Xóa bộ nhớ đệm và cookie

Khi bạn sử dụng một trình duyệt, như Chrome, trình duyệt này sẽ lưu một số thông tin từ các trang web trong bộ nhớ đệm và cookie. Việc xóa bộ nhớ đệm và cookie sẽ khắc phục một số vấn đề nhất định, như các vấn đề về tải hoặc định dạng trên trang web.

Trong Chrome

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm.
 3. Nhấp vào Công cụ khác sau đó Xóa dữ liệu duyệt web.
 4. Ở trên cùng, hãy chọn một khoảng thời gian. Để xóa mọi thứ, chọn Từ trước đến nay.
 5. Bên cạnh "Cookie và dữ liệu trang web khác" và "Hình ảnh và tệp được lưu trong bộ nhớ đệm", hãy đánh dấu vào các ô này.
 6. Nhấp vào Xóa dữ liệu.

Tìm hiểu cách thay đổi cài đặt cookie khác trong Chrome. Ví dụ: bạn có thể xóa cookie cho một trang web cụ thể.

Trong các trình duyệt khác

Nếu bạn sử dụng Safari, Firefox hoặc một trình duyệt khác, hãy xem trang hỗ trợ của trình duyệt để biết hướng dẫn.

Điều gì xảy ra sau khi bạn xóa thông tin này

Việc bạn xóa bộ nhớ đệm và cookie sẽ dẫn đến những điều sau:

 • Một số cài đặt trên các trang web bị xóa. Ví dụ: nếu đã đăng nhập thì bạn sẽ cần phải đăng nhập lại.
 • Nếu bật tính năng đồng bộ hóa trong Chrome, bạn sẽ vẫn đăng nhập vào Tài khoản Google mà bạn đang đồng bộ hóa để xóa dữ liệu của bạn trên tất cả các thiết bị của bạn.
 • Một số trang có thể trông chậm hơn vì cần phải tải lại nội dung, như hình ảnh.

Cách hoạt động của bộ nhớ đệm và cookie

 • Cookie là các tệp được tạo bởi các trang web bạn truy cập. Cookie làm cho trải nghiệm trực tuyến của bạn dễ dàng hơn bằng cách lưu thông tin duyệt web.
 • Bộ nhớ đệm nhớ các phần của trang, như hình ảnh, để giúp trang mở nhanh hơn trong lần truy cập tiếp theo.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
10652014270280941255
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
70975