Thay đổi ngôn ngữ

Tài khoản của tôi, trang chủ Tài khoản Google, hiện đã có bằng tất cả các ngôn ngữ của Google. Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị thành ngôn ngữ ưa thích bất cứ lúc nào.

  1. Mở Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
  2. Nhấp vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
  3. Cuộn xuống bảng Tùy chọn chung cho web.
  4. Nhấp vào Ngôn ngữ.
  5. Chọn biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa
  6. Chọn ngôn ngữ từ hộp thả xuống rồi chọn Chọn.
  7. Nếu bạn biết nhiều ngôn ngữ, hãy chọn Thêm một ngôn ngữ khác.

Sau khi thay đổi tùy chọn ngôn ngữ, hãy đóng và mở lại trình duyệt của bạn.

Vấn đề khi thay đổi ngôn ngữ

Để kiểm tra ngôn ngữ trong Tài khoản Google của bạn, hãy mở Tài khoản Google. Bạn sẽ thấy ngôn ngữ bạn đã chọn.

  • Lưu ý: Việc xóa cookie cũng sẽ xóa tùy chọn cài đặt đã lưu của bạn cho các trang web khác mà bạn đã truy cập.
  • Ngôn ngữ của tôi không có trong danh sách: Chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực làm việc để hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn cho tất cả các sản phẩm của mình. Trong thời gian chờ đợi, nếu bạn chọn một ngôn ngữ chính không được một số sản phẩm hỗ trợ, thì chúng tôi có thể yêu cầu bạn chọn ngôn ngữ thay thế. Nếu điều này là cần thiết, bạn sẽ thấy ngôn ngữ thay thế bên dưới ngôn ngữ chính trong mục Ngôn ngữ của Tài khoản Google. Bạn có thể chọn ngôn ngữ đó để thay đổi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?