Thay đổi ngôn ngữ của bạn trên web

Các dịch vụ của Google hiện có bằng tất cả ngôn ngữ có trên Google. Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị thành ngôn ngữ mình muốn dùng bất cứ lúc nào.
Các hướng dẫn này chỉ trình bày cách thay đổi ngôn ngữ mà bạn muốn dùng trong các dịch vụ trên web của Google. Để thay đổi ngôn ngữ mà bạn muốn dùng đối với các ứng dụng dành cho thiết bị di động, hãy cập nhật các tùy chọn cài đặt ngôn ngữ trên thiết bị của bạn.

Thay đổi các tùy chọn cài đặt ngôn ngữ trên web

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Thông tin cá nhân.
 4. Di chuyển đến mục "Tùy chọn chung cho web".
 5. Nhấn vào Ngôn ngữ sau đó Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 6. Tìm kiếm và chọn ngôn ngữ bạn muốn dùng.
 7. Nhấn vào Chọn ở phía dưới cùng.
 8. Nếu bạn biết nhiều ngôn ngữ, hãy nhấn vào + Thêm ngôn ngữ khác.
Lưu ý: Nếu bạn không sử dụng Gmail sau khi thay đổi tùy chọn ngôn ngữ, hãy đóng rồi mở lại trình duyệt.

Thay đổi ngôn ngữ trên iPhone hoặc iPad

Để thay đổi ngôn ngữ cho iPhone hoặc iPad, hãy xem trang web hỗ trợ của Apple để biết hướng dẫn.

Cách sử dụng các ngôn ngữ do Google tự động thêm

Google tự động thêm những ngôn ngữ mà bạn thường xuyên sử dụng trong các dịch vụ của Google. Khi Google thêm một ngôn ngữ, ngôn ngữ đó sẽ được gắn nhãn là Được thêm cho bạn Được thêm cho bạn.
 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Thông tin cá nhân.
 4. Di chuyển đến mục "Tùy chọn chung cho web".
 5. Nhấn vào Ngôn ngữ.
  • Để xác nhận một ngôn ngữ đã được thêm cho bạn: Nhấn vào Lưu.
  • Để xóa một ngôn ngữ mà Google thêm: Nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa.
  • Để ngăn Google tự động thêm ngôn ngữ: Tắt tùy chọn Tự động thêm ngôn ngữ.

Cách Google sử dụng các tùy chọn cài đặt ngôn ngữ của bạn

Google sử dụng các tùy chọn cài đặt ngôn ngữ của bạn để làm cho các dịch vụ của Google hữu ích hơn. Khi chỉ định ngôn ngữ, bạn giúp chúng tôi hiển thị nội dung và kết quả của bạn bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ mà bạn muốn dùng, cũng như giúp chúng tôi cung cấp nội dung phù hợp, có liên quan hơn mà bạn có thể quan tâm, chẳng hạn như quảng cáo.

Khắc phục các vấn đề xảy ra khi thay đổi ngôn ngữ

Để kiểm tra ngôn ngữ trong Tài khoản Google của bạn, hãy mở Tài khoản Google. Bạn sẽ tìm thấy ngôn ngữ mình đã chọn.

 • Việc thay đổi ngôn ngữ không có tác dụng: Nếu ngôn ngữ trong Tài khoản Google không khớp với ngôn ngữ bạn đã chọn, hãy xóa bộ nhớ đệm và cookie của trình duyệt rồi đặt lại ngôn ngữ.
  Lưu ý: Thao tác xóa cookie cũng sẽ xóa các tùy chọn cài đặt bạn đã lưu cho những trang web khác mà bạn đã truy cập.
 • Ngôn ngữ của bạn không có trong danh sách: Chúng tôi nỗ lực làm việc để các sản phẩm của mình có thể hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ. Nếu bạn chọn một ngôn ngữ chính mà chúng tôi hiện chưa hỗ trợ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn chọn ngôn ngữ thay thế. Nếu cần chọn một ngôn ngữ thay thế, trong phần Ngôn ngữ của Tài khoản Google, bạn có thể tìm thấy ngôn ngữ thay thế nằm bên dưới ngôn ngữ chính của mình. Bạn có thể chọn ngôn ngữ đó để thay đổi.
 • Tôi sử dụng thiết bị di động: Việc thay đổi ngôn ngữ mà bạn muốn dùng này chỉ áp dụng cho web. Để thay đổi ngôn ngữ mà bạn muốn dùng đối với các ứng dụng dành cho thiết bị di động, hãy cập nhật các tùy chọn cài đặt ngôn ngữ trên thiết bị của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
70975