Thay đổi ngôn ngữ của bạn trên web

Các dịch vụ của Google hiện có bằng tất cả ngôn ngữ có trên Google. Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị thành ngôn ngữ mình muốn dùng bất cứ lúc nào.
Các hướng dẫn này chỉ trình bày cách thay đổi ngôn ngữ mà bạn muốn dùng trong các dịch vụ trên web của Google. Để thay đổi ngôn ngữ mà bạn muốn dùng đối với các ứng dụng dành cho thiết bị di động, hãy cập nhật các tùy chọn cài đặt ngôn ngữ trên thiết bị của bạn.

Thay đổi các tùy chọn cài đặt ngôn ngữ trên web

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào mục Thông tin cá nhân.
 3. Trong phần "Tùy chọn chung cho web", hãy nhấp vào Ngôn ngữ sau đó Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 4. Tìm kiếm và chọn ngôn ngữ bạn muốn dùng.
 5. Nhấp vào Chọn.
 6. Nếu bạn biết nhiều ngôn ngữ, hãy nhấp vào + Thêm ngôn ngữ khác.

Sau khi bạn thay đổi lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ, hãy đóng rồi mở lại trình duyệt.

Cách sử dụng các ngôn ngữ do Google tự động thêm

Google tự động thêm những ngôn ngữ mà bạn thường xuyên sử dụng trong các dịch vụ của Google. Khi Google thêm một ngôn ngữ, ngôn ngữ đó sẽ được gắn nhãn là Được thêm cho bạn Được thêm cho bạn.
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào mục Thông tin cá nhân.
 3. Trong phần "Tùy chọn chung cho web", hãy nhấn vào Ngôn ngữ.
 4. Chọn một tùy chọn:
  • Để xác nhận một ngôn ngữ đã được thêm cho bạn: Chọn Lưu.
  • Để xóa một ngôn ngữ mà Google đã thêm: Chọn biểu tượng Xóa Xóa.
  • Để ngăn Google tự động thêm ngôn ngữ: Hãy tắt tùy chọn Tự động thêm ngôn ngữ.

Cách Google sử dụng các tùy chọn cài đặt ngôn ngữ của bạn

Google sử dụng các tùy chọn cài đặt ngôn ngữ của bạn để làm cho các dịch vụ của Google hữu ích hơn. Khi chỉ định ngôn ngữ, bạn giúp chúng tôi hiển thị nội dung và kết quả của bạn bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ mà bạn muốn dùng, cũng như giúp chúng tôi cung cấp nội dung phù hợp, có liên quan hơn mà bạn có thể quan tâm, chẳng hạn như quảng cáo.

Khắc phục các vấn đề xảy ra khi thay đổi ngôn ngữ

Để kiểm tra ngôn ngữ trong Tài khoản Google của bạn, hãy mở Tài khoản Google. Bạn sẽ tìm thấy ngôn ngữ mình đã chọn.

 • Việc thay đổi ngôn ngữ không có tác dụng: Nếu ngôn ngữ trong Tài khoản Google không khớp với ngôn ngữ bạn đã chọn, hãy xóa bộ nhớ đệm và cookie của trình duyệt rồi đặt lại ngôn ngữ.
  Lưu ý: Thao tác xóa cookie cũng sẽ xóa các tùy chọn cài đặt bạn đã lưu cho những trang web khác mà bạn đã truy cập.
 • Ngôn ngữ của bạn không có trong danh sách: Chúng tôi nỗ lực làm việc để các sản phẩm của mình có thể hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ. Nếu bạn chọn một ngôn ngữ chính mà chúng tôi hiện chưa hỗ trợ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn chọn ngôn ngữ thay thế. Nếu cần chọn một ngôn ngữ thay thế, trong phần Ngôn ngữ của Tài khoản Google, bạn có thể tìm thấy ngôn ngữ thay thế nằm bên dưới ngôn ngữ chính của mình. Bạn có thể chọn ngôn ngữ đó để thay đổi.
 • Tôi sử dụng thiết bị di động: Việc thay đổi ngôn ngữ mà bạn muốn dùng này chỉ áp dụng cho web. Để thay đổi ngôn ngữ mà bạn muốn dùng đối với các ứng dụng dành cho thiết bị di động, hãy cập nhật các tùy chọn cài đặt ngôn ngữ trên thiết bị của bạn.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính