Xóa bộ nhớ đệm và cookie

Khi bạn sử dụng một trình duyệt, như Chrome, trình duyệt này sẽ lưu một số thông tin từ các trang web trong bộ nhớ đệm và cookie. Việc xóa bộ nhớ đệm và cookie sẽ khắc phục một số vấn đề nhất định, như các vấn đề về tải hoặc định dạng trên trang web.

Trước khi xóa bộ nhớ đệm và cookie

Khi xóa bộ nhớ đệm và cookie, bạn có thể sẽ bị đăng xuất khỏi Tài khoản Google của mình trên trình duyệt. Để đảm bảo bạn có thể đăng nhập lại, hãy cập nhật số điện thoại khôi phụcđịa chỉ email của bạn.

Trong ứng dụng Chrome

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
  2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm ở dưới cùng.
  3. Nhấn vào Lịch sử sau đó Xóa dữ liệu duyệt web.
  4. Hãy đảm bảo bạn thấy dấu kiểm bên cạnh "Cookie, dữ liệu trang web" và "Tệp và hình ảnh được lưu vào bộ nhớ đệm".
  5. Nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web.

Tìm hiểu cách thay đổi các tùy chọn cài đặt cookie khác trong Chrome.

Trong các ứng dụng trình duyệt khác

Nếu bạn sử dụng Safari, Firefox hoặc một trình duyệt khác, hãy xem trang hỗ trợ của trình duyệt để biết hướng dẫn.

Điều gì xảy ra sau khi bạn xóa thông tin này

Việc bạn xóa bộ nhớ đệm và cookie sẽ dẫn đến những điều sau:

  • Một số cài đặt trên các trang web bị xóa. Ví dụ: nếu đã đăng nhập thì bạn sẽ cần phải đăng nhập lại.
  • Tốc độ tải một số trang có thể chậm hơn vì các nội dung như hình ảnh cần phải tải lại.

Cách hoạt động của bộ nhớ đệm và cookie

  • Cookie là các tệp được tạo bởi các trang web bạn truy cập. Cookie làm cho trải nghiệm trực tuyến của bạn dễ dàng hơn bằng cách lưu thông tin duyệt web.
  • Bộ nhớ đệm nhớ các phần của trang, như hình ảnh, để giúp trang mở nhanh hơn trong lần truy cập tiếp theo.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
70975