ xóa cài đặt của bạn cho trang web. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Nếu bạn đã chọn để trang web nhớ tên người dùng và mật khẩu của bạn, khi bạn xóa bộ nhớ cache và cookie, tên người dùng và mật khẩu sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ của trình duyệt và bạn sẽ phải đăng nhập lại.
  • Trang web có thể tải chậm hơn một chút do tất cả ảnh và các phần nội dung phải được tải từ đầu.

Bước đầu tiên được đề xuất: Nếu bạn đang gặp sự cố liên quan đến cách trang web hiển thị trong trình duyệt, đầu tiên chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chế độ ẩn danh hoặc chế độ duyệt web riêng tư để xem sự cố bạn đang gặp có phải do nguyên nhân khác không phải là bộ nhớ cache hoặc cookie gây ra hay không.

Nếu bạn được chuyển hướng tới trang này từ ô đăng nhập, vui lòng bỏ qua đề xuất này và làm theo hướng dẫn trong mục ở trên.