Vymazání mezipaměti a souborů cookie

Při používání prohlížečů, jako je Chrome, se některé informace z webů ukládají do mezipaměti a souborů cookie. Jejich vymazáním lze odstranit některé problémy, například problémy s načítáním nebo formátováním webů.

V Chromu

  1. Na počítači spusťte Chrome.
  2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další.
  3. Klikněte na Další nástroje a poté Vymazat údaje o prohlížení.
  4. V horní části vyberte časové období. Chcete-li smazat vše, vyberte Od počátku věků.
  5. Zaškrtněte políčka vedle možností „Soubory cookie a jiná data webů“ a „Obrázky a soubory v mezipaměti“.
  6. Klikněte na Vymazat data.

Přečtěte si, jak v Chromu upravit další nastavení souborů cookie. Můžete například vymazat soubory cookie konkrétního webu.

V jiných prohlížečích

Pokud používáte Safari, Firefox nebo jiný prohlížeč, vyhledejte pokyny na jeho webu podpory.

Co se po vymazání těchto informací stane

Po vymazání mezipaměti a souborů cookie se stane toto:

  • Smažou se některá nastavení webů. Pokud jste například byli přihlášeni, budete se muset přihlásit znovu.
  • Některé weby mohou působit pomalejším dojmem, protože obsah, jako jsou obrázky, bude potřeba načíst znovu.

Jak mezipaměť a soubory cookie fungují

  • Soubory cookie jsou vytvářeny weby, které navštěvujete. Usnadňují používání internetu tím, že ukládají údaje o prohlížení.
  • Do mezipaměti se ukládají části stránek, například obrázky, aby se stránky při další návštěvě otevřely rychleji.